Presentation av ROSA

Presentation av ROSA

EU:s världsomspännande nätverk av handelsavtal sänker tullarna eller avskaffar dem helt och hållet.

För att kunna omfattas av lägre tullar eller nolltullsats måste vissa ”ursprungsregler” följas.

Rosa— det nya verktyget för självbedömning av ursprungsreglerAccess2Markets — ger vägledning i enkla steg för att fastställa ursprungsreglerna för dina produkter.

Den interaktiva guiden omfattar din export till eller import från *

 • Kanada
 • Centralamerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama)
 • Colombia, Peru och Ecuador
 • Japan
 • Sydkorea
 • Förenade kungariket
 • Vietnam ”
 • Flera grannländer som tillämpar ursprungsreglerna i Europa-Medelhavskonventionen (Albanien, Bosnien och Hercegovina, Egypten, Färöarna, Georgien, Jordanien, Kosovo, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Palestina, Serbien, Schweiz, Ukraina).
  Från och med den 1 september 2021 kommer Albanien, Färöarna, Georgien, Island, Jordanien, Palestina och Schweiz att tillämpa en alternativ uppsättning moderniserade regler. Nordmakedonien kommer att tillämpa dessa regler från och med den 9 september 2021.
  Dessa regler visas för närvarande i Rosa för Schweiz och Jordanien.
 • SADC (Botswana, Eswatini, Lesotho, Moçambique, Namibia, Sydafrika)
 • Elfenbenskusten
 • Honduras

* Ytterligare länder kommer snart att läggas till

Avtalet mellan EU och Japan och handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket finns tillgängliga på alla EU-språk.

Rosa är en enda kontaktpunkt för ursprungsregler för din produkt enligt de EU-handelsavtal som förtecknas ovan.

Rosaär gratis och lätt att använda!

Hur fungerar det?

Gå till min handelsassistent och gå till

 • produkten
 • exportland
 • importland
 • klicka på Ursprungsregler i menyn till vänster för att få ditt resultat

Rosa ger dig

 • ursprungsreglerna för din produkt enligt varje avtal
 • en stegvis checklista för att se om din produkt uppfyller kriterierna för förmånsbehandling
 • en förklaring av ursprungsregler och ursprungsvillkor
 • praktiska exempel
 • direkt tillgång till lagtexter
 • en skräddarsydd självbedömningsrapport baserad på dina svar som du kan ladda ner eller skriva ut
 • en översikt över förfarandena för ursprungsregler

Arbeta direkt med dina leverantörer

Du kan använda ROSA för att meddela dina leverantörer direkt så att de kan

Jämföra regler på flera marknader

Använd ROSA för att jämföra produktspecifika regler i olika EU-handelsavtal.

Vad händer framöver?

Rosa finns för närvarande på engelska men kommer att fortsätta att utvecklas, bland annat genom fler språkversioner och fler EU-handelsavtal.

Allmän information om ursprungsregler

Dela sidan:

Genvägar