Scagadh FDI

Leis an gcreat Eorpach maidir le hinfheistíochtaí díreacha coigríche (IDC) a scagadh, beidh Ballstáit an Aontais agus an Coimisiún in ann comhoibriú le chéile agus faisnéis a mhalartú maidir le hinfheistíocht ó thríú tíortha a d’fhéadfadh difear a dhéanamh don tslándáil nó don ord poiblí san Aontas.

Tháinig an Rialachán lena mbunaítear creat scagtha IDC de chuid an Aontais i bhfeidhm an 10 Aibreán 2019 agus beidh feidhm ag a shásra comhair amhail ón 11 Deireadh Fómhair 2020.

Comhlánaíonn an Rialachán creat foriomlán beartais infheistíochta an Aontais trína áirithiú go ndéantar oscailteacht an Aontais i leith IDC a chothromú le rialuithe iomchuí ar bhagairtí a d’fhéadfadh a bheith ann.

Tá tuilleadh eolais faoi scagadh IDC ar fáil ar shuíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht na Trádála.

Roinn an leathanach seo: