24 grudnia 2020

Stosunki handlowe między UE a Zjednoczonym Królestwem: wytyczne dotyczące procedur celnych na 2021 r.

Nowe wytyczne dotyczące formalności celnych są obecnie dostępne dla przedsiębiorstw prowadzących handel ze Zjednoczonym Królestwem.
 
Podczas przygotowywania przywozu ze Zjednoczonego Królestwa lub wywozu do Zjednoczonego Królestwa
 

  • rozważyć uzyskanie numeru EORI od państwa członkowskiego UE;
  • skonsultować się z właściwym organem celnym w celu uzyskania dalszych informacji na temat Twojej indywidualnej sytuacji;
  • oraz dostosowanie łańcuchów nakładów i dostaw w celu uwzględnienia czynników produkcji w produktach pochodzących ze Zjednoczonego Królestwa. Będą one niepochodzące do celów ubiegania się o preferencje taryfowe wobec państw trzecich.
  • sprawdź warunki przywozu produktów w Zjednoczonym Królestwie za pomocą formularza wyszukiwania „Mój asystent handlowy” na portalu Access2Markets

 
Zob. szczegółowe informacje: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_customs_procedures-rev4_en.pdf
 

Udostępnij tę stronę: