Hur du använder min handelsassistent för upphandling

Tareda på om du har rätt att delta i en viss offentlig upphandling utanför EU i några enkla steg

Steg 1: Ange i vilket land upphandlingen sker

 • Börja med att välja fliken ”Upphandling” på ”Min handelsassistent” på Access2Markets hemsida, och fortsätt
 • Genom att välja det land där upphandlingen äger rum i rullgardinsmenyn.

Steg 2: Ange den upphandlande enheten

 • Genom att använda de kumulativa filtreringsalternativen, och
 • Genom att söka i förteckningen över enheter.

 

De tillgängliga filtreringskriterierna är specifika för varje land.

Den fullständiga förteckningen över enheter visas när inga filtreringskriterier har fyllts i och knappen ”Sök” trycks.

Sökresultaten är paginerade, där man kan välja antalet poster som visas per sida (10, 20 eller 30). Navigering mellan sidor finns högst upp på listan.

När du har identifierats kan du klicka på knappen ”Välj” för att välja vilket företag som är av intresse.

Steg 3: Ange föremålet för upphandlingen och dess uppskattade värde.

 • Genom att välja ”Syfte” bland de tillgängliga alternativen.
  • Varor
  • Tjänster
  • Bygg- och anläggningstjänster
 • Och genom att ange anbudets uppskattade värde uttryckt i upphandlingslandets valuta. Systemet beräknar och presenterar motsvarande värde uttryckt i SDR (särskilda dragningsrätter).

Steg 4: Svara på successivt föreslagna frågor

 • Baserat på de valda alternativen och svaret på varje fråga genererar systemet nästa fråga som ska besvaras och erbjuder möjliga svar för att välja användare.
 • Frågorna fortsätter att genereras tills en bedömning har gjorts.

Steg 5: Läs bedömningen och relevanta lagtexter och vägledningsdokument

 • Baserat på de svar som lämnats genererar systemet antingen
  • En positiv bedömning, när det visar sig att EU-företag är berättigade att lämna anbud, eller
  • En negativ bedömning, när den upphandlande enheten inte är skyldig att beakta anbud från EU-företag.

 

Bedömningarna är vägledande och inte rättsligt bindande.

 

sidan ”Sammanfattning av den information som lämnats” kan man när som helst använda alternativet ”Redigera” för att ändra något av svaren. Som en följd av detta räknar systemet om och behandlar de frågor som ska ställas i det nya sammanhanget.

Dela sidan:

Genvägar