Az EU és a csendes-óceáni államok közötti ideiglenes gazdasági partnerségi megállapodás

Az EU és a csendes-óceáni térség közötti (ideiglenes) gazdasági partnerségi megállapodás (GPM) megkönnyíti a két régió lakosai és vállalkozásai számára az egymásba való beruházást és az egymással folytatott kereskedelmet, valamint a csendes-óceáni térség fejlődésének ösztönzését. Ismerje meg, hogy az EU négy csendes-óceáni állammal kötött gazdasági partnerségi megállapodása hogyan segítheti az Ön kereskedelmét.

A megállapodás rövid áttekintése

Az EU–csendes-óceáni gazdasági partnerségi megállapodást az Európai Parlament 2011 januárjában, Pápua Új-Guinea pedig 2011 májusában ratifikálta. A Fidzsi-szigetek kormánya 2014 júliusában kezdte meg a megállapodás alkalmazását. Szamoa 2018 decemberében csatlakozott a megállapodáshoz, és azóta alkalmazza azt. A Salamon-szigetek 2020 májusában szintén csatlakozott a megállapodáshoz, és azóta alkalmazza azt.

Tonga és Kelet-Timor arról tájékoztatta az Európai Bizottságot, hogy csatlakozni kíván a gazdasági partnerségi megállapodáshoz.

Az EU–csendes-óceáni gazdasági partnerségi megállapodás megnyitja az árukereskedelmet az EU-val. A megállapodás a következőket tartalmazza:

 • vám- és kvótamentes hozzáférés az uniós piachoz a csendes-óceáni GPM-államokból származó valamennyi áru számára
 • piacaik aszimmetrikus és fokozatos megnyitása az uniós áruk előtt, teljes mértékben figyelembe véve a fejlettségi szintek és az érzékeny ágazatok közötti különbségeket
 • egyes érzékeny ágazatok és termékek kizárása a liberalizációból a csendes-óceáni oldalon
 • a csendes-óceáni államok azon lehetősége, hogy újra vámokat és kvótákat vezessenek be, ha az EU-ból származó behozatal zavarja a helyi gazdaságukat, vagy azzal fenyeget
 • a kereskedelem technikai akadályaira vonatkozó szabályok, valamint a csendes-óceáni exportőröket az uniós behozatali előírásoknak való megfelelésben segítő egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések
 • hatékony vámeljárások és a közigazgatási szervek közötti fokozott együttműködés
 • a csendes-óceáni térségből származó feldolgozott halászati termékekre vonatkozó származási szabályok javítása – az úgynevezett „globális beszerzési” rendelkezés, amelynek célja a munkahelyteremtés és a fejlődés fellendítése a régióban.

A kedvezményezett országok

 • Fidzsi
 • Pápua Új-Guinea
 • Szamoa
 • Salamon-szigetek

Lehetséges, hogy a jövőben a kedvezményezett országok

 • Tonga kifejezte a GPM-hez való csatlakozásra irányuló szándékát
 • Kelet-Timor kifejezte a GPM-hez való csatlakozásra irányuló szándékát
 • A megállapodáshoz a többi csendes-óceáni AKCS-ország is csatlakozhat

A csendes-óceáni országoknak kedvező aszimmetrikus rendelkezések

Az EU és a csendes-óceáni térség közötti gazdasági partnerségi megállapodás aszimmetrikus rendelkezéseket irányoz elő a csendes-óceáni országok számára, például az érzékeny termékek kizárását a liberalizációból, a hosszú liberalizációs időszakokat, a rugalmas származási szabályokat, valamint a mezőgazdaságra, az élelmezésbiztonságra és a fiatal iparágakra vonatkozó különleges biztosítékokat és intézkedéseket.

 

Míg az uniós piacok azonnal és teljes mértékben megnyíltak, a csendes-óceáni GPM-államok részben és fokozatosan megnyitják piacaikat az EU-ból származó behozatal előtt, teljes mértékben figyelembe véve a fejlettségi szintek közötti különbségeket.

Vámtarifák

 • Az EU 100%-ban vám- és kvótamentes hozzáférést biztosít a csendes-óceáni GPM-országokból származó valamennyi behozatalhoz. Az uniós piachoz való hozzáférés állandó, teljes körű és minden termék számára ingyenes.
 • A csendes-óceáni GPM-országok a következőképpen fokozatosan és részlegesen szüntetik meg a vámokat:
  • Pápua Új-Guinea az első naptól kezdve önként megnyitotta piacát az uniós behozatal 88%-a előtt (még akkor is, ha 15 éves átmeneti időszak állt volna rendelkezésére)
  • Fidzsi 15 év alatt megnyitja piacát az EU-ból származó behozatal 87%-a előtt
  • Szamoa 20 év alatt megnyitja piacát az EU-ból származó behozatal 80%-a előtt
  • A Salamon-szigetek 15 év alatt megnyitja piacát az EU-ból származó behozatal 83%-a előtt
 • Ha egyes uniós áruknak a csendes-óceáni GPM-országokba irányuló behozatala hirtelen megugrik, bizonyos körülmények között a csendes-óceáni GPM-országok olyan biztosítékokat alkalmazhatnak, mint a behozatali kvóták és a vámok újbóli bevezetése.

 

Használja a Kereskedési asszisztensem keresési opcióját az adott termékre vonatkozó vámokra és tarifákra vonatkozó pontos információk megtalálásához, figyelembe véve a származási és rendeltetési országot. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a vámhatósággal.

 

Származási szabályok

A preferenciális elbánásra való jogosultsághoz az Ön termékének meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, ellenőrizze a „Származásiszabályok – Önértékelési eszköz (ROSA)” elnevezésű interaktív eszközta „Kereskedelmi asszisztensem” alkalmazásban, hogy felmérje, az Ön terméke megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan kell elkészíteni a megfelelő dokumentumokat.

Aszármazási szabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a forgalmazott áruk "gazdasági állampolgársága". Ha új vagy a témában, akkor az áruk szekcióban bemutatjuk a fő fogalmakat.

Származási szabályok

A kedvezményes árra való jogosultsághoz a terméknek meg kell felelnie bizonyos szabályoknak, amelyek igazolják a származását.

Hol találom a származási szabályokat?

A származási szabályokat az EU–csendes-óceáni gazdasági partnerségi megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló II. jegyzőkönyve tartalmazza.

A termékem az EU-ból vagy egy csendes-óceáni GPM-államból származik?

Ahhoz, hogy az Ön terméke az EU–csendes-óceáni gazdasági partnerségi megállapodás értelmében alacsonyabb vagy nulla preferenciális vámtarifára legyen jogosult, az EU-ból vagy a csendes-óceáni gazdasági partnerségi megállapodás valamely államából kell származnia. Egy termék akkor minősül az EU-ból vagy egy csendes-óceáni GPM-államból származónak, ha:

A terméknek meg kell felelnie a fejezetben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is (például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak, a közvetlen szállítás szabályának). Léteznek további rugalmassági mechanizmusok is, amelyek segítenek Önnek a termékspecifikus szabályoknak való megfelelésben (például tolerancia vagy kumuláció).

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodások termékspecifikus szabályaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a felhasznált nem származó anyagok összértéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát.
 • a tarifális besorolás megváltozása – az előállítási folyamat a tarifális besorolás megváltozását eredményezi a nem származó anyagok és a végtermék között, pl. papír előállítása nem származó cellulózból (harmonizált rendszer, 48. árucsoport) (harmonizált rendszer, 47. árucsoport);
 • egyedi műveletek – egyedi gyártási folyamatra van szükség, például szálak fonalakhoz történő fonására. Ezeket a szabályokat főként a textil- és ruhaiparban, valamint a vegyiparban alkalmazzák.
 • e különböző szabályok kombinálhatók úgy, hogy a különböző szabályokat vagylagosan, vagy együttesen tartják be.

Tippek a termékspecifikus szabályoknak való megfeleléshez

A megállapodás további rugalmasságot biztosít, segítve Önt abban, hogy megfeleljen a termékspecifikus szabályoknak, például a toleranciának vagy a kumulációnak.

Tolerancia
 • a tűréshatár-szabály lehetővé teszi a gyártó számára, hogy a termék gyártelepi árának 15 %-áig olyan nem származó anyagokat használjon fel, amelyeket a termékspecifikus szabály általában tilt
 • ez a tűréshatár nem használható fel a termékspecifikus szabályokban felsorolt, értékben kifejezett nem származó anyagok felső határértékeinek túllépésére
 • egyedi tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer szerinti 50–63. árucsoportba besorolt textil- és ruházati termékekre, amelyek az 1. melléklet „Bevezető megjegyzések” című 5–6. megjegyzésében szerepelnek.
Kumuláció

A megállapodás a származási kumuláció alábbi típusairól rendelkezik:

 • kétoldalú kumuláció, amely lehetővé teszi, hogy egy csendes-óceáni GPM-államból származó anyagok az EU-ból származónak minősüljenek (és fordítva), amennyiben azokat egy termék előállítása során használják fel
 • teljes kumuláció, amely lehetővé teszi, hogy a nem származó anyagok az EU-ból vagy a csendes-óceáni GPM-államokból származónak minősüljenek, amennyiben azokat ezekben az országokban vagy más AKCS-államokban vagy az EU tengerentúli országaiban és területein dolgozzák fel vagy dolgozzák fel
 • diagonális kumuláció, amely lehetővé teszi, hogy a valamely csendes-óceáni GPM-államból, másik AKCS-államból vagy az EU valamely tengerentúli országából vagy területéről származó anyagokat bizonyos feltételek mellett úgy vegyék figyelembe, mintha azok egy csendes-óceáni GPM-államból vagy az EU-ból származnának, amennyiben azokat egy termék előállításához használják fel. Az ilyen típusú kumulációhoz igazgatási együttműködési megállapodásra van szükség a származási hely szerinti két ország között.

2019. február 22-től az EU diagonális kumulációt alkalmazhat egyes AKCS-államokkal és az EU tengerentúli országaival és területeivel (HL C 69., 2019.2.22., 2. o.).

 • kumuláció a szomszédos fejlődő országokkal, amely lehetővé teszi, hogy az ilyen országokból származó anyagokat valamely csendes-óceáni államból származónak tekintsék, amennyiben azokat egy termék előállítása során használják fel, feltéve, hogy bizonyos feltételek teljesülnek

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például az elégtelen megmunkálásnak vagy feldolgozásnak vagy a közvetlen szállításra vonatkozó szabálynak:

Harmadik országon keresztül történő szállítás: közvetlen szállítási szabály

A származó termékeket az EU-ból egy csendes-óceáni GPM-államba kell szállítani (és fordítva), harmadik országban történő további feldolgozás nélkül.

Harmadik országban történő átrakodás vagy ideiglenes raktározás akkor megengedett, ha a termékek a vámhatóságok felügyelete alatt maradnak, és nem mennek keresztül más műveleteken, mint

 • kirakodás
 • átrakodás
 • minden olyan művelet, amelynek célja a jó állapotban való megőrzésük

A származó termékek csővezetéken a csendes-óceáni GPM-államoktól vagy az EU-tól eltérő területen is szállíthatók.

A közvetlen szállítás bizonyítékát be kell nyújtani az importáló ország vámhatóságaihoz.

Vámvisszatérítés

A preferenciális vámtarifában exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban megfizetett vámok visszatérítése az EU–csendes-óceáni gazdasági partnerségi megállapodás értelmében megengedett.

Származási eljárások

Az exportőröknek és importőröknek származási eljárásokat kell követniük. A preferenciális tarifális elbánás iránti kérelmekkel és a vámhatóságok által végzett ellenőrzésekkel kapcsolatos származási eljárásokat a származási igazolásról szóló IV. cím és az igazgatási együttműködésre vonatkozó rendelkezésekről szóló V. cím határozza meg. Tisztázzák például, hogy:

 • a termék származásának bejelentése
 • preferenciák igénylése
 • a vámhatóságok ellenőrizhetik a termék származását.

Hogyan lehet kedvezményes tarifát igényelni?

A preferenciális elbánás igénybevételéhez be kell nyújtania a származási igazolást.

 • Szükséged lesz vagy
  • EUR.1 szállítási bizonyítvány vagy
  • származási nyilatkozat
 • a származási igazolás a kiállítás napjától számított 10 hónapig érvényes
 • nincs szükség származási igazolásra, ha a termékek összértéke nem haladja meg
  • 500 € kis csomagok esetén
  • 1200 euró személyi poggyászra

Származási igazolás

EUR.1 szállítási bizonyítvány

 • Az EUR.1 szállítási bizonyítványokat az exportáló ország vámhatóságai állítják ki.
 • A III. melléklet tartalmazza az EUR.1 bizonyítvány mintáját, és útmutatást ad annak kitöltéséhez.
 • a bizonyítványt kérelmező exportőrnek készen kell állnia az érintett termékek származó helyzetét igazoló okmányok benyújtására

Származási nyilatkozat (az exportőr nyilatkozata)

 • az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy egy csendes-óceáni GPM-államból származik. A származási nyilatkozatot a következők tehetik meg:
  • elfogadott exportőr, vagy
  • bármely exportőr, ha a termékek összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t

 

Jóváhagyott exportőrök

Az e megállapodás hatálya alá tartozó exportőrök engedélyt kérhetnek vámhatóságaiktól bármilyen értékű termékre vonatkozó származási nyilatkozat kiállítására.

Az exportőrnek elegendő garanciát kell nyújtania a vámhatóságok számára arra vonatkozóan, hogy a termékek származó helyzete és a megállapodás (jegyzőkönyv) minden egyéb követelményének teljesítése ellenőrizhető.

Visszaélés esetén a vámhatóságok visszavonhatják az elfogadott exportőri státuszt.

Mit kell tartalmaznia a származási nyilatkozatnak?

 • az exportőrnek be kell gépelnie, le kell bélyegeznie vagy ki kell nyomtatnia a következő nyilatkozatot a számlára, a szállítólevélre vagy a terméket azonosító egyéb kereskedelmi okmányra (IV. melléklet): „Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámengedély száma: ...) ) nyilatkozik arról, hogy – eltérő egyértelmű jelzés hiányában – ezek a termékek ... preferenciális származásúak.”
 • a származási nyilatkozatot az EU bármely hivatalos nyelvén meg lehet tenni
 • származási nyilatkozatát kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, mentesül e követelmény alól, feltéve, hogy a vámhatóságai felé írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító bármely nyilatkozatért.

Benyújtás

 • az exportőr származási nyilatkozatot tehet az érintett termékek kivitelekor vagy a kivitelt követően azzal a feltétellel, hogy azt az importáló országban az érintett termékek behozatalát követő két éven belül bemutatják
 • a származási nyilatkozat kitöltésekor készen kell állnia arra, hogy benyújtsa a termékek származó helyzetét igazoló okmányokat

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az ellenőrzés alapja:

 • igazgatási együttműködés az importáló és az exportáló Fél vámhatóságai között
 • a helyi vámhatóságok által végzett ellenőrzések – az importáló Fél nem látogathatja meg az exportőrt

Az exportáló Fél hatóságai határozzák meg a származást, és tájékoztatják az importáló Fél hatóságait az eredményekről.

Termékkövetelmények

Műszaki szabályok és követelmények

 • megismerhetik azokat a műszaki követelményeket, szabályokat és eljárásokat, amelyeknek az áruknak meg kell felelniük ahhoz, hogy az Európai Unióba importálhatók legyenek
 • keressen rá az Ön termékére és származási országára vonatkozó konkrét szabályokra és rendelkezésekre a „My Trade Assistant” (Kereskedelmi asszisztens) menüpontban

Egészségügyi és biztonsági követelmények SPS

Vámkezelési dokumentumok és eljárások

A preferenciális tarifák igénylése céljából a termékek származásának igazolására szolgáló módszerek, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésére vonatkozó szabályok leírása a származási szabályokról szóló fenti szakaszban található.

Tájékozódjon az Európai Unióba történő behozatalhoz szükséges egyéb vámkezelési dokumentumokról és eljárásokról.

A behozatali és kiviteli vámeljárásokkal kapcsolatos általános információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

Szolgáltatáskereskedelem

Közbeszerzés

Beruházás

Egyéb területek

Verseny

 • 2014 óta az EU megszüntette a GPM-országokba exportált valamennyi termék exporttámogatását.
 • az EU minimalizálta a termelést és a kereskedelmet torzító intézkedéseket
 • ha a helyi ipar veszélybe kerül az Európából érkező behozatal megugrása miatt, a csendes-óceáni gazdasági partnerségi megállapodás lehetővé teszi az ipari ágazatok és a fiatal iparágak védelmét célzó intézkedések elindítását

Fenntartható fejlődés és emberi jogok

Az EU–csendes-óceáni gazdasági partnerségi megállapodás kifejezetten a Cotonoui Megállapodásban meghatározott „alapvető és alapvető” elemeken, azaz az emberi jogokon, a demokratikus elveken, a jogállamiságon és a jó kormányzáson alapul.

 • a „nem teljesítési záradék” azt jelenti, hogy (a Cotonoui Megállapodásban meghatározottak szerint) „megfelelő intézkedések” hozhatók, ha valamelyik fél nem teljesíti az alapvető elemek tekintetében fennálló kötelezettségeit. Ez magában foglalhatja a kereskedelmi előnyök felfüggesztését.
 • a közös GPM-intézmények feladata a GPM végrehajtása által a Felek fenntartható fejlődésére gyakorolt hatás nyomon követése és értékelése. A Cotonoui Megállapodással összhangban egyértelmű szerepe van a civil társadalomnak és a parlamenti képviselőknek.

Kapacitásépítés és technikai segítségnyújtás

Az EU technikai segítséget nyújt a kereskedelemösztönző támogatáshoz. Ez segíti az országokat vámeljárásaik kiigazításában és a papírmunka csökkentésében. Számodra ez kevesebb gondot jelent a vámkezelés során.

Hasznos linkek és dokumentumok

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások