Pojem v slovníku:

Baliaci list

Označuje spôsob balenia tovaru na vývoz. Identifikuje obsah škatúľ a udáva objem, hmotnosť a rozmery každého pozemku v zásielke. Colní zástupcovia požiadajú zoznam, keď sa tovar vyváža alebo dováža, a prevádzkovatelia a zákazníci musia byť schopní predložiť ho.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy