Version: 1.1.0.31 (2021-01-15 15:15)
Term fra ordlisten:

Ikkebehandling

Levering i henhold til præferencehandelsordninger af transport af varer med oprindelsesstatus fra en parts område til en anden. Hvis varerne af en eller anden grund passerer gennem eller standser over i et land, der hverken er partnerlandet eller et EU-land, giver bestemmelsen mulighed for opsplitning af forsendelser i et tredjeland og andre operationer, forudsat at varerne forbliver under toldtilsyn i transitlandet.

Share this page:

Genveje