Hur man använder självbedömningsverktyget för ursprungsregler (ROSA)

Hur man använder självbedömningsverktyget för ursprungsregler (ROSA)

EU:s världsomspännande nätverk av handelsavtal innebär sänkta tullar – eller helt slopade tullar.

För att omfattas av dessa lägre eller inga tullar måste din produkt uppfylla ursprungsreglerna.

Rosa – verktygetför självbedömning av ursprungsregler på Access2Markets – gör det möjligt att kontrollera om en produkt uppfyller ursprungsreglerna och därför är berättigad till förmånlig tullbehandling enligt ett visst EU-handelsavtal.

Rosa är en enda kontaktpunkt för att känna till ursprungsreglerna för din produkt i de flesta av EU:s handelsavtal.

Rosaär gratis och lätt att använda! Från och med i dag finns frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (Ceta), handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket, frihandelsavtalet mellan EU och Japan samt det allmänna preferenssystemet på alla EU-språk (maskinöversatt från den engelska originalversionen). Alla frihandelsavtal kommer successivt att översättas till alla EU-språk.

Vad är Rosa?

Verktyget för självbedömning av ursprungsregler (ROSA) vägleder företagen genom de ursprungsregler som gäller för deras produkter i ett visst handelsavtal. Den gör det möjligt för dem att, genom att besvara enkla frågor, göra en självbedömning för att avgöra om deras produkt överensstämmer med dessa regler och därför kan komma i fråga för förmånsbehandling i tullhänseende. Tydliga förklaringar, exempel och länkar till de relevanta lagtexterna finns tillgängliga i hela verktyget.

För att underlätta för företagen förklarar ROSA vilka ursprungsintyg som måste utfärdas för att få tullförmåner.

Hur fungerar det?

Gå till Min handelsassistent och fyll i

 • namnet på produkten
 • exportlandet
 • importlandet
 • klicka på Self-Assessment of Origin (ROSA) i menyn till vänster för att komma åt verktyget.

Rosa ger dig

 • ett steg-för-steg-verktyg med skräddarsydda frågor som hjälper dig att bedöma din produkts ursprung i några klick.
 • detaljerad information om hur du dokumenterar din produkts ursprung på ett korrekt sätt inom ramen för varje avtal
 • förklaringar av krav och villkor i ursprungsreglerna
 • praktiska exempel
 • direkt åtkomst till rättsakter
 • en skräddarsydd självbedömningsrapport baserad på dina svar
 • en översikt över förfaranden för ursprungsregler
 • all information som lämnas är specifik för det särskilda handelsavtal du har valt och din produkt

Arbeta direkt med dina leverantörer

Du kan vidarebefordra ROSA till dina leverantörer för att hjälpa dem att

 • kontrollera ursprungsreglerna
 • fylla i leverantörsdeklarationen på ett korrekt sätt

Jämför regler på flera olika marknader

Du kan också jämföra produktspecifika regler i olika EU-handelsavtal.

Allmän information om ursprungsregler

För att hitta allmän information om ursprungsregler och ursprungsförfaranden, se snabbguiden – hur man arbetar med ursprungsregler.

Om du vill ha allmän information om ursprungsreglerna i ett särskilt avtal, gå igenom avsnittet om marknader – EU:s handelsavtal, inklusive deras ursprungsregler och förfaranden.

För att förstå den grundläggande terminologin och de grundläggande begreppen innehåller vår ordlista definitioner av de nyckeltermer som du behöver känna till för att förstå reglerna, t.ex. helt erhållna regler, kumulation, tolerans osv.

Dela sidan:

Genvägar