Όρος στο γλωσσάριο:

Καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής

Τα προϊόντα που κατάγονται από μέρος εμπορικής συμφωνίας, διότι πληρούν τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται από μια συγκεκριμένη προτιμησιακή εμπορική συμφωνία και, ως εκ τούτου, μπορούν να επωφελούνται από τους προτιμησιακούς δασμολογικούς συντελεστές της εν λόγω προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας. Βλέπε επίσης «καθεστώς καταγωγής».

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις