EU:s handelsavtal och handelsavtal

EU sköter handelsförbindelserna med länder utomlands i form av handelsavtal och handelsavtal. Avtalen och arrangemangen bygger på ömsesidiga åtaganden från EU och dess handelspartner och är utformade för att skapa bättre handelsmöjligheter och övervinna relaterade hinder. Handel inom ramen för ett avtal medför påtagliga fördelar för företagen, t.ex. lägre tullar, förbättrat marknadstillträde och mindre byråkrati.

Är du intresserad av handel med länder utanför EU?

I detta avsnitt informeras du om

Är du intresserad av handel med länder inom EU?

I det här avsnittet informeras du om fördelarna med EU:s inre marknad.

Dela sidan:

Genvägar