Ühtne sisenemispunkt

Ühtne kontaktpunkt on Euroopa Komisjoni kaubandusosakonna meeskond, mida juhib kaubandusvaldkonna juhtiv järelevalveametnik. Ühtne kontaktpunkt on esimene kontaktpunkt kõigile ELi sidusrühmadele, kes seisavad kolmandates riikides silmitsi võimalike kaubandustõketega või kes leiavad, et nad ei täida kestlikkuse eeskirju, mis on seotud kaubanduse ja kestliku arengu või üldiste tariifsete soodustuste kavaga.

Tee leidmiseks on ühtne kontaktpunkt välja töötanud kaks kaebuste vormi, millest üks käsitleb turulepääsu/kaubandustõkkeid ja teine kestlikkusega seotud küsimusi. Samuti on välja töötatud järkjärgulised juhised nende täitmiseks.

Kas soovite esitada kaebuse ühtse kontaktpunkti kaudu? Võtke meiega ühendust!

Ühtne kontaktpunkt saab teid kaebuse ettevalmistamisel toetada – võtke ühendust ühtse kontaktpunktiga aadressil Trade-single-entry-point@ec.europa.eu. Eelteatamise protsessi osana võib ühtne kontaktpunkt aidata teil otsustada, kas esitada kaebus, ja juhendada teid vajaduse korral kaebuste menetlemisel.

Kuidas võtab ühtne kontaktpunkt kaebuste suhtes järelmeetmeid?

Kui see on kontaktvormide kaudu kätte saadud, tagab ühtne kontaktpunkt Teie kaebuse hindamiseks ühtlustatud menetluse. See hõlmab Teie küsimuse hindamist kaubanduse peadirektoraadi asjaomaste ekspertide poolt koostöös teiste Euroopa Komisjoni talituste ja ELi delegatsioonidega, kui see on asjakohane. Kui hindamine on lõpule viidud, võtab ühtne kontaktpunkt teiega otse ühendust, et selgitada tulemusi ja võimalikke järelmeetmeid.

Võtke meiega ühendust

Jagage seda lehte:

Kiirlingid