24 decembra 2020

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom: usmernenie k colným režimom na rok 2021

Spoločnosti, ktoré obchodujú so Spojeným kráľovstvom, majú teraz k dispozícii nedávno aktualizované usmernenie o colných formalitách.
 
Pri príprave dovozu zo Spojeného kráľovstva alebo vývozu do Spojeného kráľovstva
 

  • zvážiť získanie čísla EORI od členského štátu EÚ;
  • poraďte sa s príslušným colným orgánom a požiadajte sa o ďalšie poradenstvo týkajúce sa vašej individuálnej situácie,
  • a prispôsobiť vstupné a dodávateľské reťazce tak, aby zohľadňovali vstupy pre výrobky pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva. Budú nepôvodné na účely uplatnenia colných preferencií s tretími krajinami.
  • overte si podmienky dovozu Spojeného kráľovstva podľa jednotlivých produktov prostredníctvom vyhľadávacieho formulára „Môj obchodný asistent“ na portáli Access2Markets

 
Pozri podrobnosti: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_customs_procedures-rev4_en.pdf
 

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy