Scagadh IDC

Leis an gcreat Eorpach chun infheistíocht dhíreach choigríche a scagadh (IDC), beidh Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún in ann comhoibriú le chéile agus faisnéis a mhalartú faoi infheistíocht ó thríú tíortha a d’fhéadfadh difear a dhéanamh don tslándáil nó don ord poiblí san Aontas.

Tháinig an Rialachán lena mbunaítear creat scagtha IDC de chuid an Aontais i bhfeidhm an 10 Aibreán 2019 agus beidh feidhm ag a shásra comhair ón 11 Deireadh Fómhair 2020.

Comhlánaíonn an Rialachán creat foriomlán beartais infheistíochta an Aontais trína áirithiú go ndéantar oscailteacht an Aontais i leith IDC a chothromú le rialuithe iomchuí ar bhagairtí féideartha.

Tá tuilleadh eolais faoi scagadh IDC ar fáil ar shuíomh gréasáin AS na Trádála.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa