Dagen för marknadstillträde i Finland

Välkommen till marknadstillträdesdagen för finska företag för att få information om aktuella frågor inom internationell handel, lära dig mer om hur de kan dra nytta av EU:s handelsavtal och bekanta dig med de verktyg som EU-kommissionen erbjuder för att lösa handelshinder som många företag som bedriver internationell handel ställs inför.

Välkommen till marknadstillträdesdagen för finska företag för att få information om aktuella frågor inom internationell handel, lära dig mer om hur de kan dra nytta av EU:s handelsavtal och bekanta dig med de verktyg som EU-kommissionen erbjuder för att lösa handelshinder som många företag som bedriver internationell handel ställs inför.

Practical information

När
24 oktober
Var
Online och Sofia Helsingfors, Sofiankatu 4 C
Språk
Engelska
Värd/organisatör

Finlands Näringsliv EK tillsammans med Finlands handelskammare, Europeiska kommissionen och Finlands utrikesministerium.

Kort beskrivning
Välkommen till marknadstillträdesdagen för finska företag för att få information om aktuella frågor inom internationell handel, lära dig mer om hur de kan dra nytta av EU:s handelsavtal och bekanta dig med de verktyg som EU-kommissionen erbjuder för att lösa handelshinder som många företag som bedriver internationell handel ställs inför.
Målgrupp

Alla företag, näringslivsorganisationer och yrkesverksamma inom handelsfrämjande åtgärder.

Länkar till meddelande
  • 24 oktober
  • Online och Sofia Helsingfors, Sofiankatu 4 C
Dela sidan:

Genvägar