Riittämättömät toiminnot

Tuotavalle tai vietävälle tuotteelle vahvistettujen erityisten alkuperäsääntöjen lisäksi sinun on tarkistettava, ylittääkö EU:ssa tai siinä kauppakumppanimaassa, josta tuotatte tai viette, toteutettu toiminta vaaditut vähimmäistoimet. Nämä vähimmäistoimet luetellaan tuojana tai viejänä käyttämässänne kauppasopimuksessa olevassa alkuperäsääntöpöytäkirjassa. Vähäisiä toimintoja voivat olla pakkaaminen, yksinkertainen leikkaaminen, yksinkertainen kokoaminen, yksinkertainen sekoittaminen jne.

Jos EU:ssa tai kauppakumppanimaassa suoritettu tuotanto on yksi luetelluista toiminnoista ja siellä ei ole tehty mitään muuta (eli ainesta ei ole tuotettu tai jalostettu), tuotetta ei voida pitää alkuperätuotteena, vaikka tuotteeseen liittyvät alkuperäsäännöt täyttyisivät.

Jaa tämä sivu: