Termin ze słowniczka:

Zatwierdzony eksporter

Eksporter, który spełnił określone warunki nałożone przez organy celne i który może sporządzać deklaracje na fakturze. Organy celne mogą również wycofać zgodę eksporterów, którzy je nadużywają. Procedury zatwierdzania zależą od przepisów krajowych.

Udostępnij tę stronę: