08 Септември 2021

Кръгла маса с участието на МСП за честване на четвъртата годишнина на ВИТС, 21 септември 2021 г.

Кръгла маса с участието на МСП за честване на четвъртата годишнина на ВИТС, 21 септември 2021 г.

Вече изнасяте вашите продукти или услуги за Канада, но искате да разширите бизнеса си? или все още да не изнасяте за Канада, но се интересувате от това? Регистрирайте се за тази проява преди 17 септември.

ЕС и Канада имат някои от най-динамичните икономики в света. Канада е деветата по големина икономика в света по БВП и е основен вносител на стоки и услуги, който предоставя много възможности за предприятия от ЕС от всякакъв мащаб.

Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (ВИТС) между ЕС и Канада е амбициозно и приобщаващо споразумение за свободна търговия, което обхваща почти всички сектори и аспекти на търговията между ЕС и Канада. От септември 2017 г. насам широкият му обхват предлага пълен набор от ползи и предимства за предприятията от ЕС, включително малките и средните предприятия (МСП) в широк кръг от сектори. Благодарение на ВИТС МСП могат да използват преференциален достъп и да намалят пречките, за да спомогнат за разрастването на своята стопанска дейност.

Прочетете повече

Крайният срок за регистрация е 17 септември 2021 г.

Страница за регистрация.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки