Новини:

Търговски отношения между ЕС и Обединеното кралство: насоки относно митническите процедури за 2021

Наскоро актуализирани насоки относно митническите формалности вече са достъпни за дружества, които търгуват с Обединеното кралство.

Когато подготвяте вашия внос от или износ за Обединеното кралство

  • обмисляне на получаването на EORI номер от държава — членка на ЕС;
  • консултирайте се с компетентния митнически орган за допълнителни съвети относно вашето индивидуално положение;
  • и адаптиране на веригите за суровини и доставки, за да се вземат предвид суровините за продукти, идващи от Обединеното кралство. Те ще бъдат без произход за целите на предявяване на претенции за тарифни преференции с трети държави
  • Проверете условията за внос на Обединеното кралство по продукти чрез формуляра за търсене „Моят търговски сътрудник“ на портала Access2Markets


Вж. подробности:Https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_customs_procedures-rev4_en.pdf

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки