Termin ze słowniczka:

Wykaz opakowań

Wskazuje sposób pakowania towarów przeznaczonych do wywozu. Określa zawartość kartonów i podaje objętość, wagę i wymiary każdej działki w przesyłce. Agenci celni zwrócą się o sporządzenie wykazu towarów wywożonych lub przywożonych, a podmioty gospodarcze i klienci muszą być w stanie je wytwarzać.

Udostępnij tę stronę: