Aktuality:

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom: usmernenie k colným režimom na rok 2021

Pre spoločnosti obchodujúce so Spojeným kráľovstvom je teraz k dispozícii novo aktualizované usmernenie o colných formalitách.

Pri príprave dovozu zo Spojeného kráľovstva alebo vývozu do Spojeného kráľovstva

  • zvážiť získanie čísla EORI od členského štátu EÚ;
  • ďalšie informácie o vašej individuálnej situácii konzultujú s príslušným colným orgánom;
  • a prispôsobiť vstupné a dodávateľské reťazce tak, aby zohľadňovali vstupy pre výrobky pochádzajúce zo Spojeného kráľovstva. Nebudú mať pôvod na účely uplatnenia colných preferencií s tretími krajinami.
  • Skontrolujte dovozné podmienky Spojeného kráľovstva podľa jednotlivých produktov prostredníctvom formulára“Môj obchodný asistent„na portáli Access2Markets


Pozri podrobnosti:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_customs_procedures-rev4_en.pdf

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy