EU-San Marino Douane-unie

Bent u geïnteresseerd in de invoer van producten uit San Marino? Deze rubriek geeft uitleg over de douane-unie van de EU met San Marino.

In een notendop

De overeenkomst tussen de EU en San Marino over samenwerking en douane-unie (2002) is sinds 1991 van kracht.

 • de richtlijn elimineert alle tarieven en niet-tarifaire maatregelen voor bijna alle goederen.
 • zij voorziet in het vrije verkeer voor alle goederen die in de EU of San Marino worden geproduceerd, alsmede voor de goederen die uit derde landen afkomstig zijn, indien de invoerformaliteiten zijn vervuld en de verschuldigde douanerechten en heffingen van gelijke werking zijn geïnd en er geen volledige of gedeeltelijke teruggave van deze rechten of heffingen voor de genoemde producten heeft plaatsgevonden.

De handel in goederen omvat alle categorieën goederen, met uitzondering van producten die onder het toepassingsgebied van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen.

Tarieven

 • het voorziet in nultarieven en geen quota voor gedekte goederen.

Oorsprongsregels

 • San Marino past de communautaire bepalingen inzake de oorsprongsregels in de handel met landen met tariefpreferenties toe, op dezelfde wijze als de Gemeenschap.

 

Controleer de oorsprongsregels die van toepassing zijn op uw specifiek product in mijn medewerker.

Producteisen

Technische voorschriften en eisen

 • informatie over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd
 • Zoeken naar de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van herkomst in mijn medewerker. Om aan de vereisten voor uw product te kunnen voldoen, moet u eerst haar douanecode vaststellen. Als u het douanewetboek niet kent, kunt u zoeken naar de naam van uw product in de ingebouwde zoekmachine.

Sanitaire en veiligheidsvoorschriften

 • lees meer over de gezondheids-, veiligheids-, sanitaire en fytosanitaire normen waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.
 • Zoeken naar de gezondheids-, veiligheids- en SPS-regels die van toepassing zijn op uw product en zijn land van herkomst in de assistent van My Trade. Om aan de vereisten voor uw product te kunnen voldoen, moet u eerst haar douanecode vaststellen. Als u het douanewetboek niet kent, kunt u zoeken naar de naam van uw product in de ingebouwde zoekmachine.

Inklaringsdocumenten en -procedures

 • meer over inklaringsdocumenten en -procedures die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

 • meer over de wetgeving inzake IE en GI in de EU en over het EU-beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten in de handel

Handel in diensten

 • meer informatie over de regels, regels en faciliteiten voor de handel in diensten

Overheidsopdrachten

 • algemene informatie over wetgeving inzake overheidsopdrachten, regels en toegang op verschillende markten
 • specifieke informatie over de EU-markt voor overheidsopdrachten

Investeringen

 • algemene informatie zoeken om uw investering in het buitenland mogelijk te maken
 • specifieke informatie als u in de EU investeert

Links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links