Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Речник на термините:

Пълно кумулиране

Предоставяне на търговски споразумения, които позволяват прилагане на кумулация между който и да е от държавите за стоки, които не са с произход от държава — членка на ССТ, и които се обработват на територията на ССТ. Пълната кумулация позволява натрупване на натрупване на произход при изчисляването на произхода, добавено в цялата територия на ССТ, дори когато първоначалната суровина не е с произход. Пълната кумулация е най-гъвкавият тип кумулация.

Свързано съдържание:

Правила за произход

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки