Version: 1.0.26.29 (2020-12-24 12:20)
Речник на термините:

Одобрен износител

Износител, който е изпълнил определени условия, наложени от митническите органи, и който има право да изготвя декларации върху фактура. Митническите органи могат също така да оттеглят одобрението на износителите, които злоупотребяват с него. Процедурите за одобрение зависят от националните правила.

Share this page:

Бързи връзки