Muitas pamatnodokļi

Ja jūsu uzņēmums apsver iespēju eksportēt, šajā sadaļā varat uzzināt, kādas ievedmuitas nodevas un citas izmaksas jums varētu rasties. Tajā nav sniegta informācija par konkrētiem ražojumiem. Šajā nolūkā jums būtu jāizmanto produktu meklēšanas funkcija.

Ja produktu tirgo starptautiskā mērogā, bieži piemēro muitas nodokli vai muitas tarifu.

Tomēr, ja pastāv īpašs tirdzniecības režīms (piemēram, brīvās tirdzniecības nolīgumi vai VPS), dažkārt tarifi ir zemāki vai vispār nav. Tos sauc par preferenciāliem tarifiem.

Iespējams, ka jūsu ražojumam tiks piemēroti arī antidempinga maksājumi, kompensācijas maksājumi vai aizsardzības pasākumi.

 

Lai noskaidrotu, kuri no šiem nodokļiem vai pasākumiem attiecas uz jūsu preci, vispirms ir jānosaka pareizais tarifs vai produkta kods.

Lai jau iepriekš gūtu juridisko noteiktību par to, ka precēm piemērosiet pareizo klasifikāciju, jūs varat pieteikties saistošas izziņas par tarifu ( SIT) lēmumam.

Preferenciālās tarifa kvotas

Saskaņā ar tarifa kvotām noteiktus preču daudzumus noteiktā laikposmā var importēt ar samazinātu vai nulles nodokļa likmi. Tas neietekmē arī spēkā esošos antidempinga maksājumus.

Šādas kvotas parasti ir noteiktas tirdzniecības nolīgumos un preferenču nolīgumos starp valstīm vai tirdzniecības blokiem. Sīkāku informāciju par jūsu produkta kvotām skatiet sadaļā “Tirgi”.

Mans tirdzniecības asistents jums sniedz detalizētu informāciju par tarifiem un pasākumiem, ko piemēro jūsu produktam un tirgum.

Ja tirdzniecības nolīgumos ir noteikta pakāpeniska nodokļu atcelšana konkrētām produktu līnijām, mans tirdzniecības palīgs var jums palīdzēt noteikt turpmāko nodokļu attīstību jūsu produktam. Varat arī iepazīties ar tarifu atcelšanas grafikiem (ES vai tirdzniecības partnerim) tieši tirdzniecības nolīgumā (saites uz juridiskajiem tekstiem ir iekļautas iedaļā “Tirgi”).

Muitas vērtības noteikšana

Muitas vērtības noteikšana attiecas uz to preču ekonomiskās vērtības aprēķināšanu, kas deklarētas ievešanai uz robežas. Standarta noteikumu kopumam šo preču vērtības noteikšanai ir liela nozīme vairāku iemeslu dēļ.

Visbūtiskāk ir tas, ka muitas nodokļus (un PVN) aprēķina procentos no preču vērtības. Uzņēmumiem un muitas dienestiem ir vajadzīgi skaidri noteikumi par to, kā novērtēt preces.

Kad preču vērtība ir noteikta, muitas tarifu un preces izcelsmi var ņemt vērā, lai aprēķinātu kopējo muitas nodokli, kas maksājams par preci.

Plašāku informāciju par to, kā muitas vērtība tiek aprēķināta ES, sk. šeit.

Lai gan ES ir ieviesti kopīgi noteikumi par muitas vērtības noteikšanu, vērtēšanas prakse dažādās valstīs var atšķirties. ES tirdzniecības nolīgumos bieži vien ir ietverti tirdzniecības atvieglošanas principi, un tie var ietvert saskaņošanu ar ES Muitas kodeksu.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites