24 Декември 2020

Търговски отношения между ЕС и Обединеното кралство: насоки относно митническите процедури за 2021 г.

Наскоро актуализирано ръководство относно митническите формалности вече е на разположение на дружествата, търгуващи с Обединеното кралство.
 
Когато подготвяте вноса или износа си за Обединеното кралство
 

  • да обмисли получаването на EORI номер от държава — членка на ЕС;
  • консултирайте се с компетентния митнически орган за допълнителни съвети относно Вашата индивидуална ситуация;
  • и адаптиране на веригите за суровини и доставки, за да се вземат предвид суровините за продуктите, идващи от Обединеното кралство. Те ще бъдат без произход за целите на заявяване на тарифни преференции по отношение на трети държави
  • проверете условията за внос в Обединеното кралство продукт по продукт чрез формуляра за търсене„Моят търговски асистент“ на портала Access2Markets

 
За повече подробности: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_customs_procedures-rev4_en.pdf
 

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки