24 december 2020

Handelsförbindelserna mellan EU och Förenade kungariket: vägledning om tullförfaranden för 2021

En nyligen uppdaterad vägledning om tullformaliteter finns nu tillgänglig för företag som handlar med Förenade kungariket.
 
När du förbereder din import från eller export till Storbritannien
 

  • överväga att få ett Eori-nummer från en EU-medlemsstat.
  • rådgöra med den behöriga tullmyndigheten för ytterligare råd om din enskilda situation.
  • och anpassa insats- och leveranskedjorna för att ta hänsyn till insatsvaror till produkter från Förenade kungariket. De kommer att vara icke-ursprungsprodukter i syfte att ansöka om tullförmåner med tredjeländer.
  • kontrollera Förenade kungarikets importvillkor produkt för produkt i sökformuläret ”Min handelsassistent” på Access2Markets portal

 
Se närmare uppgifter: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_customs_procedures-rev4_en.pdf
 

Dela sidan:

Genvägar