Storja tal-kumpanija:

Inneħħu l-ostakoli: Kumpanija Portugiża tal-karta terġa’ tikseb aċċess għas-suq Tork għal karta mingħajr injam mhux miksija

Inneħħu l-ostakoli: Kumpanija Portugiża tal-karta terġa’ tikseb aċċess għas-suq Tork għal karta mingħajr injam mhux miksija

Permezz tal-isforzi konġunti tal-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri (b’mod partikolari l-Portugall), u l-industrija tal-karta Ewropea inkluża l-assoċjazzjoni Ewropea tagħha CEPI u l-kooperazzjoni minn Türkiye, ir-restrizzjonijiet kummerċjali jistgħu eventwalment jitneħħew. Dan huwa ta’ valur kbir għall-kumpanija tagħna, peress li żammejna aċċess għas-suq Tork importanti għall-karta UWF.

Murat Kaplan Maniġer
tal-Bejgħ
The Navigator Company

Il-kumpanija

Murat Kaplan Maniġer tal-Bejgħ The Navigator Company: “Il-kumpanija Navigator hija marka ewlenija tal-karta tal-uffiċju primjum ibbażata fil-Portugall. Hija preżenti f’aktar minn 110 pajjiż madwar id-dinja u għandha aktar minn 3.100 impjegat dirett, bil-maġġoranza l-kbira tagħhom (madwar 2.900) impjegati fil-Portugall.”

L-aċċess għas-swieq ta’ pajjiżi terzi huwa essenzjali għalina

“Il-kumpanija tagħna tesporta madwar 95 % tal-produzzjoni tal-karta tagħha lejn 123 pajjiż madwar id-dinja. Għalhekk huwa essenzjali għalina li nkunu kapaċi nikkummerċjaw f’ambjent globali ħieles u ġust.  Türkiye huwa suq tal-esportazzjoni importanti għan-Navigatur. F’dawn l-aħħar snin, esportajna prodotti tal-karta b’valur ta’ madwar EUR 65 miljun fis-sena lejn Türkiye. ”

Kwistjoni ta’aċċess għas-suq: Miżuri ta’ sorveljanza Torok u liċenzjar ta’ importazzjoni mhux awtomatiku għal karta ħielsa mill-injam mhux miksija

Fl-21 ta’ Ġunju 2014, l-awtoritajiet Torok bdew investigazzjoni ta’ salvagwardja dwar l-importazzjonijiet ta’ karta ħielsa mill-injam mhux miksija (karta UWF) ta’ kull oriġini. Din l-investigazzjoni kienet immirata l-aktar lejn l-importazzjonijiet tal-karta UWF mill-Finlandja, mill-Ġermanja, mill-Polonja, mill-Portugall, mis-Slovakkja u mis-Slovenja. 

Wara din l-investigazzjoni ta’ salvagwardja, il-produtturi Ewropej immexxija minn Navigator urew lill-awtoritajiet Torok li ma kien hemm l-ebda każ legali jew ekonomiku biex jiġu introdotti miżuri ta’ salvagwardja. B’riżultat ta’ dan, Türkiye ma introduċiex il-miżuri.”

“Permezz tal-isforzi konġunti tal-Kummissjoni Ewropea, l-Istati Membri (b’mod partikolari l-Portugall), u l-industrija tal-karta Ewropea inkluża l-assoċjazzjoni Ewropea tagħha CEPI u l-kooperazzjoni minn Türkiye, ir-restrizzjoni kummerċjali tista’ eventwalment titneħħa. Dan huwa ta’ valur kbir għall-kumpanija tagħna, peress li żammejna aċċess għas-suq Tork importanti għall-karta UWF.

“Minflok, fit-28 ta’ Awwissu 2 015 l-Awtoritajiet Torok introduċew sistema ta’ tfixkil għas-sorveljanza u l-monitoraġġ tal-importazzjoni. Għal dan l-għan, Türkiye stabbiliet skema mhux awtomatika ta’ liċenzjar tal-importazzjoni bbażata fuq limitu ta’ prezz minimu għoli ($1.200 tunnellata). Dan ikkawża ostaklu sinifikanti u inġust għall-kummerċ tal-karti EU-Türkiye UWF li affettwa EUR 150 miljun ta’ esportazzjonijiet tal-UE, inklużi l-karti tal-uffiċċju, il-karta għall-kotba u l-envelops kif ukoll il-karta użata għall-kummerċjalizzazzjoni diretta tal-posta. In-Navigatur kien affettwat b’mod partikolari minn dawn il-miżuri ta’ piż. ”

Il-problema issa ssolviet taħt is-Sħubija tal-UE għall-Aċċess għas-Swieq

“Aħna ġbidna l-kwistjoni għall-attenzjoni tal-Kumitat Konsultattiv dwar l-Aċċess għas-Suq (MAAC). Fis-7 ta’ Lulju 2017, il-Kummissjoni Ewropea bdiet investigazzjoni skont ir-Regolament tal-UE dwar l-Ostakli għall-Kummerċ fuq talba tal-Konfederazzjoni tal-Industriji tal-Karta Ewropej (CEPI). Fis-7 ta’ Diċembru 2017, Türkiye ddeċidiet li tneħħi s-sorveljanza u l-monitoraġġ tal-importazzjoni għall-karta UWF. F’Marzu 2018, il-Kummissjoni adottat rapport lill-Kumitat dwar l-Ostakoli għall-Kummerċ li kkonkluda li l-miżura tkun inkonsistenti kemm mar-regoli tad-WTO kif ukoll dawk tal-Unjoni Doganali UE-Türkiye. Madankollu, minħabba t-tneħħija tal-miżura Torka għad-dokument UWF, il-Kummissjoni ddikjarat li l-UE mhux ser tkompli ssegwi l-kwistjoni iżda ser tkompli tissorvelja s-sitwazzjoni mill-qrib.”

 

Il-fehma mill-industrija — il-Konfederazzjoni tal-Industriji tal-Karta Ewropej (CEPI)

“Il-kumpanija tan-Navigaturi hija waħda mill-aktar ditti attivi fis-settur tagħna. Huma bla biża’ li jfittxu swieq ġodda madwar id-dinja kollha. Huwa għalhekk li nirċievu ħafna input minnhom dwar ostakli ġodda għall-aċċess għas-suq li qed jitfaċċaw f’diversi swieq.

Meta Navigator infurmana dwar l-ostakli għall-aċċess għas-suq f’Türkiye, aħna ma żammitniex lura milli nużaw il-qafas tas-Sħubija għall-Aċċess għas-Swieq biex nirrappurtaw din il-kwistjoni lill-Kummissjoni minnufih. L-UE mbagħad qajmet din il-kwistjoni ma’ Türkiye, biex eventwalment issolvi l-problema. Ninsabu kuntenti li l-ħidma konġunta tagħna kkontribwiet għar-riżoluzzjoni tal-ostaklu u żiedet l-opportunitajiet ta’ esportazzjoni tan-Navigatur.

Madankollu, il-Kumpanija tan-Navigaturi għadha ‘l bogħod milli tkun l-unika waħda li bbenefikat mit-tneħħija ta’ dan l-ostaklu.  Meħuda flimkien, is-settur tagħna jirrappreżenta 22 % tal-produzzjoni dinjija, EUR 81 biljun ta’ fatturat annwali għall-ekonomija Ewropea u jimpjega direttament aktar minn 175,000 persuna.

Wara t-terminazzjoni tal-miżura ta’ sorveljanza Torka u s-sospensjoni sussegwenti tal-investigazzjoni tar-Regolament dwar l-Ostakoli Kummerċjali tal-UE mnedija mill-Kummissjoni Ewropea fuq talba tas-CEPI, id-Direttur Ġenerali tal-assoċjazzjoni Sylvain Lhôte għamel id-dikjarazzjoni pubblika li ġejja:

Is-CEPI hija kburija bl-impenn qawwi tagħha favur il-kummerċ ħieles mas-sħab tagħha. Id-Deċiżjoni mill-awtoritajiet Torok li jneħħu dawn il-miżuri inġusti hija ta’ min ifaħħarha; madankollu, din il-kwistjoni qatt ma kellha tiġi eskalata. Aħna nistennew li fil-futur l-awtoritajiet Torok iżommu mal-obbligi tagħhom skont il-Ftehim dwar l-Unjoni Doganali bejn l-UE u Türkiye”. Is-CEPI hija l-assoċjazzjoni pan-Ewropea li tirrappreżenta l-industrija tal-fibra u l-karta tal-foresti. Permezz tat-18 assoċjazzjoni nazzjonali tagħha, is-CEPI tiġbor 495 kumpanija li joperaw aktar minn 900 fabbriki tal-polpa u tal-karta madwar l-Ewropa li jipproduċu l-karta, il-kartun, il-polpa u prodotti oħra b’bażi bijoloġika.”

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr