Речник на термините:

Одобрен износител

Износител, който е изпълнил определени условия, наложени от митническите органи, и който има право да изготвя декларации върху фактура. Митническите органи могат също така да оттеглят одобрението на износителите, които злоупотребяват с него. Процедурите за одобрение зависят от националните правила.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки