Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int
Речник на термините:

Опаковъчен лист

Посочва се как се опаковат стоките за износ. В него се посочва съдържанието на клетките и се посочват обемът, теглото и размерите на всеки колет в пратката. Митническите агенти ще поискат списъка, когато стоките се изнасят или внасят, а операторите и клиентите трябва да могат да го представят.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки