Termin ze słowniczka:

Kraje i terytoria zamorskie

KTZ to jednostki administracyjne rozchodzące się od Polaków po Tropics, stowarzyszone z Unią Europejską. Wszystkie są wyspami, z których trzy nie mają stałej liczby ludności.

Chociaż kraje i terytoria zamorskie ze względu na swoje stosunki konstytucyjne z Danią, Francją i Niderlandami, zarówno pod względem wielkości, jak i ludności, odgrywają ważną rolę jako placówki Unii na obszarach, na których się znajdują, ale nie stanowią części terytorium UE ani jednolitego rynku UE.

Udostępnij tę stronę: