Bedrijfservaring:

Obstakels wegnemen: Portugees papierbedrijf krijgt opnieuw toegang tot de Turkse markt voor ongecoat houtvrij papier

Obstakels wegnemen: Portugees papierbedrijf krijgt opnieuw toegang tot de Turkse markt voor ongecoat houtvrij papier

Door de gezamenlijke inspanningen van de Europese Commissie, de lidstaten (met name Portugal) en de Europese papierindustrie, met inbegrip van haar Europese vereniging CEPI en samenwerking vanuit Turkije, kunnen de handelsbeperkingen uiteindelijk worden opgeheven. Dit is zeer waardevol voor ons bedrijf, aangezien we de toegang tot de belangrijke Turkse markt voor UWF-papier hebben behouden.

Murat Kaplan
Sales Manager
The Navigator Company

De onderneming

Murat Kaplan Sales Manager The Navigator Company: „Navigator Company is een toonaangevend merk van premiumpapier in Portugal. Het is aanwezig in meer dan 110 landen over de hele wereld en heeft meer dan 3.100 directe werknemers, waarvan de overgrote meerderheid (ongeveer 2.900) in Portugal werkzaam is.”

Toegang tot markten van derde landen is voor ons van essentieel belang

„Onze onderneming voert ongeveer 95 % van haar papierproductie uit naar 123 landen over de hele wereld. Daarom is het voor ons van essentieel belang dat wij handel kunnen drijven in een vrije en eerlijke mondiale omgeving.Turkije is een belangrijke exportmarkt voor Navigator. De afgelopen jaren hebben we papierproducten ter waarde van ongeveer 65 miljoen euro per jaar naar Turkije uitgevoerd. „

Markttoegang: Turkse toezichtmaatregelen en niet-automatische invoervergunningen voor ongecoat houtvrij papier

Op 21 juni 2014 hebben de Turkse autoriteiten een vrijwaringsonderzoek geopend naar de invoer van ongecoat houtvrij papier (UWF-papier) van alle oorsprong. Dit onderzoek was voornamelijk gericht op de invoer van UWF-papier uit Finland, Duitsland, Polen, Portugal, Slowakije en Slovenië.

Na dit vrijwaringsonderzoek hebben de Europese producenten onder leiding van Navigator de Turkse autoriteiten laten weten dat er geen juridische of economische argumenten waren om vrijwaringsmaatregelen in te stellen. Als gevolg daarvan heeft Turkije de maatregelen niet ingevoerd.”

„Door de gezamenlijke inspanningen van de Europese Commissie, de lidstaten (met name Portugal) en de Europese papierindustrie, met inbegrip van haar Europese vereniging CEPI en samenwerking vanuit Turkije, kan de handelsbeperking uiteindelijk worden opgeheven. Dit is zeer waardevol voor ons bedrijf, aangezien we de toegang tot de belangrijke Turkse markt voor UWF-papier hebben behouden.

„In plaats daarvan hebben de Turkse autoriteiten op 28 augustus 2015 een ontwrichtend systeem voor toezicht op en monitoring van de invoer ingevoerd. Daartoe heeft Turkije een stelsel van niet-automatische invoervergunningen ingesteld op basis van een hoge minimumprijsdrempel (1.200 $/ton). Dit veroorzaakte een aanzienlijke en oneerlijke belemmering voor de UWF-papierhandel tussen de EU en Turkije, met gevolgen voor 150 miljoen EUR aan EU-uitvoer, waaronder kantoorpapier, papier voor boeken en enveloppen en papier voor direct mail. Navigator werd met name getroffen door deze belastende maatregelen. „

Probleem dat nu is opgelost in het kader van het partnerschap voor markttoegang van de EU

„Wij hebben de kwestie onder de aandacht gebracht van het Raadgevend Comité markttoegang (MAAC). Op 7 juli 2017 heeft de Europese Commissie op verzoek van de Confederation of European Paper Industries (CEPI) een onderzoek op grond van de EU-verordening inzake handelsbelemmeringen geopend. Op 7 december 2017 heeft Turkije besloten het toezicht op en het toezicht op UWF-papier af te schaffen. In maart 2018 heeft de Commissie een verslag aan het Comité handelsbelemmeringen goedgekeurd, waarin wordt geconcludeerd dat de maatregel in strijd zou zijn met de regels van de WTO en de douane-unie tussen de EU en Turkije. Gezien de schrapping van de Turkse maatregel voor UWF-papier verklaarde de Commissie echter dat de EU de zaak niet verder zal behandelen, maar de situatie van nabij zal blijven volgen.”

 

Het standpunt van de industrie — de Confederation of European Paper Industries (CEPI)

„De Navigator Company is een van de meest actieve bedrijven in onze sector. Zij zijn bang voor het nastreven van nieuwe markten overal ter wereld. Daarom krijgen we veel input van hen over nieuwe belemmeringen voor markttoegang die zich op verschillende markten voordoen.

Toen Navigator ons informeerde over belemmeringen voor markttoegang in Turkije, aarzelen we niet om het kader van het partnerschap voor markttoegang te gebruiken om deze kwestie onmiddellijk aan de Commissie te melden. De EU heeft deze kwestie vervolgens aan de orde gesteld bij Turkije en het probleem uiteindelijk opgelost. Wij zijn blij dat onze gezamenlijke werkzaamheden hebben bijgedragen tot het wegnemen van de barrière en de exportmogelijkheden van Navigator hebben vergroot.

De Navigator Company is echter verre van de enige die baat heeft gehad bij het wegnemen van deze belemmering.Samen vertegenwoordigt onze sector 22 % van de wereldproductie, een jaaromzet van 81 miljard euro in de Europese economie en biedt zij rechtstreeks werk aan meer dan 175,000 mensen.

Na de beëindiging van de Turkse toezichtmaatregel en de daaropvolgende opschorting van het onderzoek in het kader van de EU-verordening inzake handelsbelemmeringen dat op verzoek van CEPI door de Europese Commissie was ingeleid, legde Sylvain Lhôte van de vereniging de volgende openbare verklaring af:

DeCEPI hecht veel belang aan de vrijhandel met haar partners. Het besluit van de Turkse autoriteiten om deze oneerlijke maatregelen af te schaffen is lovenswaardig; deze kwestie had echter nooit in de eerste plaats mogen escaleren. Wij verwachten dat de Turkse autoriteiten zich in de toekomst zullen houden aan hun verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst betreffende de douane-unie tussen de EU en Turkije.” CEPI is de pan-Europese vereniging die de houtvezel- en papierindustrie vertegenwoordigt. Via haar 18 nationale verenigingen telt CEPI 495 bedrijven die meer dan 900 pulp- en papierfabrieken in heel Europa exploiteren en papier, karton, pulp en andere biogebaseerde producten produceren.”

Deze pagina delen:

Snelle links