Bestämmelser om direkttransport eller icke-manipulation

Även om produkten har sitt ursprung (dvs. uppfyller de grundläggande reglerna och dess bestämmelser), måste du ändå kontrollera produkten från det land där produkten har sitt ursprung och komma in i EU utan att bli manipulerad i ett annat land, bortsett från de åtgärder som krävs för att produkten ska hållas i gott skick.

Ni måste kontrollera de särskilda villkoren i denna fråga och de handlingar som krävs för att visa att denna bestämmelse är förenlig med de relevanta ursprungsreglerna.

Dela sidan:

Genvägar