24 Δεκεμβρίου 2020

Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: οδηγίες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες για το 2021

Πρόσφατα επικαιροποιημένο σημείωμα καθοδήγησης σχετικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις είναι πλέον διαθέσιμο για τις εταιρείες που συναλλάσσονται με το Ηνωμένο Βασίλειο.
 Κατά
την προετοιμασία των εισαγωγών σας από το Ηνωμένο Βασίλειο ή των εξαγωγών σας προς το Ηνωμένο Βασίλειο
 

  • να εξετάσει το ενδεχόμενο απόκτησης αριθμού EORI από κράτος μέλος της ΕΕ·
  • συμβουλευτείτε την αρμόδια τελωνειακή αρχή για περαιτέρω συμβουλές σχετικά με την ατομική σας κατάσταση·
  • και να προσαρμόσει τις αλυσίδες εισροών και εφοδιασμού ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εισροές σε προϊόντα που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα είναι καταγόμενα για τους σκοπούς της αίτησης δασμολογικών προτιμήσεων με τρίτες χώρες
  • ελέγξτε τους όρους εισαγωγής του Ηνωμένου Βασιλείου ανά προϊόν μέσω του δελτίου αναζήτησης «My Trade Assistant» στην πύλη Access2Markets

 
Βλέπε λεπτομέρειες: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_customs_procedures-rev4_en.pdf
 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις