Dazji doganali bażiċi

Jekk il-kumpanija tiegħek qed tikkunsidra li tesporta, din it-taqsima tgħinek issib liema dazji ta’ importazzjoni u spejjeż oħra tista’ tiffaċċja. Ma tipprovdix informazzjoni speċifika għall-prodott. Għal dan, għandek tuża l-funzjoni tat-tiftix tal-prodott.

Meta prodott jiġi nnegozjat fuq livell internazzjonali, se japplika ta’ spiss dazju doganali jew tariffa doganali.

Madankollu, meta jkun hemm arranġamenti kummerċjali speċjali (bħal Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles jew SĠP), xi kultant ikun hemm tariffi aktar baxxi jew l-ebda tariffa. Dawn jissejħu tariffi preferenzjali.

Huwa possibbli wkoll li d-dumping, id-dazji kompensatorji jew il-miżuri ta’ salvagwardja japplikaw għall-prodott tiegħek.

 

Biex ikun magħruf liema minn dawn id-dazji jew miżuri japplikaw għall-ġid tiegħek, huwa meħtieġ li l-ewwel tiġi ddeterminata t-tariffa korretta jew il-kodiċi tal-prodott.

Biex ikollok ċertezza legali minn qabel li tkun qed tapplika l-klassifikazzjoni korretta għall-prodotti tiegħek, tista’ tapplika għal deċiżjoni ta’ Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi (BTI).

Kwoti tariffarji preferenzjali

Taħt il-kwoti tariffarji, il-kwantitajiet speċifikati ta’ oġġetti jistgħu jiġu importati b’rata ta’ dazju mnaqqsa jew żero f’perjodu ta’ żmien partikolari. Dan ma jaffettwax ukoll xi dazji anti-dumping fis-seħħ ukoll.

Tali kwoti huma komunement misjuba fi ftehimiet kummerċjali u arranġamenti preferenzjali bejn pajjiżi jew blokok kummerċjali. Jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima tas-Swieq għal aktar dettalji dwar il-kwoti stabbiliti għall-prodott tiegħek.

L-assistent għall-Kummerċ tiegħi jagħtik informazzjoni dettaljata dwar it-tariffi u l-miżuri applikabbli għall-prodott u s-suq tiegħek.

Fejn ftehimiet kummerċjali jiddefinixxu tneħħija gradwali tad-dazji fuq linji ta’ prodotti partikolari, l-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi jista’ jgħinek tidentifika l-iżvilupp futur ta’ dazji għall-prodott tiegħek. Tista’ tikkonsulta wkoll l-iskedi ta’ tneħħija tat-tariffi (għall-UE jew għas-sieħeb kummerċjali) direttament fil-ftehim kummerċjali (il-links għat-testi legali huma inklużi fit-taqsima dwar is-Swieq).

Evalwazzjoni Doganali

Il-valutazzjoni Doganali tirreferi għall-kalkolu tal-valur ekonomiku tal-oġġetti ddikjarati għad-dħul fil-fruntiera. Sett standard ta’ regoli biex jiġi stabbilit il-valur ta’ dawn l-oġġetti huwa ta’ importanza kbira għal diversi raġunijiet.

L-aktar sinifikanti, id-dazji doganali (u l-VAT) huma kkalkulati bħala perċentwal tal-valur tal-oġġetti. In-negozji u l-awtoritajiet doganali jeħtieġ li jkollhom regoli ċari dwar kif għandhom jiġu vvalutati l-oġġetti.

Ladarba l-valur tal-merkanzija jiġi ddeterminat, it-tariffa doganali u l-oriġini tal-merkanzija jistgħu jitqiesu fil-kalkolu tad-dazju doganali totali dovut għall-prodott.

Għal aktar informazzjoni dwar kif il-valur doganali jiġi kkalkulat fl-UE, ara hawnhekk.

Filwaqt li hemm regoli komuni fis-seħħ għall-valutazzjoni doganali fl-UE, il-prattiki ta’ valutazzjoni jistgħu jvarjaw minn pajjiż għal ieħor. Il-ftehimiet kummerċjali tal-UE ħafna drabi jkun fihom prinċipji ta’ faċilitazzjoni tal-kummerċ u jistgħu jinkludu allinjament mal-Kodiċi Doganali tal-UE.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr