Όρος στο γλωσσάριο:

Εγκεκριμένος εξαγωγέας

Εξαγωγέας που πληροί ορισμένες προϋποθέσεις που επιβάλλουν οι τελωνειακές αρχές και στους οποίους επιτρέπεται να συντάσσει δηλώσεις τιμολογίου. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν επίσης να ανακαλέσουν την έγκριση των εξαγωγέων που την καταχρώνται. Οι διαδικασίες έγκρισης εξαρτώνται από τους εθνικούς κανόνες.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις