Μετάβαση στις Συχνές Ερωτήσεις
Τμήμα:
Απαιτήσεις για τα προϊόντα
Συχνές ερωτήσεις:

Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη εγκατάσταση της ΕΕ;

Για τρόφιμα ζωικής προέλευσης , στις περισσότερες περιπτώσεις. Βλ. κατάλογο εγκεκριμένων εγκαταστάσεων.

Για τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης — δεν είναι απαραίτητα. Σε πολλές περιπτώσεις, η εξαγωγική δραστηριότητα πρέπει απλώς να είναι γνωστή στον εισαγωγέα και να γίνεται δεκτή ως προμηθευτής τροφίμων στην ΕΕ.

Για τρόφιμα που περιέχουν φυτά ή φυτικά προϊόντα που καλύπτονται από τους φυτοϋγειονομικούς κανόνες της ΕΕ — όχι, αλλά οι εξαγωγείς πρέπει να λαμβάνουν φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο να έχει εκδοθεί από τις εθνικές αρχές της χώρας τους.

 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις