Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00204.cc.cec.eu.int
Term i ordlistan:

Packlista

Anger hur varorna för export är förpackade. Det identifierar innehållet i lådorna och anger volymen, vikten och dimensionerna för varje enskilt skifte i sändningen. Tullombuden kommer att begära att få ta del av förteckningen när varor exporteras eller importeras, och aktörer och kunder måste kunna producera den.

Dela sidan:

Genvägar