Az EU-Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás

A megállapodás megszünteti azokat a vámokat és bürokráciát, amelyekkel az európai vállalkozások a Szingapúrba irányuló export során szembesülnek. Emellett felszámolja az egyéb kereskedelmi akadályokat, és javítja a kulcsfontosságú áruk, például az elektronika, az élelmiszerek és a gyógyszerek kereskedelmét. A megállapodás Szingapúr piacát is megnyitja az uniós szolgáltatások exportja előtt, például a közlekedés és a távközlés terén.

A megállapodás dióhéjban

Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás (EUSFTA) 2019. november 21-én lépett hatályba. Lásd a megállapodás teljes szövegét és mellékleteit.

Az EU és Szingapúr szintén aláírt egy beruházásvédelmi megállapodást (EUSIPA). A megállapodás azt követően lép hatályba, hogy az összes uniós tagállam – saját nemzeti eljárásaiknak megfelelően – megerősítette azt.

Milyen előnyökkel jár az Ön vállalkozása számára?

Az EUSFTA jelentős előnyökkel jár a vállalkozások számára, többek között

 • az uniós vállalkozások fokozott piacra jutása Szingapúrban és fordítva
 • kevésbé megterhelő technikai szabályok
 • a párhuzamos vizsgálatok megszüntetése bizonyos termékek esetében
 • a kereskedelmet megkönnyítő vámeljárások és származási szabályok
 • a szellemi tulajdonjogok védelme, beleértve a földrajzi jelzéseket – különleges regionális élelmiszer- és italtermékek, például a pármai sonka és az ír whiskey
 • új lehetőségek a környezetvédelmi szolgáltatások és a zöld közbeszerzés terén
 • a kereskedelem akadályainak felszámolása és a zöld technológiákba való beruházás

Milyen előnyökkel jár a kereskedelmi megállapodás az EU gazdálkodó közösségei számára?

A kereskedelmi megállapodás előtt Szingapúr a sör kivételével valamennyi agrár-élelmiszeripari termék behozatalára nulla vámtételt alkalmazott. A megállapodás hatálybalépésekor Szingapúr eltörölte a sörre, a samsura és a samsura vonatkozó összes fennmaradó vámot.

A megállapodás elismeri és védi az EU vagy Szingapúr területéről származó borok, szeszes italok, mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseit.

A megállapodás állat- és növény-egészségügyi részében előirányzott intézkedések célja továbbá az emberi, állati és növényi élet és egészség védelme. Ezek az intézkedések a károsítóktól vagy betegségektől alacsony mértékben mentes területek elismerésére vonatkoznak, és biztosítják az átláthatóságot és az információcserét, valamint a kereskedelmi akadályok elkerülését.

 

Szingapúr nagyon kevés mezőgazdasági földterülettel rendelkezik, ezért importtal elégíti ki élelmiszerszükségleteit.

Mezőgazdasági termelése kis volumenű, és a következőkre korlátozódik:

 • virágok
 • egyes gyümölcsök (főként duriánok és rambutánok)
 • tojás
 • zöldségek
 • baromfi
 • sertéshús

2019-ben az EU-27 1,9 milliárd EUR értékű agrár-élelmiszeripari terméket exportált Szingapúrba, ami több mint kétszerese 10 évvel korábban. Szingapúr ma az EU ötödik legnagyobb agrár-élelmiszeripari exportpiaca Ázsiában, és 18. világviszonylatban.

Mekkora a szingapúri piac? Mennyi kereskedelmi tevékenységet folytat az EU Szingapúrral?

Az 5,6 millió lakosú Szingapúr kulcsfontosságú ázsiai kereskedelmi, közlekedési és pénzügyi csomópont. A több mint 30 partnerrel kötött kereskedelmi megállapodások kiterjedt hálózatával az ország évente több mint 550 milliárd euróval kereskedik a világ többi részével.

Az EU számára Szingapúr a világ 14. legnagyobb árukereskedelmi partnere, Délkelet-Ázsiában pedig az első. Szingapúr mélyen szolgáltatásorientált gazdasággal rendelkezik, és egyben az EU ötödik legnagyobb szolgáltatáskereskedelmi partnere világszerte.

Több mint 10,000 olyan európai vállalattal, amely Szingapúrban létesített irodát/regionális központot, az ország lett az EU 6.globális célpontja a kifelé irányuló közvetlen befektetések számára, és az EU SEA-ba irányuló közvetlen befektetési állományának kétharmadát teszi ki.

Tarifák

A Szingapúrba irányuló export esetében

A megállapodást megelőzően már szinte minden, az EU-ból származó áru vámmentesen léphetett be Szingapúrba. A megállapodás hatálybalépése óta Szingapúr köteles vámmentes hozzáférést biztosítani az EU-ból származó valamennyi áruhoz, beleértve azokat is, amelyekre korábban vámot vetettek ki (mint például a sör és a sör).

Az EU-ba irányuló behozatal esetében

2019. november 21-én a Szingapúrból az EU-ba irányuló behozatal mintegy 84%-a vámmentesen érkezett.

Példák a vámok azonnali eltörléséből részesülő ágazatokra:

 • elektronika
 • gyógyszerek
 • a legtöbb petrolkémiai termék (a petrolkémiai termékekre kivetett egyes vámokat csak 3 év elteltével szüntetik meg)
 • feldolgozott mezőgazdasági termékek (a vegytiszta fruktóz és csemegekukorica kivételével)

Az EU-ba belépő szingapúri árukra vonatkozó szinte összes fennmaradó vámot 2024 novembere előtt fokozatosan megszüntetik.

Az EU még a kivezetési időszak lejárta után is alkalmazni fogja a vámokat néhány termékre, többek között egyes haltermékekre (Tilapia, Skipjack) és a feldolgozott mezőgazdaságra, valamint a vegytiszta fruktózra és csemegekukoricára.

Vámlebontás

A kereskedelmi megállapodás a megállapodás 2-A. mellékletében részletesen leírja a vámok 5 évre történő lebontásának szakaszolási kategóriáit.

 

Az Ön konkrét termékére vonatkozó vámlebontási ütemtervet a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban találja.

Származási szabályok

 

Ahhoz, hogy az Ön terméke jogosult legyen a preferenciális elbánásra, meg kell felelnie a megállapodás szerinti származási szabályoknak. Kérjük, látogasson el a „Származási szabályok önértékelési eszköze (ROSA)” interaktív felületre a „ Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban, hogy felmérje, a termék megfelel-e a származási szabályoknak, és megtudja, hogyan készítheti el a megfelelő dokumentumokat.

A származásiszabályokra és a származási eljárásokra vonatkozó általános információk ebben a szakaszban találhatók.

A származás a kereskedelem tárgyát képező áruk „gazdasági állampolgársága”. Ha Ön új a témában, bemutathatja az árukra vonatkozó részben szereplő főbb fogalmakat.

Származási szabályok

Hol találhatom a származási szabályokat?

A származási szabályokat az EUSFTA 1. jegyzőkönyve határozza meg.

A termékem az EU-ból vagy Szingapúrból származik?

Ahhoz, hogy az Ön terméke az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás alapján alacsonyabb vagy nulla kedvezményes vámtarifában részesüljön, az EU-ból vagy Szingapúrból kell származnia. Egy termék az EU-ból vagy Szingapúrból származónak minősül, ha:

A terméknek meg kell felelnie az árucsoportban meghatározott összes egyéb alkalmazandó követelménynek is (például nem kielégítő megmunkálás vagy feldolgozás, a változtatás tilalmára vonatkozó szabály). Vannak további rugalmassági mechanizmusok is, amelyek segítik Önt a termékspecifikus szabályoknak való megfelelésben (pl. tolerancia és kumuláció).

 

Példák az uniós kereskedelmi megállapodásokban szereplő termékspecifikus szabályok fő típusaira

 • a hozzáadott érték szabálya – a termékben lévő összes nem származó anyag értéke nem haladhatja meg a termék gyártelepi árának bizonyos százalékát
 • a tarifális besorolás megváltozása – az előállítási folyamat a nem származó anyagok és a végtermék tarifális besorolásának megváltozását eredményezi – például papírgyártás (harmonizált rendszer 48. árucsoport) nem származó rostanyagból (harmonizált rendszer 47. árucsoport)
 • különleges műveletek – speciális gyártási folyamatra van szükség, például a szálak fonalakká történő fonása – ezeket a szabályokat többnyire a textil- és vegyipari ágazatban alkalmazzák.

Tippek a termékspecifikus szabályok betartásához

További rugalmasságot irányoztak elő a termékspecifikus szabályoknak, például a tűréshatároknak vagy a kumulációnak való megfelelés érdekében.

Tűréshatár

Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásban a toleranciára vonatkozó szabály lehetővé teszi a termelő számára, hogy a termékspecifikus szabály által általában tiltott nem származó anyagokat használjon fel, amennyiben azok nettó tömege vagy értéke nem haladja meg

 • A termék tömegének 10%-a a Harmonizált Rendszer 2. és 4–24. árucsoportjába tartozó mezőgazdasági és feldolgozott mezőgazdasági termékek esetében, a 16. árucsoportba tartozó feldolgozott halászati termékek kivételével
 • A textiltől és ruházattól eltérő ipari termékek esetében a termék gyártelepi árának 10%-a

Különleges tűréshatárok vonatkoznak a Harmonizált Rendszer 50–63. árucsoportjai alá besorolt textíliákra és ruházati cikkekre, amelyeket az A. melléklet 6. és 7. megjegyzése tartalmaz. Bevezető megjegyzések a B. mellékletben található listához

Ez a tűréshatár nem használható fel a termékspecifikus szabályokban felsorolt nem származó anyagokra vonatkozó felső határérték túllépésére.

Kumuláció

Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás a származás kumulálásának három módját írja elő. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy jelenleg csak az első alkalmazandó (kétoldalú kumuláció).

 • kétoldalú kumuláció – a Szingapúrból származó anyagok akkor tekinthetők az EU-ból származónak, ha azokat valamely termék EU-ban történő előállítása során használják fel (és fordítva)
 • kumuláció olyan ASEAN-országgal, amely preferenciális megállapodást kötött az EU-val, amely lehetővé teszi, hogy az ilyen országokból származó anyagokat egy termék előállítása során Szingapúrból vagy az EU-ból származónak tekintsék.
  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv C. mellékletében felsorolt anyagok nem tartoznak e kumuláció hatálya alá. Ez a kumuláció jelenleg nem alkalmazandó.
 • kumuláció olyan ASEAN-országgal, amely nem kötött preferenciális megállapodást az EU-val, és amely lehetővé teszi, hogy az ilyen országokból származó anyagokat a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv D. mellékletében felsorolt termékek előállítása során az EU-ból vagy Szingapúrból származónak tekintsék.
  Jelenleg ez a kumuláció nem alkalmazandó.

Egyéb követelmények

A terméknek meg kell felelnie a származási szabályokról szóló jegyzőkönyvben meghatározott minden egyéb alkalmazandó követelménynek is, például a módosítás tilalmára vonatkozó szabálynak.

Harmadik országon keresztül történő szállítás: a módosítás tilalmára vonatkozó szabály

A származó termékeket harmadik országban történő további feldolgozás nélkül kell szállítani az EU-ból Szingapúrba (és fordítva).

Bizonyos műveletek akkor végezhetők harmadik országban, ha a termékek vámfelügyelet alatt maradnak, mint például:

 • jelölések, címkék, plombák vagy bármely más dokumentáció hozzáadása vagy felhelyezése az importáló ország sajátos belföldi követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében
 • a termékek jó állapotban történő tartósítása
 • tárolás
 • a szállítmányok felosztása

Kétség esetén a vámhatóságok felkérhetik a nyilatkozattevőt, hogy szolgáltasson bizonyítékot a megfelelésről. A megfelelés bármilyen módon bizonyítható, beleértve a következőket:

 • szerződéses fuvarokmányok, például hajóraklevelek 
 • a csomagok jelölésén vagy számozásán alapuló ténybeli vagy konkrét bizonyítékok 
 • magával az áruval kapcsolatos bármely bizonyíték

Vámvisszatérítés

Ez a kereskedelmi megállapodás nem teszi lehetővé a preferenciális vámtarifával exportált termék előállításához felhasznált nem származó anyagok után korábban kifizetett vámok visszatérítését.

Származási eljárások

Az exportőröknek és az importőröknek a származási eljárásokat kell követniük. Az eljárásokat a megállapodás származási szabályokról szóló jegyzőkönyvének B. szakasza határozza meg. Tisztázzák például, hogy:

 • a termék származásának feltüntetése
 • preferenciális elbánás igénylése
 • a vámhatóságok ellenőrizhetik a termék származását

Hogyan lehet kedvezményes díjszabást igényelni?

A preferenciális vámtarifában való részesüléshez az importőröknek származási igazolást kell benyújtaniuk.

E megállapodás értelmében az importőrök az exportőr által benyújtott származási nyilatkozat alapján preferenciális vámtarifát igényelhetnek.

Származási nyilatkozat

Az exportőr saját nyilatkozata

Az exportőrök származási nyilatkozat benyújtásával nyilatkozhatnak arról, hogy termékük az EU-ból vagy Szingapúrból származik.

 • készíthető az EU-ban
  • elfogadott exportőr által
  • bármely exportőr, feltéve, hogy a szállítmány összértéke nem haladja meg a 6 000 EUR-t
 • Szingapúrban olyan exportőr készítheti, aki
  • szerepel a szingapúri hatóságok nyilvántartásában
  • egyedi azonosító számot kapott

 

Elfogadott exportőrök

Az exportáló ország vámhatóságai bármely, a kereskedelmi megállapodás hatálya alá tartozó terméket exportáló exportőr számára engedélyezhetik, hogy a termékekre vonatkozóan azok értékétől függetlenül származási nyilatkozatot állítson ki. Az exportőrnek megfelelő garanciákat kell nyújtania a vámhatóságoknak arra vonatkozóan, hogy a termékek származó helyzete és a megállapodás (jegyzőkönyv) minden egyéb követelményének teljesítése ellenőrizhető. Visszaélés esetén a vámhatóságok visszavonhatják az elfogadott exportőri státuszt.

Mit kell tartalmaznia a származási nyilatkozatnak?

A származási nyilatkozat kiállításához a következő szöveget kell begépelnie, lebélyegeznie vagy kinyomtatnia a számlán, a szállítólevélen vagy más kereskedelmi okmányon:

„Az ezen okmány hatálya alá tartozó termékek exportőre (vámhatósági vagy illetékes kormányzati engedély száma...) kijelenti, hogy – eltérő egyértelmű jelzés hiányában – ezek a termékek... preferenciális származásúak.”

A származási nyilatkozat szövege az EU bármely hivatalos nyelvén elkészíthető, és megtalálható a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv E. mellékletében.

A számlanyilatkozatot kézzel kell aláírnia. Ha Ön elfogadott exportőr, akkor mentesül ez alól a követelmény alól, feltéve, hogy írásban kötelezettséget vállal arra, hogy teljes felelősséget vállal az Önt azonosító nyilatkozatokért.

Benyújtás és érvényesség

A származási nyilatkozat kivételesen a kivitelt követően is tehető („visszamenőleges nyilatkozat”) azzal a feltétellel, hogy azt az importáló országban az EU esetében legkésőbb két éven belül, Szingapúr esetében pedig egy éven belül bemutatják az áruk területre történő belépését követően.

A vámhatóságok kérésére meg kell őriznie a termék származó voltát és a származási szabályokról szóló jegyzőkönyv egyéb követelményeinek való megfelelését igazoló dokumentumokat, és készen kell állnia arra, hogy benyújtsa azokat.

A származási nyilatkozat az exportőr általi kibocsátás időpontjától számított 12 hónapig érvényes.

A származás ellenőrzése

A vámhatóságok ellenőrizhetik, hogy az importált termék valóban származó-e, vagy megfelel-e más származási követelményeknek. Az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodás a következő elveken alapul:

 • az ellenőrzést az importáló ország hatóságai kérik, és az exportáló ország hatóságai végzik el.
 • az ellenőrzés az importáló és az exportáló országok vámhatóságai közötti igazgatási együttműködésen alapul.
 • a termékek származásának ellenőrzését a helyi vámhatóságok végzik. Az importáló Fél nem látogathat el az exportőrnél
 • az exportáló Fél hatóságai véglegesen megállapítják a származást, és tájékoztatják az importáló Fél hatóságait az eredményekről

A termékre vonatkozó követelmények 

Műszaki szabályok és követelmények

A kereskedelmi megállapodás kompatibilisebb műszaki követelményeket és vizsgálatokat vezet be a termékekre vonatkozóan, és csökkenti azokat a technikai akadályokat, amelyek egyébként megnehezítik az Ön számára, hogy termékeit Szingapúrban értékesítse. Például:

 • Engedélyezett gazdálkodó
 • a jelölésre és címkézésre vonatkozó szabályok egyszerűsítése
 • csökkentik a termékek vizsgálatára vonatkozó költséges és időigényes eljárások megkettőzését – például Szingapúr elismeri a jelenlegi uniós szabványokat, valamint a gépkocsik és gépjárműalkatrészek vizsgálatát
 • bevezetésre került a Szingapúrba exportálni kívánó uniós hústermelő létesítmények tanúsítására szolgáló rendszer
Hogyan védi a kereskedelmi megállapodás az európai szabványokat, köztük az élelmiszer-biztonsági szabványokat?

A kereskedelmi megállapodás semmilyen módon nem érinti, nem módosítja, nem csökkenti vagy szünteti meg az uniós normákat.

Ez azt jelenti, hogy szingapúri termékeket és szolgáltatásokat csak az uniós termékekkel és szolgáltatásokkal azonos feltételek mellett lehet értékesíteni az EU-ban. Valamennyi uniós szabálynak és rendeletnek meg kell felelniük, mint például:

 • műszaki szabályok és szabványok
 • a fogyasztók biztonságára vonatkozó követelmények
 • környezetvédelmi követelmények
 • állat- és növény-egészségügyi és higiéniai szabályok
 • élelmiszer-biztonsági előírások
Elektronika

A szabványok, műszaki előírások és megfelelőségértékelési eljárások a vonatkozó nemzetközi szabványokon alapulnak.

A megállapodás célja, hogy elkerülje a párhuzamos és nehézkes megfelelőségi vizsgálati eljárásokat a termékbiztonság és az elektromágneses összeférhetőség tekintetében

 • elektromos és elektronikai berendezés
 • elektromos háztartási készülékek
 • fogyasztói elektronika

Szingapúr elfogadja a beszállítói nyilatkozatot a fogyasztók biztonsága, egészsége vagy a környezet szempontjából alacsony kockázatot jelentő termékekre vonatkozóan.

Gépjárművek és járműalkatrészek

A megállapodás lehetővé teszi, hogy az EU-ból származó új gépjárműveket és gépjárműalkatrészeket további vizsgálat vagy tanúsítás nélkül értékesítsék Szingapúrban, feltéve, hogy azokat az EU-ban elfogadott nemzetközi szabványokkal, nevezetesen az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának (ENSZ EGB) típusjóváhagyási előírásaival összhangban tanúsították.

Az EU és Szingapúr abban is megállapodott, hogy

 • tartózkodik a nemzetközi szabványoktól eltérő új szabályozási intézkedések bevezetésétől
 • lehetővé teszik az új technológiákat tartalmazó termékek értékesítését, kivéve, ha az ilyen technológiák bizonyítottan jelentős kockázatot jelentenek az emberi egészségre, a biztonságra vagy a környezetre
Gyógyszerek és orvostechnikai eszközök

Az EU és Szingapúr megállapodott abban, hogy

 • a gyógyszeripari termékekre és orvostechnikai eszközökre vonatkozó nemzetközi szabványok, gyakorlatok és iránymutatások alkalmazása
 • annak biztosítása, hogy a gyógyszerek jegyzékbe vétele, árképzése és visszatérítése tisztességes, észszerű és megkülönböztetésmentes legyen

Az EU a gyógyszerhatóanyagok (API) gyártására vonatkozó szingapúri „jó gyártási gyakorlatok” (GMP) szabványait a sajátjával egyenértékűként fogja elismerni, ami megkönnyíti a szingapúri gyógyszerhatóanyag EU-ba irányuló kivitelét.

Egészségvédelmi és biztonsági követelmények – SPS

Ami az élelmiszer-biztonságot, valamint az állat- és növényegészségügyet illeti, mind az EU, mind Szingapúr szigorú jogszabályokkal és eljárásokkal rendelkezik. A megállapodás célja az állati eredetű termékek kivitelének megkönnyítése. Az EU és Szingapúr például megállapodott abban, hogy értékelik egymás hústermelő létesítményekre vonatkozó ellenőrzési és tanúsítási rendszereit, ahelyett, hogy a másik félnek meg kellene vizsgálnia az egyes vágóhidakat vagy élelmiszer-feldolgozó üzemeket a kivitel előtt.

 

Az Ön termékére vonatkozó konkrét szabályok és követelmények a „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban találhatók.

A kereskedelem technikai akadályai

Bár a technikai szabályok fontosak, időnként akadályozhatják a nemzetközi kereskedelmet, és így jelentős terhet róhatnak Önre, mint exportőrre.

 • ha úgy gondolja, hogy olyan kereskedelmi akadályba ütközik, amely lassítja vállalkozását vagy akadályozza az exportálást, mondhat nekünk
 • online űrlap segítségével jelentse be a Szingapúrba irányuló kivitelét, és az EU elemezni fogja az Ön helyzetét, és megteszi a megfelelő intézkedéseket

Lépjen velünk kapcsolatba

Vámkezelési okmányok és eljárások

A megállapodás hatékonyabb vámeljárásokat biztosít a kereskedelem megkönnyítése és a vállalkozások költségeinek csökkentése érdekében.

Az ellátási lánc biztonságának megerősítése érdekében előirányozza, hogy az EU és Szingapúr kölcsönösen elismerjék az olyan kereskedelmi partnerségi programokat, mint az EU „Engedélyezett gazdálkodók” programja.

Dokumentumok

A lépésről lépésre összeállított útmutatók ismertetik, hogy milyen típusú dokumentumokat kell előkészítenie a termékek vámkezelésére.

Az Ön termékétől függően a vámhatóságok megkövetelhetik az alábbi elemek mindegyikét vagy egy részét.

 • kereskedelmi számla (az űrlapra és a tartalmára vonatkozó egyedi követelményeket a Saját Kereskedelmi Asszisztens adja meg)
 • csomagolás list
 • egyes árukra vonatkozóbehozatali engedélyek
 • tanúsítványok arról, hogy az Ön terméke megfelel a kötelező termékelőírásoknak, például az egészségügyi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak
 • származási igazolás – származási nyilatkozat

Az egyértelműség kedvéért előfordulhat, hogy a kötelező érvényű tarifális felvilágosítást és /vagy a kötelező érvényű származási felvilágosítást előzetesen kérelmezi.

 

Harészletes tájékoztatást szeretne kapni azokról az okmányokról, amelyeket be kell mutatnia a terméke vámkezelése céljából, látogasson el a Saját Kereskedelmi Asszisztensre.

Eljárások

A preferenciális tarifális elbánás igényléséhez az Ön termékeinek származását, valamint a származás vámhatóságok általi ellenőrzésére vonatkozó szabályokat a származási szabályokról szóló fenti szakaszban ismertetjük.

A behozatali és kiviteli vámeljárásokkal kapcsolatos általános információkért látogasson el az Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság honlapjára.

Szellemi tulajdon és földrajzi árujelzők

A kereskedelmi megállapodás korszerű szabályokat is tartalmaz a szellemi tulajdonjogok védelmére és érvényesítésére

Földrajzi árujelzők

Szingapúr megerősítette a földrajzi árujelzőkre vonatkozó meglévő rendszerét azáltal, hogy létrehozott egy rendszert a földrajzi árujelzők szingapúri bejegyzésére olyan termékek oltalmára, amelyek különleges minőségűek, vagy földrajzi származásuk miatt bizonyos hírnévvel vagy egyéb jellemzőkkel rendelkeznek. Az uniós gyártók kérelmezhetik földrajzi árujelzőik Szingapúrban történő bejegyzését. A nem uniós gyártók is kérelmezhetik a földrajzi árujelzők bejegyzését Szingapúrban, ahol a termékek az előírt kategóriákba tartoznak. 139 borra, szeszes italra és bizonyos mezőgazdasági termékre vonatkozó uniós földrajzi jelzés ugyanolyan szintű védelmet élvez, mint az EU-ban. Ez a fokozott védelem erősíteni fogja az eredeti minőségű uniós élelmiszertermékek, borok és szeszes italok fogyasztók általi elismerését Szingapúrban, például

 • Bordeaux borok
 • Pármai sonka
 • Champagne
 • Bajor sör

Szabadalmak

A megállapodás értelmében Szingapúr kötelezettséget vállalt arra, hogy meghosszabbítja a szabadalmi oltalom időtartamát annak érdekében, hogy kompenzálja a szabadalmi élettartamnak az adminisztratív értékesítési operatív folyamatból eredő csökkenését.

Szerzői és szomszédos jogok

A kereskedelmi megállapodás 70 éves szerzői jogi védelmet biztosít. Az irányelv egyszeri méltányos díjazást ír elő a nyilvánosság előtt sugárzott vagy készített hangfelvételek előállítói számára. Ennek végrehajtására legkésőbb 2021 novemberében kerül sor. A megállapodás összhangba hozza Szingapúr szerzői jogi jogszabályait azokkal az országokkal, amelyek lehetővé teszik a hangfelvétel-előállítók számára a műsorszolgáltatásért és a nyilvános előadásért járó jogdíjak beszedését.

Védjegyek

Az EU és Szingapúr a Szellemi Tulajdon Világszervezetének közös ajánlása alapján védeni fogja a jól ismert védjegyeket.

A vizsgálati adatok védelme

A megállapodás azt is előírja, hogy a gyógyszerek és agrokémiai termékek forgalomba hozatalára vonatkozó közigazgatási forgalombahozatali engedély megszerzése érdekében benyújtott vizsgálati adatok 5 éves időtartamra védelmet élveznek, amely további 5 évvel meghosszabbítható.

Ipari formatervezési minták

A kereskedelmi megállapodás értelmében Szingapúr 10 évre növeli a lajstromozott formatervezési minták oltalmának időtartamát.

Végrehajtás

A megállapodás részletes rendelkezéseket tartalmaz a polgári jogi végrehajtási intézkedésekről. Ami a határokon történő végrehajtást illeti, a jogosultak kérhetik, hogy a szingapúri vámhatóságok lefoglalják a hamisított védjeggyel ellátott árukat és a szerzői joggal védett kalóztermékeket.

2022 novemberéig a jogosultak kérhetik, hogy a szingapúri vámhatóságok a földrajzi jelzéssel ellátott hamisított árukat és a kalóz formatervezési mintákat tartalmazó árukat is lefoglalják, amikor azokat importálják vagy exportálják.

Szingapúr és az EU olyan eljárások mellett is elkötelezte magát, amelyek lehetővé teszik a hatóságok számára, hogy saját kezdeményezésükre felfüggesszék a hamisított védjeggyel ellátott áruk, a szerzői joggal védett kalóztermékek és a földrajzi jelzéssel ellátott hamisított áruk kiadását. A földrajzi jelzéssel ellátott hamisított áruk tekintetében Szingapúr 2022 novemberéig fogja teljesíteni ezt a kötelezettségvállalást.

A Délkelet-ázsiai IPR Helpdesk segélyszolgálatot kínál a kkv-k szellemi tulajdonnal kapcsolatos közvetlen támogatására.

Szolgáltatások

A kereskedelmi megállapodás a szolgáltatások széles körét öleli fel, és további piaci hozzáférést biztosít a szolgáltatók számára.

Konkrétan, az EU és Szingapúr megállapodott abban, hogy csökkentik vagy megszüntetik az alábbiakra vonatkozó bizonyos korlátozásokat:

 • a szolgáltatók száma
 • a szolgáltatási ügyletek vagy eszközök értéke
 • a szolgáltatási műveletek száma vagy a szolgáltatáskimenetek mennyisége
 • a foglalkoztatható személyek száma
 • az engedélyezett jogi személy konkrét típusa
 • külföldi részesedési/sajáttőke-határértékek

Ez az ágazatok széles körére vonatkozik, beleértve a következőket:

 • távközlési szolgáltatások
 • pénzügyi szolgáltatások
 • számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
 • szállítási szolgáltatások
 • környezetvédelmi szolgáltatások
 • bizonyos üzleti szolgáltatások (például építészeti és mérnöki szolgáltatások)
 • postai szolgáltatások

Az EU és Szingapúr arról is megállapodott, hogy a kiszámíthatóság és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében bizonyos ágazatokban ugyanazokat a szabályokat és rendelkezéseket kell alkalmazni a belföldi és a külföldi szolgáltatókra. Ez vonatkozik például a következőkre:

 • postai szolgáltatások – annak biztosítása, hogy az erőfölényben lévő piaci szereplők ne folytassanak versenyellenes gyakorlatokat
 • távközlési szolgáltatások – a fő szolgáltatóknak, például a hálózattulajdonosoknak a többi üzemeltető számára – szétválasztás alapján, ésszerű és átlátható feltételek mellett – hozzáférést kell biztosítaniuk bizonyos hálózati elemekhez.
 • nemzetközi tengeri szállítás – a vonatkozó kötelezettségvállalások meghatározása és annak tisztázása, hogy pontosan mire vállalnak kötelezettséget
 • számítástechnikai szolgáltatások – minden jövőbeli számítástechnikai szolgáltatás felvétele azok funkciói alapján
 • hazai szabályozás – az engedélyezési eljárásokra és a szakmai képesítésekre vonatkozó átfogó rendelkezések, amelyek biztosítják, hogy amikor egy befektető egy szolgáltatás nyújtására vagy nem szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedélyért folyamodik, tisztességes bánásmódban részesüljön, és védve legyen az önkényes korlátozásokkal szemben, miközben biztosított a jogorvoslathoz való jog

 

A szolgáltatások képezik az EU és Szingapúr gazdaságának gerincét. Szingapúr az uniós szolgáltatók egyik fő központja Délkelet-Ázsiában, és az EU és az ASEAN közötti kereskedelmi szolgáltatások kereskedelmének több mint felét bonyolítja le.

  AZ EU Szingapúr
Szakmai szolgáltatások
 • építészeti szolgáltatások 
 • számvitel
 • mérnöki és integrált mérnöki szolgáltatások
 • várostervezési és tájrendezési szolgáltatások
 • vezetői tanácsadási szolgáltatások
 • nemzetközi kereskedelmi választottbírósági szolgáltatások
 • jogi szolgáltatások
 • számvitel
 • adózás
 • építészeti szolgáltatások
 • integrált mérnöki tevékenység
 • orvosi és fogászati szolgáltatások
 • állat-egészségügyi szolgáltatások
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások Valamennyi kapcsolódó szolgáltatás ezen a területen Valamennyi kapcsolódó szolgáltatás ezen a területen
Kutatás és fejlesztés
 • természettudományok és interdiszciplináris tudományok, kivéve az államilag finanszírozott K+F szolgáltatásokat
 • Társadalom- és humán tudományok
 • természettudományok
 • társadalomtudományok, kivéve a jogi kutatást
Üzleti szolgáltatások
 • reklámozás
 • piackutatás
 • vezetői tanácsadási szolgáltatások
 • gyártással kapcsolatos tanácsadás és konzultáció
 • nyomdai és kiadói tevékenység
 • konventi szolgáltatások
 • fordítás
 • tervezési szolgáltatások
 • reklámozás 
 • piackutatás
 • vezetői tanácsadási szolgáltatások
 • gépjárművek műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatásai
 • gyártással kapcsolatos szolgáltatások
 • biztonsági konzultáció
 • a riasztások nyomon követése
 • fényképészeti szolgáltatások
 • konvent- és kiállításszervezési szolgáltatások
 • fordítási szolgáltatások
Postai szolgáltatások Az e területhez tartozó összes kapcsolódó szolgáltatás Alapvető és expressz levélpostai szolgáltatások
Távközlési szolgáltatások Jelek elektromágneses úton történő továbbításából és vételéből álló szolgáltatások, a műsorszolgáltatás kivételével

Szolgáltatások (a műsorszolgáltatás kivételével), mint például

 • létesítmény- és szolgáltatásalapú szolgáltatások
 • mobilszolgáltatások és hozzáadott értéket képviselő hálózati szolgáltatások
Környezetvédelmi szolgáltatások
 • szennyvízzel kapcsolatos szolgáltatások
 • szilárd/veszélyes hulladék kezelése, kivéve a veszélyes hulladékok határokon átnyúló szállítását
 • a környezeti levegő és az éghajlat védelme, valamint a talaj és a vizek tisztítása
 • zaj és vibráció mérséklése
 • a biodiverzitás és a táj védelme
 • hulladékgyűjtés és -ártalmatlanítás, kivéve a hulladéklerakást
 • veszélyes hulladékok kezelése
 • közegészségügyi és hasonló szolgáltatások
 • kipufogógázok tisztítása
 • zajcsökkentő szolgáltatások
 • természet- és tájvédelmi szolgáltatások
Turizmus és utazással kapcsolatos szolgáltatások Utazási irodák és utazásszervezési szolgáltatások 
 • szállodai és egyéb szállásadási szolgáltatások
 • étel- és italszolgáltatási szolgáltatások, kivéve a kormány által működtetett étkeztetési létesítményekben nyújtott étkeztetési szolgáltatásokat
 • utazási irodák és idegenvezetői szolgáltatások
Közlekedés

Tengeri közlekedés – az alábbiakkal kapcsolatos szolgáltatások:

 • nemzetközi személyszállítás és árufuvarozás
 • tárolás és raktározás
 • konténerállomás és -raktár
 • szállítmányozási és tengeri szállítást támogató szolgáltatások


Közúti és vasúti – támogató szolgáltatások, mint például

 • árufuvarozási ügynökség
 • rakománykezelés
 • tárolás 

Tengeri közlekedés – az alábbiakkal kapcsolatos szolgáltatások:

 • nemzetközi személyszállítás és árufuvarozás
 • tengeri ügynöki szolgáltatások
 • nemzetközi vontatás
 • hajózási ügynöki tevékenység
 • szállítmányozás
 • hajók kölcsönzése személyzettel

Közúti szállítás – támogató szolgáltatások, például

 • bérleti szolgáltatások
 • bizonyos támogató szolgáltatások, például gépjárműalkatrészek karbantartása és javítása
Gyártás
 • élelmiszerek és italok
 • ruházat
 • lábbelik
 • gépek
 • papírtermékek
 • számítástechnikai és elektromos gépek
 • élelmiszerek és italok
 • ruházat
 • papírtermékek
 • vegyi anyagok
 • egyes gépi berendezések
 • számítástechnikai és távközlési berendezések

E-kereskedelem

Szingapúr és az EU elismeri az információk szabad áramlásának fontosságát, és megállapodtak abban, hogy nem vetnek ki vámokat az elektronikus továbbításra.

Mindkét fél egyetért abban is, hogy

 • az e-kereskedelem nem sértheti a szellemitulajdon-jogokat
 • az e-kereskedelem fejlődésének összeegyeztethetőnek kell lennie a nemzetközi adatvédelmi normákkal.

Közbeszerzés

Szingapúr és az EU tagja a WTO Kormányzati Beszerzési Megállapodásának (GPA).

Már a kereskedelmi megállapodás előtt is nyitott és korszerű közbeszerzési rendszerekkel rendelkeztek, és közbeszerzési eljárásaik során magas szintű átláthatósági és eljárási normákat alkalmaztak, és sok esetben az uniós cégek már egy bizonyos értékhatár feletti szingapúri közbeszerzési szerződésekért is versenyezhettek.

A kereskedelmi megállapodás azonban még több lehetőséget kínál az uniós vállalkozások számára a szingapúri közbeszerzési szerződésekért való versenyre.

Szingapúr:

 • további szabályokat fogadott el a pályáztatásra vonatkozóan
 • megállapodott abban, hogy a nyílt pályázati eljárások esetében alacsonyabb értékhatárokat állapít meg olyan szervek esetében, mint a Közüzemi Tanács és az Energiapiaci Hatóság
 • bővítette az átláthatóságra és a megkülönböztetésmentességre vonatkozó kötelezettségvállalások hatálya alá tartozó közszolgáltatási szerződések típusait – ez azért fontos, mert az információhoz való hozzáférés az egyik legnagyobb akadály, amellyel az uniós kisebb vállalatok szembesülnek a tengerentúli piacokhoz való hozzáférés során

Az EU:

 • további központi szintű minisztériumok, ügynökségek és egyéb szervek – a WTO Kormányzati Beszerzési Megállapodásának listájában szereplőkhöz képest –, valamint bizonyos közüzemi ágazatokban működő szervek, továbbá egyes közüzemi ágazatokban működő szervezetek.
 • a WTO-ban elfogadottakhoz képest több típusú, nyílt pályázati eljárás hatálya alá tartozó szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződést foglalt magában, mint például:
  • vasúti szolgáltatások
  • számítástechnikai szolgáltatások
  • távközlési szolgáltatások
  • tájépítészeti szolgáltatások

A kereskedelem és a fenntartható fejlődés

A kereskedelmi megállapodás kötelező erejű kötelezettségvállalásokat határoz meg annak biztosítása érdekében, hogy a környezetvédelem és a munkavédelem belföldi szintje összhangban legyen az alapvető nemzetközi normákkal és megállapodásokkal.

Tiltja az alulról építkező versenyt, ahol a munkaügyi és környezetvédelmi jogszabályokat a kereskedelem vagy a beruházások vonzása érdekében enyhítik, ugyanakkor elismeri az EU és Szingapúr jogát arra, hogy meghatározzák saját környezetvédelmi és munkaügyi védelmi szintjeiket.

A kereskedelmi megállapodás célja, hogy fokozza a kereskedelem és a beruházások hozzájárulását a fenntartható fejlődéshez, beleértve a következőket:

 • vállalati társadalmi felelősségvállalás
 • ökocímke-kezdeményezések
 • tisztességes és etikus kereskedelem
 • a természeti erőforrások megőrzése és fenntartható kezelése, többek között fenntartható erdőgazdálkodás, valamint a halállományok megőrzése és kezelése révén

Munkaügyi normák

A szabadkereskedelmi megállapodás kötelezettségvállalásokat tartalmaz a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) azon egyezményeinek végrehajtására, amelyeket a felek ratifikáltak, valamint arra vonatkozó kötelezettségvállalásokat is, hogy megteszik a szükséges lépéseket az alapvető jogokról szóló ILO-egyezmények ratifikálásához, amelyeknek még nem aláíró felei, mint például:

 • az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának 2006. évi miniszteri nyilatkozata a teljes körű és produktív foglalkoztatásról és a tisztességes munkáról
 • az ILO alapvető munkaügyi elvekről és jogokról szóló nyilatkozata,
 • az alapvető ILO-egyezmények

Környezetvédelem és éghajlatváltozás

A megállapodás kötelezettségvállalásokat tartalmaz az EU és Szingapúr részéről az olyan többoldalú környezetvédelmi megállapodások hatékony végrehajtására vonatkozóan, amelyeknek az EU és/vagy Szingapúr részes felei, mint például:

 • a biológiai sokféleségről szóló ENSZ-egyezmény
 • a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló ENSZ-egyezmény (CITES)
 • az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC)

Az éghajlatváltozásra vonatkozó konkrét rendelkezések még inkább hangsúlyozzák az EU és Szingapúr éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseit.

A szabadkereskedelmi megállapodás a felek közötti együttműködést is előirányozza, többek között az ökocímkézés és a zöld közbeszerzés, valamint az éghajlatbarát áruk és szolgáltatások, például a fenntartható megújuló energiaforrások kereskedelme előtt álló akadályok felszámolása terén; a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának fokozatos csökkentése és a vállalati társadalmi felelősségvállalás gyakorlatainak előmozdítása.

Beruházás

Az EU-Szingapúr beruházásvédelmi megállapodás (EUSIPA) azt követően lép hatályba, hogy azt valamennyi uniós tagállam saját nemzeti eljárásai szerint ratifikálta.

Hatálybalépését követően tovább fogja javítani a beruházási környezetet, és nagyobb biztonságot fog nyújtani a befektetők számára.

A megállapodás biztosítani fogja, hogy az európai és szingapúri befektetők egyenlő és méltányos bánásmódban részesüljenek, és ne részesüljenek hátrányos megkülönböztetéstől, például:

 • kényszerkisajátítás vagy megfelelő kártérítés nélküli kisajátítás
 • hátrányos megkülönböztetés
 • a működési engedélyek visszavonása
 • a fogadó állam által elkövetett visszaélések, például a jogszerű eljárás hiánya vagy a nemzetközi tőketranszferek lehetetlensége

A beruházásvédelmi megállapodás egy modern és megreformált beruházási vitarendezési mechanizmus – a beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer – lehetőségét kínálja a befektetőknek.

A beruházási vitákkal foglalkozó új bírósági rendszer sarokkövei:

 • állandó beruházással foglalkozó elsőfokú bíróság
 • fellebbviteli fórum a fellebbezési eljárásban

A rendszer az eljárások átláthatóságának elvén és a rendszerrel való visszaélés elleni rendelkezéseken fog alapulni. A beruházásvédelmi megállapodás például olyan szabályokat tartalmaz, amelyek megakadályozzák a csalárd vagy manipulatív követeléseket, például a vállalkozás kárigény benyújtása céljából történő szerkezetátalakítását.

A beruházási vitákkal foglalkozó bírósági rendszer biztosítani fogja, hogy a beruházásvédelmi megállapodást jogilag helyes és kiszámítható módon értelmezzék.

Hasznos linkek és kapcsolatok

Kereskedelmi és Ipari Minisztérium

100 High Street, #09–01, Pénzügyminisztérium, Szingapúr 179434

Tel.: + 65 6225 9911

Internet: www.mti.gov.sg

Szingapúri vállalkozás (ESG)

230 Victoria Street, 10 Bugis Junction Office torony, Szingapúr 188024

Tel.: + 65 6898 1800

Internet: www.enterprisesg.gov.sg

Az ESG Frankfurti Hivatala

Szingapúri központ, Bleichstr. 45, 60313 Frankfurt am Main, Németország

Tel.: + 49 699207350

Az ESG londoni irodája

Szingapúri Központ, First Floor, Southwest House, 11a Regent Street, London SW1Y 4LR, Egyesült Királyság

Tel.: + 44 2074842730

Az Európai Unió szingapúri küldöttsége

250 North Bridge Road, #38–03 Raffles City Tower, Szingapúr 179101

Tel.: + 65 6336 7919

Internet: https://eeas.europa.eu/delegations/singapore

További linkek:

További információk az EU-Szingapúr szabadkereskedelmi megállapodásról és a beruházásvédelmi megállapodásról a Kereskedelmi Főigazgatóság honlapján találhatók. Áttekintésért látogasson el a tájékoztatókra is.

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) részletes tájékoztatást nyújt az EU és Szingapúr közötti kapcsolatokról is.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások