Saistoša informācija par izcelsmi

Ja neesat pārliecināts par savu preču izcelsmi vai vienkārši vēlaties juridisko noteiktību, varat pieteikties saistošai informācijai par izcelsmi.

Saistoša izziņa par izcelsmi (SII) attiecas uz rakstisku lēmumu, kas apliecina jūsu preču izcelsmi, un tas ir saistošs Eiropas Savienībā.

SII lēmumi ir saistoši turētājam un ES muitas dienestiem. Izziņa parasti ir derīga trīs gadus no izdošanas dienas.

Kā un kur pieteikties SII lēmumam?

Pieteikumi jāiesniedz rakstiski tās ES valsts kompetentajām iestādēm, kurā uzņēmums veic uzņēmējdarbību vai kurā tas plāno izmantot SII. Jums jāpārliecinās, ka preču apraksts saistošajā informācijā par izcelsmi ir identisks precēm, kuras jūs eksportējat vai importējat.

Iestādes var pieņemt lēmumu 120 dienu laikā no dienas, kad tās reģistrēja jūsu pieteikumu.

Ņemiet vērā, ka saistoša izziņa par izcelsmi neatbrīvo jūs no prasības sniegt izcelsmes apliecinājumu.

Vairāk informācijas

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites