Όρος στο γλωσσάριο:

Υπερπόντιες χώρες και εδάφη

Οι ΥΧΕ είναι διοικητικές μονάδες που εκτείνονται από τους Πολωνούς στους Τροπικούς, συνδεδεμένους με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα είναι νησιά, εκ των οποίων τρία δεν έχουν μόνιμο πληθυσμό.

Παρά το μικρό μέγεθος ή τον πληθυσμό, ή και τα δύο, λόγω των συνταγματικών τους σχέσεων με τη Δανία, τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες, οι ΥΧΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως προεξοχές της Ένωσης στις περιοχές στις οποίες βρίσκονται, αλλά δεν αποτελούν μέρος ούτε του εδάφους της ΕΕ ούτε της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις