Bronnen en auteursrechten

De resultatenpagina bevat informatie uit meerdere bronnen. Zie hieronder een lijst van delen van de resultatenpagina en de bron ervan.

Sectie Beschrijving Bron Actualiseringsfrequentie
Tarieven Toegepaste tarieven (voor niet-EU-landen) Mendel * Ten minste om de 3 maanden wordt elk land bijgewerkt
Tarieven EU-tarieven DG TAXUD, Taric-databank Dagelijks bijgewerkt
Tarieven Tariefafbraak DG Handel Wanneer nieuwe overeenkomsten in werking treden
Tarieven Geografische aanduidingen DG Handel Wanneer nieuwe overeenkomsten in werking treden
Tarieven Handelsbeschermingsmaatregelen DG Handel Wanneer een nieuwe maatregel wordt toegepast
Regels van oorsprong Productspecifieke oorsprongsregels DG Handel Wanneer nieuwe overeenkomsten in werking treden
Belastingen Belastingen en aanvullende rechten (voor niet-EU-landen) Mendel * Ten minste om de 3 maanden wordt elk land bijgewerkt
Belastingen Interne belastingen (voor EU-lidstaten) TARIC SA Om de 3 maanden wordt elk land bijgewerkt.
Procedures en formaliteiten Invoerformaliteiten (voor niet-EU-landen) Mendel * Ten minste om de 3 maanden wordt elk land bijgewerkt
Invoervoorschriften Invoervereisten (voor EU-lidstaten) TARIC SA Om de 3 maanden wordt elk land bijgewerkt.
Gidsen Exporteren van gidsen DG Handel, DG Sante Voortdurend gecontroleerd om de informatie te controleren is actueel
Handelsbelemmeringen Handelsbelemmeringen in niet-EU-landen DG Handel Wanneer een barrière wordt bijgewerkt of gecreëerd
Statistieken over handelsstromen Productgerelateerde statistieken Eurostat (Comext-databank) Iedere maand

* De informatie in de afdeling Tarieven, Belastingen of Procedures en Formaliteiten mag niet worden gebruikt voor wederverkoop (of voor het verlenen van adviesdiensten), herverdeling, opbouw van databanken, opslag of andere doeleinden dan referentiegebruik door een gebruiker van de Europese Unie die zich persoonlijk bevindt in een van de lidstaten van de Europese Unie, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Turkije en Oekraïne ter ondersteuning van de eigen internationale bedrijfsprocessen van de gebruiker. Elk ander gebruik is verboden, tenzij de eigenaar van de gegevens daar uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt: Auteursrecht: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Duitsland, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Als de computer waarop uw browser werkt, niet rechtstreeks verbonden is met het internet in de Europese Unie, via een internetdienstverlener die gevestigd is in en gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie (of Albanië, Bosnië en Herzegovina, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Servië, Turkije en Oekraïne), mag u de gegevens hier niet voor alle doeleinden bekijken.

Deze pagina delen:

Snelle links