ĀTI pārbaude

Eiropas satvars ārvalstu tiešo ieguldījumu (ĀTI) izvērtēšanai ļaus ES dalībvalstīm un Komisijai sadarboties un apmainīties ar informāciju par ieguldījumiem no trešām valstīm, kas var ietekmēt drošību vai sabiedrisko kārtību ES.

Regula, ar ko izveido ES ĀTI izvērtēšanas satvaru, stājās spēkā 2019. gada 10. aprīlī, un tās sadarbības mehānismu piemēros no 2020. gada 11. oktobra.

Regula papildina ES vispārējo ieguldījumu politikas satvaru, nodrošinot, ka ES atvērtību ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem līdzsvaro atbilstīga potenciālo apdraudējumu kontrole.

Plašāka informācija par ĀTI pārbaudi ir pieejama Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites