Pojem v slovníku:

Zámorské krajiny a územia

ZKÚ sú administratívne jednotky, ktoré sa šíria z Poliakov do Tropics a sú spojené s Európskou úniou. Všetky sú ostrovy, z ktorých tri nemajú trvalé obyvateľstvo.

Hoci ZKÚ majú vzhľadom na svoje ústavné vzťahy s Dánskom, Francúzskom a Holandskom malú veľkosť alebo populáciu, zohrávajú dôležitú úlohu mimo Únie v oblastiach, v ktorých sa nachádzajú, ale nie sú súčasťou územia EÚ ani jednotného trhu EÚ.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy