Saistoša izziņa par izcelsmi

Ja neesat pārliecināts par savu preču izcelsmi vai vienkārši vēlaties juridisko noteiktību, varat pieteikties saistošai informācijai par izcelsmi.

Saistoša izziņa par izcelsmi attiecas uz rakstisku lēmumu, kas apliecina jūsu preču izcelsmi, un tā ir saistoša Eiropas Savienībai.

SII lēmumi ir saistoši turētājam un ES muitas dienestiem. Parasti tās ir derīgas trīs gadus no izdošanas dienas.

Kā un kur pieprasīt SII lēmumu?

Pieteikumi jāiesniedz rakstiski tās ES valsts kompetentajām iestādēm, kurā uzņēmums veic uzņēmējdarbību vai kurā tas plāno izmantot SII. Jums jāpārliecinās, ka preču apraksts saistošajā informācijā par izcelsmi ir identisks precēm, ko eksportējat vai importējat.

Iestādēm ir 120 dienas no dienas, kad tās reģistrējušas jūsu pieteikumu, lai pieņemtu lēmumu.

Ņemiet vērā, ka saistošas izcelsmes informācijas esamība neatbrīvo jūs no prasības iesniegt izcelsmes apliecinājumu.

Vairāk informācijas

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites