EU:n kauppasopimukset Access2Markets-portaalissa

EU:n kauppasopimukset Access2Markets-portaalissa

Hyötyä alennetuista tulleista ja muista eduista, joita EU:n etuuskohtelukauppaa koskevat sopimukset tarjoavat

EU:lla on yli 70 kauppasopimusta eri puolilla maailmaa olevien maiden kanssa

Toimi seuraavasti:

Nämä sopimukset kattavat lähes kaksi viidesosaa EU:n ja muiden maiden välisestä kaupasta. Niiden mukaan EU:n ja kumppanimaiden yrityksillä on paremmat ehdot kuin WTO:n puitteissa.

Näiden sopimusten etuja ovat mm.

 • alemmat tai nollatullit
 • helpommat ja nopeammat tullimenettelyt
 • tuotetodistusten tunnustaminen
 • henkilöstön liikkuvuus
 • mahdollisuus osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin
 • parempi suoja teollis- ja tekijänoikeuksillesi

Hyvä tietää sopimusten hyödyistä

 • etuoikeutesi vaihtelevat sopimuksesta toiseen ja riippuvat tuotteesta/alasta
 • kaikki hyödyt eivät ole automaattisia. Esimerkiksi tavara-alalla sinun on
  • todistettava, missä tuote on valmistettu
  • täytettävä tullilomakkeet
  • rekisteröidyttävä EU:n REX-järjestelmään tai valtuutetuksi viejäksi
  • hankittava lupa palvelujen tarjoamista varten
  • hankittava turvallisuustodistukset tuotteelle
  • haettava teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa
 • voit edelleen kohdata esteitä – mutta EU:n kauppasopimus voi helpottaa niiden poistamista – kerro meille, onko sinulla mielestäsi kaupan este EU:n ulkopuolelle suuntautuvassa viennissä
 • Yritykset tai yksityishenkilöt eivät voi panna kauppasopimusta täytäntöön tuomioistuimessa. EU:lla ja kumppanimailla on kuitenkin oikeudellinen velvoite panna sopimukset täytäntöön.  Jos näin ei ole, toinen osapuoli voi useimmissa tapauksissa käynnistää riitojenratkaisumenettelyn.     

Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) kauppasopimusten luvut

Kaikkiin uusiin kauppasopimuksiin sisältyy pk-yrityksiä koskeva luku, jos kumppanimaa suostuu siihen. Tämä mahdollistaisi paremman tietojenvaihdon markkinoillepääsyyn liittyvistä kysymyksistä sekä hedelmällisen yhteistyön komission ja kumppanimaan välillä käsiteltäessä kauppasopimuksen pk-yrityksiin liittyviä kysymyksiä.

Lisäksi EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) sekakomitea hyväksyi 26. syyskuuta 2018 pk-yrityksiä koskevassa erityisessä suosituksessa, että kumpikin osapuoli antaa toisen osapuolen pk-yrityksille verkossa tietoa CETA-sopimuksesta ja markkinoille pääsystä ja että pk-yritysten yhteyspiste kummankin osapuolen osalta tekee yhteistyötä pk-yrityksiä koskevien erityiskysymysten ratkaisemiseksi.

Mitä Access2Markets tarjoaa?

Jaa tämä sivu: