Речник на термините:

Отвъдморски страни и територии

ОСТ са административни единици, които се разпространяват от поляците към тропиците, свързани с Европейския съюз. Всички са острови, три от които нямат постоянно население.

Въпреки че са малки по размер или население, или и двете, поради конституционните си отношения с Дания, Франция и Нидерландия, ОСТ играят важна роля като предни постове на Съюза в районите, в които са разположени, но не са част нито от територията на ЕС, нито от единния пазар на ЕС.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки