Term i ordlistan:

Utomeuropeiska länder och territorier

ULT är administrativa enheter som sträcker sig från polerna till tropikerna, som är associerade med Europeiska unionen. Alla är öar, av vilka tre inte har någon permanent befolkning.

Även om de utomeuropeiska länderna och territorierna är små i antingen storlek eller population, eller bådadera, på grund av sina konstitutionella förbindelser med Danmark, Frankrike och Nederländerna, spelar de en viktig roll som unionens utposter i de områden där de är belägna, men de utgör dock varken en del av EU:s territorium eller av EU:s inre marknad.

Dela sidan:

Genvägar