Bronnen en auteursrecht

De resultatenpagina bevat informatie uit meerdere bronnen. Zie hieronder een lijst met rubrieken van de resultatenpagina en hun respectieve bron.

Afdeling Beschrijving Bron Updatefrequentie
Tarieven Toegepaste tarieven (voor niet-EU-landen) Mendel * Ten minste om de 3 maanden wordt elk land bijgewerkt.
Tarieven EU-tarieven DG TAXUD, Taric-databank Dagelijks bijgewerkt
Tarieven Tariefafbraak DG Handel Wanneer nieuwe overeenkomsten in werking treden
Tarieven Geografische aanduidingen DG Handel Wanneer nieuwe overeenkomsten in werking treden
Tarieven Handelsbeschermingsinstrumenten DG Handel Wanneer een nieuwe maatregel wordt toegepast
Oorsprongsregels Productspecifieke oorsprongsregels DG Handel Wanneer nieuwe overeenkomsten in werking treden
Belastingen Belastingen en aanvullende rechten (voor niet-EU-landen) Mendel * Ten minste om de 3 maanden wordt elk land bijgewerkt.
Belastingen Interne belastingen (voor EU-lidstaten) TARIC SA Elk land wordt om de 3 maanden bijgewerkt.
Procedures en formaliteiten Invoerformaliteiten (voor niet-EU-landen) Mendel * Ten minste om de 3 maanden wordt elk land bijgewerkt.
Invoervereisten Invoervereisten (voor EU-lidstaten) TARIC SA Elk land wordt om de 3 maanden bijgewerkt.
Gidsen Uitvoergidsen DG Handel, DG SANTE Voortdurend toezicht om te controleren of de informatie actueel is
Handelsbelemmeringen Handelsbelemmeringen in niet-EU-landen DG Handel Wanneer een barrière wordt bijgewerkt of aangemaakt
Handelsstatistieken Productgerelateerde statistieken Eurostat (Comext-databank) Iedere maand

* De informatie in de afdeling Tarieven, de afdeling Belastingen of Procedures en Formalities mag niet worden gebruikt voor wederverkoop (of voor het verlenen van adviesdiensten), de herverdeling, de opbouw van databanken, de opslag of voor enig ander doel dan referentiegebruik door een gebruiker uit de Europese Unie die zich persoonlijk in een van de lidstaten van de Europese Unie, Turkije, Noord-Macedonië, Albanië, Montenegro en Servië bevindt ter ondersteuning van zijn eigen internationale bedrijfsprocessen. Elk ander gebruik is verboden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verleend door de eigenaar van de gegevens: Auteursrecht: Mendel Verlag GmbH & Co. KG, Wasserstraße 223, 44799 Bochum, Duitsland, e-mail: A2M@mendel-verlag.de

Als de computer waarop uw browser draait, niet rechtstreeks op internet in de Europese Unie is aangesloten via een internetprovider die gevestigd is in en is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie (of Turkije, Noord-Macedonië, Albanië, Montenegro en Servië), is het u verboden de gegevens hier voor elk doel te bekijken.

Deze pagina delen:

Snelle links