Yritysesimerkki:

Esteiden poistaminen: Portugalilainen paperiyhtiö saa takaisin päällystämättömän puuttoman paperin Turkin markkinoille

Esteiden poistaminen: Portugalilainen paperiyhtiö saa takaisin päällystämättömän puuttoman paperin Turkin markkinoille

Kaupan rajoitukset voitaisiin lopulta poistaa Euroopan komission, jäsenvaltioiden (erityisesti Portugalin) ja Euroopan paperiteollisuuden sekä sen eurooppalaisen CEPI-järjestön ja Türkiyen yhteistyön avulla. Tämä on erittäin arvokasta yrityksellemme, sillä olemme säilyttäneet pääsyn UWF-paperin tärkeille Turkin markkinoille.

Murat Kaplan
myyntijohtaja
Navigator Company

Yhtiö

Murat Kaplan Sales johtaja Navigator Company: ”Navigator Company on Portugaliin sijoittautunut johtava toimistopaperituotemerkki. Se toimii yli 110 maassa eri puolilla maailmaa, ja sillä on yli 3100 suoraa työntekijää, joista suurin osa (noin 2900) työskentelee Portugalissa.”

Pääsy kolmansien maiden markkinoille on meille olennaisen tärkeää

”Yritys vie noin 95 prosenttia paperituotannostaan 123 maahan eri puolilla maailmaa. Siksi on olennaisen tärkeää, että voimme käydä kauppaa vapaassa ja oikeudenmukaisessa globaalissa ympäristössä.  Türkiye on Navigatorin tärkeä vientimarkkina-alue. Viime vuosina Türkiyeen on viety paperituotteita noin 65 miljoonan euron arvosta. ”

Markkinoillepääsyyn liittyvä kysymys: Turkin valvontatoimenpiteet ja päällystämättömän puuttoman paperin ei-automaattinen tuontilupa

Turkin viranomaiset panivat 21 päivänä kesäkuuta 2014 vireille suojatoimenpidetutkimuksen, joka koski kaiken alkuperää olevan päällystämättömän puuvapaan paperin (UWF-paperin) tuontia. Tutkimus koski pääasiassa UWF-paperin tuontia Suomesta, Saksasta, Puolasta, Portugalista, Slovakiasta ja Sloveniasta. 

Tämän suojatoimenpidetutkimuksen jälkeen Navigatorin johtamat eurooppalaiset tuottajat osoittivat Turkin viranomaisille, että suojatoimenpiteiden käyttöönottoon ei ollut oikeudellisia tai taloudellisia perusteita. Tämän vuoksi Türkiye ei ottanut käyttöön toimenpiteitä.”

”Euroopan komission, jäsenvaltioiden (erityisesti Portugalin) ja Euroopan paperiteollisuuden sekä sen eurooppalaisen CEPI-järjestön ja Türkiyen yhteistyön avulla kaupan rajoitus voitaisiin lopulta poistaa. Tämä on erittäin arvokasta yrityksellemme, sillä olemme säilyttäneet pääsyn UWF-paperin tärkeille Turkin markkinoille.

”Sen sijaan Turkin viranomaiset ottivat 28. elokuuta 2015 käyttöön häiritsevän tuontivalvonta- ja -seurantajärjestelmän. Tätä varten Türkiye perusti ei-automaattisen tuontilisenssijärjestelmän, joka perustuu korkeisiin vähimmäishintakynnyksiin (1,200 dollaria/tonni). Tämä aiheutti merkittävän ja epäoikeudenmukaisen esteen EU:n ja Türkiyen UWF-paperin kaupalle, mikä vaikutti 150 miljoonan euron suuruiseen EU:n vientiin, mukaan lukien toimistopaperi, kirjapaperi ja kirjekuori sekä suoramainonnassa käytettävä paperi. Nämä raskaat toimenpiteet vaikuttivat erityisesti Navigatoriin. ”

Ongelma on nyt ratkaistu EU:n markkinoillepääsyä koskevan kumppanuuden puitteissa

”Asia saatettiin markkinoillepääsyä käsittelevän neuvoa-antavan komitean (MAAC) tietoon. Euroopan komissio pani 7. heinäkuuta 2017 vireille kaupan esteistä annetun EU:n asetuksen mukaisen tutkimuksen Euroopan paperiteollisuuden liiton (CEPI) pyynnöstä. Türkiye päätti 7 päivänä joulukuuta 2017 poistaa UWF-paperin tuonnin valvonnan ja seurannan. Komissio antoi maaliskuussa 2018 kaupan esteitä käsittelevälle komitealle kertomuksen, jossa todettiin, että toimenpide olisi ristiriidassa sekä WTO:n että EU:n ja Türkiyen tulliliiton sääntöjen kanssa. Koska UWF-asiakirjaa koskeva Turkin toimenpide kuitenkin poistettiin, komissio totesi, että EU ei aio jatkaa asian käsittelyä vaan seuraa tilannetta edelleen tiiviisti.”

 

Teollisuuden näkemys – Euroopan paperiteollisuuden keskusliitto (CEPI)

”Navigator-yhtiö on yksi alan aktiivisimmista yrityksistä. Ne ovat pelottomia etsiessään uusia markkinoita kaikkialla maailmassa. Sen vuoksi saamme paljon palautetta eri markkinoilla ilmenevistä uusista markkinoillepääsyn esteistä.

Kun Navigator ilmoitti meille Türkiyen markkinoille pääsyn esteistä, tilintarkastustuomioistuin ei epäröi käyttää markkinoillepääsyä koskevan kumppanuuden puitteita raportoidakseen asiasta välittömästi komissiolle. Tämän jälkeen EU otti tämän kysymyksen esille Türkiyen kanssa ja lopulta ratkaisi ongelman. Olemme iloisia siitä, että yhteinen työmme on edistänyt esteiden poistamista ja lisännyt Navigatorin vientimahdollisuuksia.

Navigator-yhtiö ei kuitenkaan suinkaan ole ainoa, joka hyötyi tämän esteen poistamisesta.  Yhteensä alamme edustaa 22:ta prosenttia maailman tuotannosta, 81 miljardin euron vuotuista liikevaihtoa Euroopan taloudessa ja suoraan yli 175,000 työntekijää.

Sen jälkeen, kun Turkin valvontatoimenpide oli lopetettu ja kaupan esteitä koskevaa EU:n asetusta koskeva tutkimus oli keskeytetty Euroopan komission CEPI:n pyynnöstä, yhdistyksen pääjohtaja Sylvain Lhôte antoi seuraavan julkisen lausuman:

CEPI on ylpeä vahvasta sitoutumisestaan vapaakauppaan kumppaneidensa kanssa. Turkin viranomaisten päätös poistaa nämä epäoikeudenmukaiset toimenpiteet on kiitettävä; tätä kysymystä ei kuitenkaan olisi koskaan pitänyt kärjistyä. Odotamme, että Turkin viranomaiset noudattavat tulevaisuudessa EU:n ja Türkiyen tulliliittosopimuksen mukaisia velvoitteitaan.” CEPI on metsäkuitu- ja paperiteollisuutta edustava yleiseurooppalainen yhdistys. CEPI kokoaa yhteen 18 kansallisen järjestönsä kautta 495 yritystä, joilla on yli 900 sellu- ja paperitehtaata eri puolilla Eurooppaa ja jotka tuottavat paperia, kartonkia, sellua ja muita biopohjaisia tuotteita.”

Jaa tämä sivu: