08 września 2021

Okrągły stół z udziałem MŚP z okazji czwartej rocznicy CETA (21 września 2021)

Okrągły stół z udziałem MŚP z okazji czwartej rocznicy CETA (21 września 2021)

Już teraz eksportują Państwo produkty lub usługi do Kanady, ale chcą rozszerzyć swoją działalność? czy też jeszcze nie eksportują do Kanady, ale są zainteresowani taką działalnością? Zarejestruj się na to wydarzenie przed 17 września.

UE i Kanada charakteryzują się jednymi z najbardziej dynamicznych gospodarek na świecie. Kanada jest dziewiątą pod względem PKB gospodarką pod względem PKB i jest głównym importerem towarów i usług, oferującym wiele możliwości unijnym przedsiębiorstwom niezależnie od ich wielkości.

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą (CETA) jest ambitną i pluralistyczną umową o wolnym handlu, która obejmuje praktycznie wszystkie sektory i aspekty handlu między UE a Kanadą. Od września 2017 r. jego szeroki zakres oferuje pełny zakres korzyści i korzyści dla unijnych przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w wielu sektorach. Dzięki CETA MŚP mogą wykorzystać preferencyjny dostęp i ograniczone bariery, aby pomóc w rozwoju swojej działalności.

Więcej

Termin rejestracji upływa 17 września 2021 r.

Strona rejestracji

Udostępnij tę stronę: