Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Pojem v slovníku:

Schválený vývozca

Vývozca, ktorý splnil určité podmienky uložené colnými orgánmi a ktorému bolo umožnené vyhotoviť fakturačné vyhlásenia. Colné orgány môžu takisto odobrať schválenie vývozcom, ktorí ho zneužívajú. Schvaľovacie postupy závisia od vnútroštátnych pravidiel.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy