Izkušnja podjetja:

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko

Na kratko o sporazumu

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je začel veljati 1. februarja 2019.

Kakšne so koristi za vaše podjetje?

Trgovinski sporazum z Japonsko

 • odpravlja carine in druge trgovinske ovire ter podjetjem na obeh straneh olajšuje uvoz in izvoz.
 • zagotavlja odprtost trgov storitev, zlasti finančnih storitev, telekomunikacij in prometa;
 • zagotavlja nediskriminatorno obravnavo podjetij EU, ki delujejo na trgih javnih naročil
 • izboljšuje varstvo pravic intelektualne lastnine na Japonskem in zaščito visokokakovostnih evropskih kmetijskih proizvodov, t. i. geografskih označb
 • podjetjem na obeh straneh prihrani veliko denarja in časa pri dvostranskem trgovanju z blagom
 • zagotavlja okrepljeno podporo manjšim podjetjem, na katera trgovinske ovire nesorazmerno vplivajo

 

Japonska je že četrti največji trg EU za izvoz kmetijskih proizvodov. Izboljšal se bo dostop do trga za številne evropske proizvode, zlasti

Celotno besedilo trgovinskega sporazuma z Japonsko.

Tarife

Sporazum odpravlja veliko večino dajatev, ki jih plačujejo evropska in japonska podjetja.

Z začetkom veljavnosti sporazuma je bilo odpravljenih 99 % tarifnih postavk EU in 97 % japonskih tarifnih postavk. Glede še neodpravljenih tarif je bil dosežen dogovor o tarifnih kvotah ali tarifnih znižanjih.

Za preverjanje tarif za vaš izdelek morate poznati oznako izdelka, ki temelji na oznaki HS 2017 harmoniziranega sistema (HS) za evropske in japonske oznake.


Svojo kodo izdelka lahko poiščete s pomočjo Mojega pomočnika za trgovino

Preverite lahko tudi japonsko statistično oznako uvoza.

Sporazum odpira japonski trg za izvoz kmetijskih proizvodov EU, na primer

 • Sčasoma bodo odpravljene dajatve za številne sire, kot sta gauda in cheddar.
 • Dajatev prosta kvota je določena za sveže sire (kot sta Mozzarella in Feta).
 • Tarife za izvoz vina so prenehale veljati ob začetku veljavnosti
 • Za goveje meso bodo izvozniki iz EU imeli koristi od znižane tarife
 • Za svinjino ostajajo le nizke dajatve za izvoz svežega mesa na Japonsko, sporazum pa v celoti odpravlja dajatve na predelano meso.

Časovni razpored odprave tarif

Tarife za veliko večino izdelkov se odpravijo takoj po začetku veljavnosti sporazuma ali postopoma po časovnem razporedu odprave tarif.

Izhodišče za odpravo ali znižanje carin je „osnovna stopnja“, znižanja pa se pojavijo pri tej osnovni stopnji. Z oznako carinske tarife izdelka boste lahko našli znižanje, ki se uporablja za osnovno stopnjo vašega izdelka.

 • Splošne opombe v pomoč pri branju časovnega razporeda odprave tarif EU in Japonske
Uvoz iz Japonske
Izvoz na Japonsko

Tarifne kvote

Tarifne kvote se uporabljajo tudi za nekatere izdelke. To so posebne količine blaga, ki bodo v določenem časovnem obdobju upravičene do preferencialne tarifne obravnave.

 • obstaja petindvajset japonskih agroživilskih proizvodov s tarifnimi kvotami.
 • tarifne kvote Japonske
 • Japonsko ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (MKGP) zagotavlja informacije o zahtevku za tarifne kvote in dodelitvi za vsako tarifno postavko, kot so sladkor, pšenični proizvodi, mlečni proizvodi in druga živila (vključno s slaščicami in nekaterimi čokoladami) v okviru sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (Japonska).

Za mlečne izdelke dodelitev tarifnih kvot in pobiranje dajatev izvaja kmetijstvo in industrija živinoreje (ALIC).

Uvoz določenih mlečnih proizvodov (npr. masla in sirotke) v okviru tarifne kvote je predmet državnega trgovinskega sistema.

Informativni listi Centra za industrijsko sodelovanje EU-Japonska (EU Business in Japan)

Za nekatere morske proizvode veljajo uvozne kvote, uvozniki pa se morajo prijaviti.

Več informacij o uporabi in dodelitvi tarifnih kvot na Japonskem.

Japonski pravosodni prevajalski sistem zagotavlja japonsko ministrstvo za pravosodje.

Zaščitni ukrepi

Trgovinski sporazum med EU in Japonsko določa tudi dvostranske zaščitne ukrepe. Namen „zaščitnega“ ukrepa (tj. začasno omejiti uvoz izdelka) je zaščititi določeno domačo industrijo pred povečanjem uvoza katerega koli izdelka, ki povzroča ali grozi, da bo povzročil resno škodo industriji. V tem sporazumu se kmetijski zaščitni ukrepi uporabljajo za zaščito določenih proizvodov pred takšnim porastom uvoza.

Proizvodi EU, za katere veljajo ti ukrepi, so:

 • govedina in svinjina (vključno s predelanim svinjskim mesom)
 • koncentrat beljakovin sirotke (WPC), sirotka v prahu
 • sveže pomaranče
 • dirkalni konji

Preverite seznam kmetijskih zaščitnih ukrepov.

 

Moj pomočnik za trgovino vam zagotavlja podrobne informacije o tarifah, ukrepih, ki se uporabljajo za vaš izdelek in trg, ter prikazuje časovne razporede odprave tarif za zadevne tarifne postavke.

Pravila o poreklu

Ta oddelek uvaja glavna pravila o poreklu in postopke v zvezi s poreklom iz trgovinskega sporazuma.

Poreklo je „ekonomsko državljanstvo“ blaga, s katerim se trguje. Če ste na to temo novi, lahko najdete uvod v glavne pojme v rubriki „Blago“.

Pravila o poreklu

Za upravičenost do preferencialne stopnje mora vaš izdelek izpolnjevati nekatera pravila, ki dokazujejo njegovo poreklo.

Kje lahko najdem pravila o poreklu?

Pravila o poreklu so določena v poglavju 3 o pravilih o poreklu iz Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (UL L 330, 27.12.2018, str. 21).

Ali moj proizvod izvira iz EU ali Japonske?

Da bi bil vaš izdelek upravičen do nižje ali nične preferencialne tarife v skladu s Sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko, mora imeti poreklo iz EU ali Japonske.

Izdelek „izvira“ v EU ali na Japonskem, če je

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja (na primer nezadostna obdelava ali predelava, pravilo o nespreminjanju). Obstaja tudi nekaj dodatnih prilagodljivosti, ki vam bodo pomagale pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke (na primer tolerance ali kumulacija).

 

Primeri glavnih vrst pravil za posamezne izdelke v trgovinskih sporazumih EU

 • pravilo dodane vrednosti - vrednost vseh materialov brez porekla v izdelku ne sme presegati določenega odstotka njegove cene franko tovarna
 • sprememba tarifne uvrstitve - proizvodni postopek povzroči spremembo tarifne uvrstitve med materiali brez porekla in končnim izdelkom - na primer proizvodnja papirja (poglavje 48 harmoniziranega sistema) iz celuloze brez porekla (poglavje 47 harmoniziranega sistema)
 • posebni postopki - zahteva se poseben proizvodni postopek, na primer predenje vlaken v prejo - takšna pravila se večinoma uporabljajo v tekstilnem in kemičnem sektorju.

 

Posebna pravila za vaš izdelek so na voljo v rubriki My Trade Assistant.

Nasveti za skladnost s pravili za posamezne izdelke

Sporazum zagotavlja dodatno prožnost, ki vam bo pomagala pri izpolnjevanju pravil za posamezne izdelke, kot sta toleranca ali kumulacija.

Strpnost
 • pravilo dovoljenega odstopanja proizvajalcu omogoča uporabo materialov brez porekla, ki jih pravilo za posamezni izdelek običajno prepoveduje, če njihova vrednost ne predstavlja več kot 10 % cene izdelka franko tovarna ali cene izdelka franko ladja.
 • to odstopanje se ne sme uporabiti za preseganje mejne vrednosti materialov brez porekla, navedenih v pravilih za določene izdelke.
 • vendar in to je posebnost v sporazumu med EU in Japonsko, se to odstopanje lahko uporabi v primerih, ko teža materialov brez porekla presega prag teže, predviden v pravilih za določene izdelke, pod pogojem, da vrednost navedenih materialov ne presega 10 % cene izdelka franko tovarna - nad to 10 % vrednosti morajo imeti navedeni materiali poreklo iz EU ali Japonske.
 • Posebna odstopanja se uporabljajo za tekstil in oblačila, uvrščena v poglavja 50 do 63 harmoniziranega sistema, ki so vključena v opombe 6 do 8 Priloge 3-A Uvodne opombe pravil o poreklu za določene izdelke.
Kumulacija

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko določa dva načina kumulacije porekla

 • dvostranska kumulacija - materiali s poreklom iz Japonske se lahko štejejo za materiale s poreklom iz EU (in obratno), kadar se uporabljajo pri proizvodnji izdelka v EU
 • polna kumulacija - obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla v EU ali na Japonskem, se lahko šteje za izdelek s poreklom, da se pripomore k izpolnjevanju posebnega pravila za izdelek (z drugimi besedami se predelava, opravljena na Japonskem, lahko šteje za upravičene postopke v EU, ne glede na to, ali predelava zadostuje za dodelitev statusa blaga s poreklom samim materialom (in obratno)

Druge zahteve

Izdelek mora izpolnjevati tudi vse druge veljavne zahteve iz poglavja o pravilih o poreklu, kot so nezadostna obdelava ali predelava ali pravilo o nespreminjanju.

Pravilo o nespreminjanju

Proizvode s poreklom je treba odpeljati iz EU na Japonsko (in obratno) brez nadaljnje predelave v tretji državi.

Nekatere operacije se lahko izvedejo v tretji državi, če proizvodi ostanejo pod carinskim nadzorom, kot so:

 • dodajanje ali pritrjevanje oznak, nalepk, pečatov ali kakršne koli dokumentacije za zagotovitev skladnosti s posebnimi domačimi zahtevami države uvoznice
 • izdelki za konzerviranje v dobrem stanju
 • skladiščenje
 • razdelitev pošiljk

Carinski organi lahko zahtevajo dokazila o skladnosti s pravilom, kot so:

 • pogodbene prevozne listine, kot so nakladnice
 • dejanski ali konkretni dokazi, ki temeljijo na označevanju ali številčenju tovorkov
 • vsa dokazila v zvezi z blagom samim

Povračilo dajatev

V skladu s sporazumom o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko je mogoče dobiti povračilo dajatev, predhodno plačanih za materiale brez porekla, ki se uporabljajo za proizvodnjo izdelka, izvoženega po preferencialni tarifi.

Postopki glede porekla

Izvozniki in uvozniki morajo upoštevati postopke v zvezi s poreklom. Postopki so določeni v oddelku B poglavja 3 Sporazuma o pravilih o poreklu. Pojasnjujejo na primer, kako prijaviti poreklo izdelka, kako zahtevati preferenciale ali kako lahko carinski organi preverijo poreklo izdelka.

Kako zahtevati preferencialno tarifo 

Uvozniki lahko zahtevajo preferencialno tarifno obravnavo na podlagi

 • navedbo o poreklu, ki jo predloži izvoznik, ali
 • navedba o poreklu, ki temelji na „znanju uvoznika“

Več podrobnosti je na voljo na spletni strani:

Navedba o poreklu

Lastna izjava izvoznika

Izvozniki lahko sami izjavijo, da njihov izdelek izvira iz EU ali Japonske, tako da predložijo navedbo o poreklu.

V EU je to mogoče doseči z

Na Japonskem jo lahko izvede

 • izvoznik z dodeljeno japonsko korporacijsko številko

Kaj mora vsebovati navedba o poreklu?

 • navedba o poreklu mora biti navedena na računu ali katerem koli trgovinskem dokumentu, ki opredeljuje izdelek.
 • Besedilo izjave o poreklu se lahko sestavi v katerem koli uradnem jeziku EU in japonskem jeziku ter je na voljo v Prilogi 3-D, država uvoznica pa ne sme zahtevati, da uvoznik predloži prevod izjave o poreklu.
 • Izvozniki morajo navesti merila o poreklu, ki jih uporabljajo v svoji navedbi o poreklu, z oznako (glej Prilogo 3-D).

Predložitev in veljavnost

 • navedba o poreklu ostane veljavna 12 mesecev od datuma, ko je bila predložena.
 • običajno se navedba o poreklu nanaša na eno pošiljko, lahko pa zajema tudi več pošiljk enakih proizvodov v obdobju, ki ni daljše od 12 mesecev.

Dodatna pojasnila vsebujejosmernice SGP med EU in Japonsko o navedbi porekla za več pošiljk identičnih izdelkov.

Znanje uvoznika
 • uvozniki lahko zahtevajo preferencialne tarife na podlagi lastnega poznavanja porekla uvoženih izdelkov - lahko temeljijo na spremnih dokumentih ali evidencah, ki jih predloži izvoznik ali proizvajalec izdelka in so v lasti uvoznika. Dodatne razlagevsebujejo smernice o sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko o znanju uvoznika.
 • ker uvoznik vlaga zahtevek na podlagi svojega znanja, se navedba o poreklu ne uporablja in nobenega izvoznika ali proizvajalca ni treba identificirati ali sprejeti ukrepov v zvezi s preferencialnim poreklom blaga v pogodbenici izvoznici.
 • uvozniku, ki uporablja „znanje uvoznika“, ni treba vnesti v podatkovno zbirko REX.

Preverjanje porekla

Carinski organi lahko preverijo, ali ima uvoženi izdelek dejansko poreklo ali izpolnjuje druge zahteve glede porekla. Preverjanje temelji na

 • upravno sodelovanje med carinskimi organi pogodbenic uvoznic in izvoznic
 • pregledi, ki jih opravijo lokalni carinski organi - obiski pogodbenice uvoznice pri izvozniku niso dovoljeni
 • organi pogodbenice uvoznice določijo poreklo in obvestijo organe pogodbenice uvoznice o rezultatih.

Zahteve za proizvode 

Tehnična pravila vključujejo tehnične predpise, standarde in postopke ugotavljanja skladnosti. Ta pravila opredeljujejo posebne tehnične značilnosti, ki bi jih moral imeti izdelek, kot so zasnova, označevanje, embalaža, funkcionalnost ali zmogljivost, in so pomembni, ker zagotavljajo doseganje pomembnih ciljev javne politike, kot sta varovanje zdravja ljudi ali varnost okolja.

Te zahteve so lahko povezane z vprašanji, kot so:

 • Tehnična pravila in zahteve
 • Zdravstvena in varnostna pravila in zahteve, SPS
 • Okoljske predpise, ki se uporabljajo za uvoženo blago.

Upoštevati morate ta pravila, da bo mogoče oceniti, ali so vaši izdelki skladni s potrebnimi tehničnimi standardi.

 

Če želite izvedeti več o pravilih in zahtevah, ki veljajo za vaš izdelek, pojdite na moj pomočnik za trgovino in vpišite ime ali kodo izdelka.

Vspodnjih kategorijah izdelkov lahko preverite podrobnejše podatke o zahtevah za produkt in ustrezne povezave.

Sanitarni in fitosanitarni ukrepi (npr. zakoni, predpisi, standardi) so ukrepi za zaščito ljudi, živali in rastlin pred boleznimi, škodljivimi organizmi ali kontaminanti.

Zagotavljajo, da so živila, ki so dana na trg, vključno z uvozom iz držav zunaj EU, varna za potrošnike.

Več informacij o sanitarnih in fitosanitarnih ukrepih med EU in Japonsko je na voljo tukaj.

Japonska ima, tako kot EU, nekatere najvišje standarde za varnost hrane na svetu. Japonska na primer v proizvodnji govedine ne dovoljuje uporabe rastnih hormonov in predpisi o GSO so za japonske potrošnike zelo pomembni.

Vsi proizvodi, uvoženi iz Japonske, morajo biti skladni s standardi EU. To vključuje prepoved hormonsko obdelanega govejega mesa v EU in njena pravila o uporabi antibiotikov.

Poleg tega mora ves uvoz proizvodov živalskega izvora iz Japonske v EU spremljati veterinarsko spričevalo.

Tako spričevalo lahko izda samo pristojni organ na Japonskem, ki ga je Komisija uradno priznala, da lahko izdaja potrdila o skladnosti z uvoznimi zahtevami EU.

Trgovinski sporazum pomaga zagotoviti, da vaši proizvodi ne bodo ovirali vstopa na japonski trg zaradi neupravičenih sanitarnih in fitosanitarnih trgovinskih ovir, ter pomaga racionalizirati in pospešiti postopke za odobritev vašega izvoza hrane na Japonsko.

Če uvažate iz Japonske v EU, boste izvedeli več o sanitarnih in fitosanitarnih zahtevah.

 

Posebna pravila in zahteve za vaš izdelek poiščite v rubriki My Trade Assistant.

Tehnične ovire v trgovini

Čeprav so tehnična pravila pomembna, lahko včasih ovirajo mednarodno trgovino in so zato lahko znatno breme za vas kot izvoznika.

 • če menite, da se soočate s trgovinsko oviro, ki vaše podjetje upočasnjuje ali vam preprečuje izvoz, nam lahko poveste.
 • s spletnim obrazcem sporočite, kako ustavite izvoz na Japonsko, EU pa bo analizirala vaše stanje in ustrezno ukrepala

Pišite nam

Dokumenti in postopki za carinjenje

Carinjenje običajno vključuje kontrole nad

 • dajatve, ki jih je treba plačati
 • pravilen opis blaga, njegovo poreklo in vrednost
 • zaščitni in varnostni ukrepi (tihotapljenje, droge, cigarete, orožje, ponarejeni izdelki, boj proti terorizmu)
 • skladnost s posebno zakonodajo, kot so okoljska zakonodaja, zdravstvene zahteve, veterinarski in fitosanitarni predpisi ter predpisi o kakovosti

Sporazum med EU in Japonsko zagotavlja učinkovitejše carinske postopke za olajšanje trgovine in zmanjšanje stroškov za podjetja.

Dokumenti

Na voljo so podrobne smernice po korakih, v katerih so opisane različne vrste dokumentov, ki jih morate pripraviti za carinjenje svojih izdelkov.

Glede na izdelek lahko carinski organi zahtevajo vse ali nekatere spodaj navedene elemente.

 • Trgovski račun (navedite posebne zahteve glede oblike in vsebine v rubriki My Trade Assistant)
 • Tovorni list ali tovorni list
 • Dobavnica, tovorni računi in potrdila o zavarovanju (v nekaterih primerih potrebna)
 • Uvozna dovoljenja za nekatero blago
 • Potrdila, iz katerih je razvidno, da je izdelek skladen z obveznimi predpisi o proizvodih, kot so zdravstvene in varnostne zahteve, označevanje in pakiranje
 • Dokazilo o poreklu izjava o poreklu

Zaradi večje gotovosti boste morda želeli zaprositi za zavezujoče tarifne informacije in/ali zavezujoče informacije o poreklu.

 

Podrobnejše informacije o dokumentih, ki jih morate predložiti za carinjenje vašega izdelka, pojdite na My Trade Assistant.

Japonska carina zagotavlja informacije o japonskih carinskih postopkih, vključno z zahtevanimi dokumenti.

Japonska ima tudi devet različnih carinskih jurisdikcij in morda bi bilo koristno stopiti v stik s tistimi, ki vas zanimajo, da bi bil carinski postopek za vaš izdelek bolj nemoten.

Postopki

Za opis, kako dokazati poreklo vaših izdelkov, da bi zahtevali preferencialno tarifo, in pravil v zvezi s preverjanjem porekla s strani carinskih organov, glej oddelek o pravilih o poreklu blaga zgoraj.

Splošne informacije o carinskih postopkih za uvoz in izvoz najdete na spletišču GD za obdavčenje in carinsko unijo.

Intelektualna lastnina in geografske označbe

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko zagotavlja okrepljeno varstvo pravic intelektualne lastnine za evropska podjetja, ki izvažajo inovativne, umetniške, posebne in visokokakovostne izdelke na Japonsko. Zaveze so okrepljene in vključujejo določbe o varovanju poslovnih skrivnosti, blagovnih znamk, avtorskih pravic, patentov, minimalnih skupnih pravilih za regulativno preverjanje varstva podatkov za farmacevtske izdelke in določbah o civilnem izvrševanju.

Sporazum priznava poseben status in zagotavlja zaščito več kot 200 evropskih kmetijskih proizvodov s posebnim evropskim geografskim poreklom, znanih kot geografske označbe, na japonskem trgu. Lastniki dvostransko dogovorjenih geografskih označb v kmetijskem in živilskem sektorju ter sektorju pijač so upravičeni do zaščite pred ponarejanjem. Seznam zaščitenih geografskih označb v EU in na Japonskem je na voljo v Prilogi 14-B k sporazumu o gospodarskem partnerstvu.

Patenti

Sporazum o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko potrjuje, da si bosta obe strani skupaj prizadevali za okrepitev patentnega varstva.

V skladu s sporazumom sta se EU in Japonska zavezali, da bosta odobrili podaljšanje trajanja patentnega varstva farmacevtskih izdelkov in kmetijskih kemičnih izdelkov. Za več informacij o patentih na Japonskem, vključno s postopki prijave in preizkušanja, se obrnite na japonski patentni urad.

Druga vprašanja intelektualne lastnine

Japonski patentni urad zagotavlja pregled uporabnih modelov, modelov, blagovnih znamk in avtorskih pravic.

Ministrstvo za gospodarstvo nadalje pojasnjuje uveljavljanje vaših pravic intelektualne lastnine.

Storitev

Sporazum podjetjem iz EU in Japonske olajšuje zagotavljanje storitev, zaposlenim v podjetjih pa omogoča večjo mobilnost pri opravljanju dela na kraju samem.

Začasno gibanje osebja podjetja 

Priloga 8-C: Dogovor o gibanju fizičnih oseb iz poslovnih razlogov

Sporazum določa nekatere obveznosti glede vstopa in začasnega bivanja fizičnih oseb v oddelku D poglavja 8.

Seznam Evropske unije in Japonske v Prilogi III k Prilogi 8-B določa nekatere pridržke in dodatne določbe v zvezi s poslovnimi obiskovalci za namene ustanavljanja, premeščenimi znotraj podjetja, vlagatelji in kratkotrajnimi poslovnimi obiskovalci. Priloga III k Prilogi 8-B je na voljo na naslednjih povezavah:

Nekateri pridržki, omejitve in nadaljnje določbe glede ponudnikov pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov so predpisani na seznamu Evropske unije in Japonske v Prilogi IV k Prilogi 8-B. Priloga IV k Prilogi 8-B je na voljo na naslednjih povezavah:

Sporazum o gospodarskem partnerstvu vsebuje številne določbe, ki se horizontalno uporabljajo za vso trgovino s storitvami, kot je določba, ki potrjuje pravico pogodbenic do urejanja storitev. Sporazum o gospodarskem partnerstvu potrjuje pravico organov, da javne storitve ohranijo javne, in vlad ne sili k privatizaciji ali deregulaciji javnih storitev, kot nas v sektorjih zdravstva, izobraževanja in vode.

Sprejete so bile posebne zaveze v sektorjih, kot so:

 • poštne in kurirske storitve
 • telekomunikacije
 • pomorski prevoz
 • finančne storitve

V zvezi z zavezami za čezmejno trgovino s storitvami glej oddelek C poglavja 8 Sporazuma.

Premik usposobljenega osebja

Splošne informacije o vizumih
Omejitve poslovne dejavnosti ponudnikov pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov na Japonskem

V zvezi z nekaterimi storitvami je obseg poslovnih dejavnosti omejen tako, kot je določeno v Dodatku IV „Omejitve poslovnih dejavnosti ponudnikov pogodbenih storitev in neodvisnih strokovnjakov na Japonskem“ Priloge 8-B „Seznami za poglavje 8“ k Sporazumu.

Upravljanje človeških virov

Na Japonskem je veliko delovnih zakonov, ki se nanašajo na varstvo delavcev. To delovno pravo se načeloma uporablja za vse zaposlitve na Japonskem, ne glede na to, ali je delodajalec japonski ali tuji delodajalec oziroma ali je družba tuja ali registrirana na Japonskem. Uredba za te zakone se uporablja tudi za tuje delavce na Japonskem, če tuji delavci ustrezajo zakonski opredelitvi delavcev v skladu s temi zakoni.

Splošne informacije o splošnem sistemu delovnega prava na Japonskem v zvezi z upravljanjem človeških virov so na voljo na spletnih straneh, navedenih v nadaljevanju.

Splošne informacije o upravljanju človeških virov
Pravila, ki jih je treba upoštevati pri zaposlovanju v tujini
Informacije o glavnih delovnih predpisih

Telekomunikacijske in računalniške informacijske storitve

Na Japonskem

 • Telekomunikacije so v zakonu o poslovanju napodročju telekomunikacij široko opredeljene kot „prenos, prenašanje ali sprejemanje kod, zvoka ali slike po kablu, radiu ali kateri koli drugi elektromagnetni obliki“.
 • Telekomunikacijska storitev je opredeljena kot „posredovanje komunikacij drugih z uporabo telekomunikacijske zmogljivosti ali drugo ponujanje telekomunikacijskih sredstev za komunikacijo s strani drugih“ in
 • Telekomunikacijska dejavnost je nato opredeljena kot „podjetje, v katerem ponudnik storitev zagotavlja telekomunikacijske storitve, da bi zadovoljil potrebe drugih, razen zagotavljanja storitev radiodifuzije v skladu z Zakonom o radiodifuziji“.

Priročnik za vstop na trg japonskih telekomunikacijskih dejavnosti, ki je na voljo samo v japonščini in ki na splošno spada v opredelitev pojma „telekomunikacijska dejavnost“ in zato zahteva priglasitev ali registracijo.

Vstop na japonski trg
 • Ministrstvo za notranje zadeve in komunikacije: Priročnik za vstop na trg japonskih telekomunikacijskih dejavnosti, junij 2016 (angleščina). Prosimo, upoštevajte, da angleška različica morda ni posodobljena. Poleg tega so dodatna gradiva (med drugim vključno s primeri primerov, v katerih je navedeno, ali se obveznost priglasitve uporablja za določena podjetja) na voljo le v japonski različici iz maja 2019 in v dodatku iz oktobra 2019.
 • Na voljo so tudi naslednji priročniki in smernice:
  • Priročnik za vstop na trg v splošno dejavnost kabelskega oddajanja (angleščina);
  • Priročnik za gradnjo omrežij s strani telekomunikacijskih prevoznikov (angleščina); Ter
  • Guidelines for Use of Polles, Ducts, Conduits and Similar Facilities Owned by Public Utilities (Smernice za uporabo Poljakov, Duktov, objektov in podobnih naprav v lasti javnih gospodarskih služb) (angleščina).
Strožji predpisi, ki se uporabljajo za tuje naložbe v sektorju IT

Dodajanje podjetij, ki se zahtevajo za predložitev predhodnega obvestila v zvezi z neposrednimi tujimi naložbami(METI, angleščina) - podjetja, povezana z informacijsko tehnologijo, so bila dodana industrijam, za katere velja zahteva po predhodnem obveščanju v zvezi z vhodnimi neposrednimi naložbami.

Javna naročila

Nacionalne, regionalne in občinske vlade na Japonskem in v EU vsako leto od zasebnih podjetij kupijo ali naročijo blago in storitve v vrednosti več milijard evrov. Izdajajo javna naročila ali razpise, za katera se nato podjetja potegujejo.

Sporazum o gospodarskem partnerstvu razširja dostop do javnih naročil in odpira nove trge za podjetja obeh strani.

EU in Japonska sta se dogovorili o pravilih, ki

 • prepoved nepoštene diskriminacije ponudnikov z druge strani s strani ene strani
 • povečanje preglednosti pri razpisih za javna naročila, da se zagotovi, da se podjetja zavedajo priložnosti na obeh straneh
 • čim bolj povečati priložnosti za podjetja EU za sodelovanje na javnih razpisih na Japonskem na vseh ravneh upravljanja - nacionalni, regionalni in občinski

Večji dostop podjetij EU do javnih naročil na Japonskem zajema sektorje, kot so:

 • železnice
 • bolnišnice
 • akademske ustanove
 • distribucija električne energije

Več informacij

Naložbe

Sporazum spodbuja naložbe med EU in Japonsko ter ponovno potrjuje pravico vsake pogodbenice do urejanja legitimnih ciljev politike, dogovorjenih na neizčrpnem seznamu. Trenutno potekajo dvostranska pogajanja za sklenitev morebitnega sporazuma o zaščiti naložb.

V zvezi s čezmejno trgovino s storitvami in liberalizacijo naložb je bil v sporazumu o gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko sprejet sistem negativnega seznama, v katerem so navedeni obstoječi in prihodnji neskladni ukrepi, ki jih je treba ohraniti, hkrati pa načeloma liberalizirati vso čezmejno trgovino s storitvami in naložbena področja.

V zvezi z zavezami za liberalizacijo naložb glej oddelek B poglavja 8 Sporazuma

V zvezi s pridržki za obstoječe ukrepe Evropske unije in Japonske glej seznam Evropske unije in Japonske iz Priloge I k Prilogi 8-B k Sporazumu, ki je na voljo na naslednjih povezavah:

V zvezi s pridržki glede prihodnjih ukrepov Evropske unije in Japonske glej seznam Evropske unije in Japonske iz Priloge II k Prilogi 8-B, ki je na voljo na naslednjih povezavah:

V zvezi s premikom vlagateljev za poslovne namene glej oddelek o storitvah zgoraj.

Kako ustanoviti podjetje na Japonskem

Pregled ustanavljanja podjetij na Japonskem
Zahtevani obrazci

Omejitve neposrednih tujih naložb na Japonsko

Pregled postopkov v skladu z Zakonom o deviznem poslovanju in zunanji trgovini

Pregled zakona o deviznem poslovanju in zunanji trgovini ter sistema obveščanja (Japonska)

Zakon o deviznem poslovanju in zunanji trgovini (angleščina in japonščina). Vendar upoštevajte, da prevod v angleščino ni vedno posodobljen. Najnovejše informacije so na voljo v japonski različici.

 

Razlaga področja uporabe Zakona o deviznem poslovanju in zunanjetrgovinskem poslovanju

V skladu s členom 26(1) Zakona o deviznem poslovanju in zunanjetrgovinskem poslovanju (v nadaljnjem besedilu: FEFTA) „tuji vlagatelj“ pomeni katero koli od naslednjih oseb, ki izvaja neposredne tuje naložbe itd., navedene v postavkah člena 26(2) FEFTA, ali določeno pridobitev, opredeljeno v členu 26(3) FEFTA:
(I) posameznik, ki ni rezident Japonske;
(II) subjekt, ustanovljen v skladu s tujim pravom ali ki ima glavno pisarno v tuji državi;
(III) japonsko družbo, v kateri vsota glasovalnih pravic, ki jih imajo neposredno ali posredno prek predpisane družbe osebe, navedene pod (i) in/ali (ii) zgoraj, znaša 50 % ali več skupnih glasovalnih pravic; Ali
(iv) japonski subjekt, v katerem osebe iz točke (i) zgoraj predstavljajo večino vseh uradnikov družbe ali večino uradnikov, ki so pooblaščeni za zastopanje.

Dejavnosti, v katerih se zahtevajo predhodna obvestila
Obrazci za priglasitev

Pravilni obrazec, ki ga je treba uporabiti, je odvisen od naložbenih sredstev.

Vladne spodbude za spodbujanje neposrednih tujih naložb na Japonskem

Institucije za poizvedbe in vzorce; posvetovanje

Urad Invest Japan

Vsako od zadevnih ministrstev in agencij ima urad Invest Japan (angleščina), ki se odziva na naslednje ukrepe potencialnih vlagateljev:

 • zahteve po informacijah o naložbah in prijavah za naložbene priložnosti; Ter
 • pritožbe glede obdelave naprednega sistema obveščanja, t. i. sistema „brez ukrepanja“ in naložb.
 • Obrazce za poizvedbo v angleščini, s katerimi se lahko obrnete na Urad Invest Japan v vsakem ustreznem ministrstvu/agenciji, zagotovi JETRO: Invest JAPAN Offices: Kontaktni podatki (angleščina)
 • Center „vse na enem mestu“ za tuje vlagatelje, ki načrtujejo ustanovitev ali razširitev poslovne baze na Japonskem, zagotavlja JETRO: Invest Japan Business Support Center (IBSC) (angleščina)
Vlagaj Japonski javljena telefonska številka
Druge koristne povezave

MSP,

Sporazum med EU in Japonsko vsebuje posebno poglavje o malih in srednjih podjetjih (MSP), v katerem je določeno, da pogodbenici zagotovita informacije o medsebojnem dostopu do trga.

Spletišče EU za podporo MSP EU pri izvozu na Japonsko

Japonska spletna stran za podporo MSP iz EU pri izvozu na Japonsko

To spletišče, namenjeno evropskim MSP, vsebuje povezave do organov o posebnih trgovinskih vprašanjih in podatkovno zbirko, ki omogoča iskanje po oznakah carinske tarife, da se pridobijo informacije o dostopu do trga za japonski trg.

Distribucijski kanal

Vzpostavitev praktičnega distribucijskega kanala je ključnega pomena za dostop vašega izdelka do japonskih polic in trgovcev na drobno. Za to je treba zagotoviti japonske nacionalne in lokalne distributerje, zlasti za premagovanje jezikovnih, tehničnih in logističnih ovir v trgovini.

Organizacija Manufactured Imports and Domestic Promotion Organisation (Mipro), Center EU-Japonska za industrijsko sodelovanje, je dobra izhodiščna kontaktna točka za vse proizvajalce EU.

Japonska organizacija za zunanjo trgovino (JETRO) ima tudi platformo za povezovanje mednarodnih podjetij, na kateri lahko objavljajo obvestila japonski in tuji prodajalci in kupci.

Razlaga pomena vloge trgovskih podjetij

Trgovinska podjetja imajo pomembno vlogo pri prodaji uvoženega blaga na Japonskem kot povezave med tujimi proizvajalci in japonskimi kupci ter obratno.

Vloga trgovskih podjetij med drugim vključuje:

 • ugotavljanje povpraševanja
 • pomoč pri pogajanjih med proizvajalci in kupci
 • dokončanje uvoznih/izvoznih postopkov. 

Trgovinska podjetja lahko zagotovijo pomoč pri prepoznavanju povpraševanja in/ali lokalnih partnerjev na Japonskem in so lahko

 • splošna trgovinska podjetja, ki se ukvarjajo s skoraj vsemi dejavnostmi
 • specializirana trgovska podjetja, ki se ukvarjajo samo s posebnimi proizvodi (npr. jeklenimi izdelki, živilskimi proizvodi itd.).

Povezave in kontakti

Spletišče GD za trgovino

Center za industrijsko sodelovanje EU-Japonska

Delegacija Evropske unije na Japonskem

Zadevno besedilo v celoti

Deli to stran:

Hitre povezave