Zkušenosti podniků:

Odstraňování překážek: Portugalská papírenská společnost znovu získá přístup na turecký trh s nenatíraným bezdřevým papírem

Odstraňování překážek: Portugalská papírenská společnost znovu získá přístup na turecký trh s nenatíraným bezdřevým papírem

Prostřednictvím společného úsilí Evropské komise, členských států (zejména Portugalska) a evropského papírenského průmyslu, včetně evropského sdružení CEPI a spolupráce ze strany Türkiye, by mohla být obchodní omezení nakonec odstraněna. To je pro naši společnost velmi cenné, neboť jsme si zachovali přístup na důležitý turecký trh s papírem UWF.

Murat Kaplan
Sales Manager
The Navigator Company

Příslušný podnik

Manažer prodeje podniku Murat Kaplan The Navigator Company: „Navigator Company je přední značkou prémiového kancelářského papíru se sídlem v Portugalsku. Působí ve více než 110 zemích světa a má více než 3100 přímých zaměstnanců, přičemž převážná většina z nich (přibližně 900) je zaměstnána v Portugalsku.“

Přístup na trhy třetích zemí je pro nás zásadní

„Naše společnost vyváží přibližně 95 % své výroby papíru do 123 zemí po celém světě. Schopnost obchodovat ve svobodném a spravedlivém globálním prostředí je pro nás proto zásadní.  Türkiye je pro společnost Navigator důležitým vývozním trhem. V posledních letech jsme do Türkiye vyváželi papírové výrobky v hodnotě přibližně 65 milionů EUR ročně. ’’

Otázka přístupu na trh: Opatření tureckého dohledu a neautomatické dovozní licence pro nenatíraný bezdřevý papír

Dne 21. června 2014 zahájily turecké orgány ochranné šetření týkající se dovozu bezdřevého natíraného papíru všeho původu. Toto šetření se zaměřilo především na dovoz UWF papíru z Finska, Německa, Polska, Portugalska, Slovenska a Slovinska. 

V návaznosti na toto ochranné šetření evropští výrobci v čele s Navigatorem prokázali tureckým orgánům, že neexistuje žádný právní ani ekonomický důvod pro zavedení ochranných opatření. V důsledku toho Türkiye opatření nezavedla.“

„Prostřednictvím společného úsilí Evropské komise, členských států (zejména Portugalska) a evropského papírenského průmyslu, včetně jeho evropského sdružení CEPI a spolupráce ze strany Türkiye, by mohlo být omezení obchodu nakonec odstraněno. To je pro naši společnost velmi cenné, neboť jsme si zachovali přístup na důležitý turecký trh s papírem UWF.

„Namísto toho turecké orgány dne 28. srpna 2015 zavedly rušivý systém kontroly a sledování dovozu. Za tímto účelem Türkiye zavedla neautomatický režim dovozních licencí založený na vysoké minimální cenové prahové hodnotě (1,200 USD/t). To způsobilo významnou a nespravedlivou překážku pro obchod s papírem UWF mezi EU a Türkiyem, který měl dopad na vývoz z EU ve výši 150 milionů EUR, včetně kancelářského papíru, papíru pro knihy a obálek, jakož i papíru používaného pro reklamní zásilkový prodej. Těmito zatěžujícími opatřeními byl obzvláště postižen Navigator. ’’

Problém, který je nyní vyřešen v rámci partnerství EU pro přístup na trh

„Na tuto záležitost jsme upozornili Poradní výbor pro přístup na trh (MAAC). Dne 7. července 2017 zahájila Evropská komise na žádost Konfederace evropského papírenského průmyslu (CEPI) šetření podle nařízení EU o obchodních překážkách. Dne 7. prosince 2017 se Türkiye rozhodla zrušit kontrolu a sledování dovozu papíru UWF. V březnu 2018 přijala Komise zprávu pro Výbor pro obchodní překážky, v níž dospěla k závěru, že opatření nebude v souladu s pravidly WTO i EU-Türkiye. Vzhledem k tomu, že turecké opatření týkající se dokumentu UWF bylo zrušeno, Komise však uvedla, že EU se touto záležitostí nebude dále zabývat, ale bude situaci i nadále pozorně sledovat.“

 

Pohled průmyslu – Konfederace evropského papírenského průmyslu (CEPI)

„Společnost Navigator je jednou z nejaktivnějších firem v našem odvětví. Při hledání nových trhů po celém světě jsou strachové. Z tohoto důvodu dostáváme od nich mnoho podnětů týkajících se nových překážek přístupu na trh, které se objevují na různých trzích.

Když nás Navigator informoval o překážkách přístupu na trh v Türkiye, neváhali jsme využít rámec Partnerství pro přístup na trh k okamžitému nahlášení této záležitosti Komisi. EU poté na tuto otázku upozornila Türkiye a nakonec problém vyřešila. Jsme potěšeni, že naše společná práce přispěla k vyřešení této překážky a zvýšila vývozní příležitosti společnosti Navigator.

Navigator Company však zdaleka není jediným, kdomá z odstranění této překážky prospěch.  Celkově představuje naše odvětví 22 % světové produkce, 81 miliard EUR ročního obratu evropského hospodářství a přímo zaměstnává více než 175,000 lidí.

Po ukončení tureckého kontrolního opatření a následného pozastavení šetření týkajícího se nařízení EU o obchodních překážkách, které Evropská komise zahájila na žádost CEPI, učinil generální ředitel sdružení Sylvain Lhôte toto veřejné prohlášení:

CEPI je hrdý na svůj pevný závazek k volnému obchodu se svými partnery. Rozhodnutí tureckých orgánů odstranit tato nespravedlivá opatření je chvályhodné; tato otázka však nikdy neměla být vyostřena. Očekáváme, že turecké orgány budou v budoucnu dodržovat své závazky vyplývající z dohody o celní unii mezi EU a Türkiyem.“ CEPI je celoevropské sdružení zastupující odvětví lesních vláken a papíru. Prostřednictvím svých 18 vnitrostátních sdružení sdružuje CEPI 495 společností, které v celé Evropě provozují více než 900 celulózek a papíren vyrábějících papír, lepenku, buničinu a jiné biologické výrobky.“

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy