Όρος στο γλωσσάριο:

Κατάλογος συσκευασίας

Αναφέρεται ο τρόπος συσκευασίας των προς εξαγωγή εμπορευμάτων. Προσδιορίζει το περιεχόμενο των χαρτοκιβωτίων και καθορίζει τον όγκο, το βάρος και τις διαστάσεις κάθε τεμαχίου της αποστολής. Οι εκτελωνιστές θα ζητούν τον κατάλογο κατά την εξαγωγή ή την εισαγωγή των εμπορευμάτων, και οι επιχειρηματίες και οι πελάτες πρέπει να είναι σε θέση να τα παράγουν.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις