Nyheter:

Handelsförbindelserna mellan EU och Förenade kungariket: vägledning om tullförfaranden för 2021

En nyuppdaterad vägledning om tullformaliteter finns nu tillgänglig för företag som bedriver handel med Förenade kungariket.

När du förbereder er import från eller export till Förenade kungariket

  • överväga att erhålla ett Eori-nummer från en EU-medlemsstat.
  • vänd dig till den behöriga tullmyndigheten för ytterligare råd om din individuella situation.
  • och anpassa insats- och leveranskedjorna för att ta hänsyn till insatsvaror i produkter från Förenade kungariket. De kommer inte att ha ursprungsstatus i syfte att ansöka om tullförmåner med tredje land.
  • Kontrollera Storbritanniens importvillkor produkt för produkt via sökformuläret ”Min handelsassistent” på Access2Markets portal

Se
närmare uppgifter:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_customs_procedures-rev4_en.pdf

Dela sidan:

Genvägar