Ühtne sisenemispunkt

Ühtne kontaktpunkt on Euroopa Komisjoni kaubandusosakonna meeskond, mida juhib kaubandusvaldkonna juhtiv järelevalveametnik. Ühtne kontaktpunkt on esimene kontaktpunkt kõigile ELi sidusrühmadele, kes seisavad silmitsi võimalike kaubandustõketega kolmandates riikides või kes leiavad, et kaubanduse ja säästva arengu või meie kaubanduspartnerite üldiste tariifsete soodustuste kavaga seotud säästlikkuseeskirju ei järgita.

Selleks et aidata teil oma teed leida, on ühtne kontaktpunkt välja töötanud kaks kaebuste vormi, millest üks käsitleb turulepääsu/kaubandustõkkeid ja teine kestlikkusega seotud küsimusi, samuti nende täitmise järkjärgulised juhendid.

Kas soovite esitada kaebuse ühtse kontaktpunkti kaudu? Võtke meiega ühendust!

Ühtne kontaktpunkt aitab teil kaebust ette valmistada – võite võtta ühendust ühtse kontaktpunktiga otse aadressil trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Eelteatamise protsessi osana saab ühtne kontaktpunkt aidata teil otsustada, kas esitada kaebus, ja vajaduse korral juhendada teid kaebuste menetlemisel.

Kuidas võtab ühtne kontaktpunkt kaebuste suhtes järelmeetmeid?

Kui ühtne kontaktpunkt on kontaktvormide kaudu kätte saanud, tagab ta teie kaebuse hindamise sujuva protsessi. See hõlmab Teie küsimuse hindamist kaubanduse peadirektoraadi asjaomaste ekspertide poolt kooskõlastatult teiste Euroopa Komisjoni talituste ja ELi delegatsioonidega, kui see on asjakohane. Kui hindamine on lõpule viidud, võtab ühtne kontaktpunkt teiega otse ühendust, et selgitada tulemusi ja võimalikke järelmeetmeid.

Võtke meiega ühendust

Jagage seda lehte:

Kiirlingid