Gwida għall-esportazzjoni tal-merkanzija

Il-kumpanija tiegħek qed tippjana li tesporta oġġetti barra mill-UE? Din it-taqsima tgħinek tifhem jekk il-kumpanija tiegħek hijiex lesta għall-esportazzjoni u tiddeskrivi l-passi differenti tal-proċess tal-esportazzjoni.

5 passi lejn l-Esportazzjoni ta’ Prodott

 
 

Qabel ma tibda — Il-kumpanija tiegħek lesta biex tinnegozja?

Qed tippjana li tesporta prodott għall-ewwel darba?

Qabel ma tagħmel dan, iċċekkja jekk il-kumpanija tiegħek hijiex lesta:

 • Il-prodott tiegħek diġà rnexxa fis-suq domestiku tiegħek jew f’pajjiżi oħra tal-UE?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha l-kapaċità li tbigħ il-prodott fi swieq barranin barra mill-UE? Għandha biżżejjed persunal, ħin, riżorsi finanzjarji u legali?
 • Il-maniġment tal-kumpanija tiegħek huwa impenjat li jespandi lejn swieq tal-esportazzjoni barra mill-UE?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha pjan komprensiv finanzjarju/ta’ kummerċjalizzazzjoni/ta’ negozju b’għanijiet definiti b’mod ċar b’appoġġ għall-esportazzjoni lejn swieq barra mill-UE?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha strateġija konkreta dwar kif tesporta l-prodott lejn is-suq tal-esportazzjoni tiegħek? Pereżempju, tista’ tesporta l-prodott tiegħek direttament lix-xerrej tiegħek fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek, bħal kumpanija oħra jew konsumatur, jew indirettament billi timpjega parti terza, bħal aġent jew distributur. Kemm l-esportazzjoni diretta kif ukoll dik indiretta jistgħu jiġu appoġġati wkoll minn pjattaformi tal-kummerċ elettroniku.
 • Jekk applikabbli, il-proprjetà intellettwali relatata mal-prodott tiegħek hija protetta fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek?
 • Il-kumpanija tiegħek għandha l-kapaċità u l-għarfien espert biex tadatta l-prodott tagħha għal preferenzi kulturali jew standards tekniċi differenti f’pajjiżi barra mill-UE?

Qabel ma tkompli, ikkunsidra l-mistoqsijiet ta’ hawn fuq bir-reqqa u ddiskutihom fil-kumpanija tiegħek biex tiddeċiedi jekk intix lest li tinnegozja ma’ pajjiżi li mhumiex fl-UE, jew liema passi trid tieħu biex tipprepara ruħek biex tagħmel dan.

 

1

Sib suq u xerrej

Biex tesporta oġġetti barra mill-UE, l-ewwel għandek tidentifika suq u ssib xerrej għall-prodott tiegħek. L-informazzjoni offruta taħt L-Assistent tal-Kummerċ Tiegħise tappoġġjak fl-identifikazzjoni ta’ swieq xierqa għall-prodott tiegħek. Dan jgħinek ukoll tiddetermina r-rekwiżiti għax-xerrej tiegħek, bħar-rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni jew ta’ liċenzjar biex tittratta oġġetti speċifiċi jew tipparteċipa f’ċerta sfera tal-ekonomija. Peress li x-xerrej tiegħek normalment ikun l-importatur u jassumi r-responsabbiltà għall-introduzzjoni tal-prodott tiegħek fil-pajjiż tad-destinazzjoni u fis-suq tiegħu, il-kwalifika tiegħu għal dan ir-rwol hija ta’ importanza kruċjali.

L-istituzzjonijiet jew l-operaturi li ġejjin jistgħu jkunu ta’ għajnuna fl-identifikazzjoni tal-opportunitajiet tas-suq tal-esportazzjoni u s-sejba ta’ xerrejja kwalifikati.

 • Il-kmamar tal-kummerċ jistgħu jagħtuk informazzjoni dwar swieq u sħab kummerċjali differenti, u jidderiġik lejn rapporti rilevanti.
 • Fornituri tal-aħbarijiet speċifiċi għall-kummerċ jew aġenziji tal-promozzjoni tal-kummerċ f’pajjiżek jew fis-suq tal-esportazzjoni magħżul tiegħek li jkopru l-analiżi tas-suq u l-valutazzjoni tal-opportunitajiet tan-negozju jistgħu jkunu ta’ għajnuna. Dawn il-korpi spiss jipprovdu studji dwar setturi ewlenin tal-esportazzjoni.
 • Il-konsulenti tal-esportazzjoni u l-banek rilevanti jistgħu jipprovdu wkoll pariri.

Kif tagħżel is-swieq fil-mira tiegħek?

Tiskrinja s-swieq potenzjali tal-esportazzjoni biex tivvaluta jekk hemmx domanda għall-prodott tiegħek u tikkunsidra jekk il-prodott tiegħek ikunx kompetittiv fis-suq tal-esportazzjoni.

Iċċekkja l-istatistika kummerċjali tas-suq potenzjali tiegħek fil-mira.

L-istatistika tal-importazzjoni tista’ turi jekk il-pajjiż fil-mira tiegħek huwiex diġà qed jimporta t-tip ta’ prodott tiegħek, minn fejn ġejjin l-importazzjonijiet u jekk diġà hemmx provvista għolja fis-suq. Ċifri baxxi jistgħu juru opportunità iżda jiżvelaw ukoll ostakli għall-aċċess għas-suq jew anke ostakli, li tista’ tiċċekkja mal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Kif issib xerrejja potenzjali?

Ladarba tkun għażilt suq fil-mira wieħed jew aktar, il-pass li jmiss huwa li tidentifika sħab kummerċjali u kuntatti kummerċjali potenzjali.

Tista’ ssib sħab u kuntatti fuq:

Avvenimenti bħal dawn qed jiġu offruti dejjem aktar online u forsi huwa espedjenti li wieħed jinvestiga l-għażliet korrispondenti.

B’kuntrast mat-tranżazzjonijiet domestiċi, il-kwalifika tax-xerrej għat-tranżazzjoni tal-importazzjoni u l-użu jew il-kummerċjalizzazzjoni attwali tal-prodott tiegħek fil-pajjiż tad-destinazzjoni jeħtieġ li jiġu ċċekkjati bir-reqqa.

Tista’ tiċċekkja wkoll jekk tistax tbigħ lill-gvern fis-suq tal-esportazzjoni potenzjali tiegħek.

X’inhu l-akkwist pubbliku?

 

2

Iċċekkja l-kundizzjonijiet tal-esportazzjoni fl-UE u r-rekwiżiti tal-importazzjoni fis-suq fil-mira tiegħek

Biex tesporta l-prodott tiegħek barra mill-UE trid tissodisfa ċerti rekwiżiti bażiċi.

Kif tista’ tesporta?

Hemm modi differenti kif tista’ tesporta prodott.

 • Pereżempju, tista’ tesporta direttament lil xerrej fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek. Din tista’ tkun kumpanija oħra jew konsumatur.
 • Alternattivament, speċjalment kumpaniji żgħar ħafna ta’ spiss jesportaw indirettament permezz ta’ pjattaformi tal-kummerċ elettroniku.

 

X’inhu l-kummerċ elettroniku?

Min jista’ jesporta?

 • Normalment trid tkun stabbilit fl-UE bħala kumpanija jew stabbiliment ta’ negozju permanenti. Dan jinkludi r-reġistrazzjoni għall-finijiet tal-VAT.
 • Ġeneralment, trid tirreġistra wkoll mar-reġistru kummerċjali nazzjonali. Għal aktar informazzjoni, iċċekkja mal-kamra tal-kummerċ lokali tiegħek.
 • Jekk int resident mhux tal-UE, jeħtieġ li jkollok permess tax-xogħol biex twettaq attività kummerċjali indipendenti; barra minn hekk, trid issib persuna stabbilita fl-UE li hija lesta li taġixxi f’ismek bħala esportatur (eż. fornitur ta’ servizzi loġistiċi jew aġent doganali).

Kif tirreġistra bħala esportatur?

Bħala esportatur tal-UE trid tapplika għand l-amministrazzjoni doganali kompetenti għall-hekk imsejjaħ numru tar-Reġistrazzjoni u tal-Identifikazzjoni tal-Operaturi Ekonomiċi (EORI).

L-EORI huwa numru ta’ identifikazzjoni li huwa validu fl-UE kollha, li għandek bżonn għad-dikjarazzjonijiet doganali kollha tal-esportazzjoni.

Tip ta’ ponta: Dan il-proċess jista’ jieħu ftit taż-żmien hekk japplika minn qabel sew.

Ftehimiet Kummerċjali preferenzjali:

Jekk tixtieq tesporta lejn pajjiż l-UE għandha ftehim kummerċjali preferenzjali u tibbenefika minn tariffi aktar baxxi, jista’ jkollok bżonn tapplika wkoll għall-istatus ta’ Esportatur Awtorizzat (EA) jew, skont il-ftehim, tapplika biex issir Esportatur Reġistrat (REX). L-EA tiġi applikata fi u l-REX permezz tal-amministrazzjoni doganali nazzjonali tiegħek.

Bħala awtorizzat tista’ tagħmel “dikjarazzjonijiet tal-oriġini”, bħala esportatur irreġistrat “dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini” wkoll lil hinn mil-limiti tal-valur għall-konsenji kif definit fil-ftehim rilevanti. Dawn id-dikjarazzjonijiet jew stqarrijiet jiddikjaraw li l-prodotti li għandhom jiġu esportati jikkonformaw mar-regoli ta’ oriġini stabbiliti fi ftehim kummerċjali partikolari.

Simplifikazzjonijiet potenzjali

Jekk spiss tesporta u jkollok persunal infurmat u organizzazzjoni affidabbli tal-proċessi doganali, tista’ tapplika għal dikjarazzjonijiet doganali simplifikati kif previst fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (KDU). F’dan ir-rigward, negozjanti b’aktar esperjenza jistgħu jikkunsidraw ukoll l-istatus ta’ Operatur Ekonomiku Awtorizzat (AEO).

L-esportazzjoni tal-prodott tiegħek hija ristretta fl-UE?

L-esportazzjoni ta’ oġġetti speċifiċi jew l-esportazzjonijiet ta’ prodott lejn ċertu pajjiż tad-destinazzjoni jistgħu jiġu pprojbiti jew ristretti. Jista’ jkollok bżonn liċenzja jew awtorizzazzjoni.

 • Iċċekkja fit-TARIC biex tara jekk għandekx bżonn liċenzja tal-esportazzjoni għall-prodott tiegħek;
 • Iċċekkja r-restrizzjonijiet fuq l-esportazzjoni tal-Mappa tas-Sanzjonijiet tal-UE.
 • Għal ċerti prodotti jista’ jkun hemm restrizzjonijiet nazzjonali eċċezzjonali tal-Istat Membru tiegħek li għandek tiċċekkja mal-awtoritajiet kompetenti tiegħu.

It-tipi ewlenin ta’ prodotti li huma ristretti jew ipprojbiti huma:

 • xi annimali ħajjin, laħam u pjanti.
 • speċijiet fil-periklu li jinqerdu
 • ċerti prodotti tal-ikel
 • sustanzi kimiċi perikolużi
 • mediċini u mediċini
 • armi
 • oġġetti b’użu doppju
 • skart
 • beni kulturali (antikitajiet ta’ valur u opri tal-arti)
 • oġġetti ffalsifikati jew piratati
 • artikli, pubblikazzjonijiet u reġistrazzjonijiet bil-vidjo indeċenti

Għal prodotti bħal dawn, iċċekkja liema regoli japplikaw.

Hemm xi restrizzjonijiet fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek?

Trid tiżgura wkoll li l-pajjiż li fih tixtieq tesporta ma japplika l-ebda projbizzjoni jew restrizzjoni fuq il-prodott tiegħek li jipprojbixxuh milli jidħol fil-pajjiż jew milli jitqiegħed fis-suq tiegħu. Għalkemm ix-xerrej tiegħek normalment jassumi r-responsabbiltà għall-importazzjoni kif ukoll għall-użu jew il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott tiegħek, għal tranżazzjonijiet ta’ suċċess u sostenibbli għandek tkun taf bil-projbizzjonijiet fuq l-importazzjoni kif ukoll bir-restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni fil-pajjiż tal-importazzjoni.

Għal deskrizzjoni komprensiva tar-restrizzjonijiet f’diversi pajjiżi ta’ destinazzjoni, żur L-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Barra minn hekk, tista’ ssib spjegazzjonijiet ġenerali ta’ tipi differenti ta’ restrizzjonijiet fit-taqsima tal-Merkanzija.

Liema tariffi japplikaw għall-prodott tiegħek?

Jista’jkun meħtieġ li t-tariffi jitħallsu għall-prodott tiegħek meta jitqiegħed fis-suq tal-esportazzjoni. Issib it-tariffi applikati ta’ diversi pajjiżi ta’ destinazzjoni fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi

Dan jiddependi fuq il-qbil tiegħek u l-kuntratt max-xerrej, iżda fil-biċċa l-kbira tal-każijiet huwa rakkomandabbli li tħalli l-approvazzjoni tal-importazzjoni lix-xerrej li mbagħad iħallas id-dazji doganali kif ukoll it-taxxi u d-dazji addizzjonali li jsiru dovuti mal-importazzjoni. Żomm f’moħħok li dan tal-aħħar se jżid mal-prezz tal-prodott tiegħek fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek. Din l-hekk imsejħa spiża tal-ħatt l-art xorta għandha tkun kompetittiva.

 

X’inhi tariffa tal-importazzjoni?

Il-kumpanija tiegħi tista’ tibbenefika minn Ftehim Kummerċjali preferenzjali bejn l-UE u l-pajjiż ta’ destinazzjoni?

Jekk l-UE għandha ftehim kummerċjali preferenzjali mat-tariffi tal-pajjiż tad-destinazzjoni, il-prodott tiegħek jista’ jitnaqqas jew saħansitra jiġi eliminat kompletament. Dawn id-dazji doganali jissejħu rati tariffarji preferenzjali.

F’ My Trade Assistentinti se tuża r-rati tariffarji preferenzjali applikabbli għal prodotti li joriġinaw fl-UE f’diversi pajjiżi ta’ destinazzjoni.

Madankollu, dawn ir-rati tariffarji preferenzjali huma kundizzjonali fuq li l-prodott tiegħek jiġi prodott fit-territorju tas-sħab tal-ftehim kummerċjali preferenzjali u f’konformità mar-regoli tal-oriġini ta’ dan il-ftehim.

Għalhekk l-ewwel għandek tiċċekkja jekk hemmx rata ta’ dazju preferenzjali u l-hekk imsejjaħ marġni preferenzjali bejn ir-rata tariffarja regolari tal-MFN u r-rata preferenzjali tal-UE.

Jekk dan huwa l-każ u tixtieq tippreżenta prova ta’ oriġini preferenzjali li tippermetti l-applikazzjoni tar-rata preferenzjali se jkollok tikkonforma mar-regoli tal-oriġini.

Għal dan il-għan, se jkollok bżonn provi xierqa għall-istatus oriġinarju tal-materjali miksuba minn partijiet terzi. Fl-UE dan jiġi effettwat mill-hekk imsejħa dikjarazzjonijiet tal-fornituri li jkollok bżonn tiġbor għal dan il-għan.

Biex issir taf dwar ir-regoli speċifiċi fis-seħħ għall-prodott tiegħek u l-pajjiż tad-destinazzjoni tista’ tikkonsulta L-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Ftehimiet Kummerċjali tal-UE:

 • ipprovdi sett ta’ regoli aktar stabbli u prevedibbli għalik meta tinnegozja ma’ swieq barranin.
 • tiżgura li l-liġijiet tal-pajjiż mhux tal-UE ma jiddiskriminawx kontra l-prodotti tal-UE.
 • Oħloq opportunitajiet ta’ esportazzjoni ġodda u aħjar għall-kumpanija tiegħek u għamilha aktar faċli li tinvesti barra minn pajjiżek.

Xi miżuri għad-difiża tal-kummerċ japplikaw għall-prodott tiegħek?

Jistgħu jiġu applikatimiżuri għad-difiża tal-kummerċ għall-prodott tiegħek mill-pajjiż tal-importazzjoni. Tali miżuri jistgħu jirrappreżentaw spiża sinifikanti li għandha titqies fl-ippjanar tal-esportazzjoni tiegħek. L-aktar rilevanti huma l-miżuri antidumping, iżda jista’ jkun hemm ukoll miżuri kumpensatorji jew ta’ salvagwardja. Għalkemm ix-xerrej tiegħek skont il-ftehim kuntrattwali normalment jaġixxi bħala importatur u jġorr spejjeż addizzjonali bħal dawn, dawn jistgħu jkunu ta’ ostaklu għal tranżazzjonijiet sostenibbli u ta’ suċċess.

Miżuri relatati, skont il-każ, applikati minn pajjiż speċifiku tal-importazzjoni, huma riflessi fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

X’inhuma t-taxxi u d-dazji addizzjonali rilevanti fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek?

Iċċekkja wkoll liema taxxi u, skont il-każ, dazji addizzjonali jridu jitħallsu mal-importazzjoni tal-prodott tiegħek. It-taxxi u d-dazji addizzjonali li jsiru dovuti mal-importazzjoni f’diversi pajjiżi ta’ destinazzjoni jistgħu jiġu kkonsultati wkoll fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Dawn normalment jitħallsu mix-xerrej fir-rwol tiegħu fl-importatur, iżda jżidu mal-ispiża tal-iżbark u b’hekk mal-kompetittività tal-prodott tiegħek fis-suq tal-esportazzjoni. Fir-rigward ta’ dan tal-aħħar, ikkunsidra l-allinjament mal-importatur tiegħek.

Meta tbigħ direttament lill-konsumaturi, investiga jekk għandekx bżonn tirreġistra mal-awtoritajiet tat-taxxa tas-suq tal-esportazzjoni tiegħek.

X’inhuma r-rekwiżiti tas-saħħa, tas-sikurezza u tekniċi għall-prodott tiegħek?

Ir-rekwiżiti jiddependu fuq is-suq tal-esportazzjoni tiegħek. Il-konformità magħhom normalment taqa’ taħt ir-responsabbiltà tax-xerrej tiegħek bħala l-importatur, li madankollu se jkollu bżonn l-assistenza tiegħek biex jagħti prova ta’ din il-konformità. Peress li dan huwa ddeterminat mill-ftehim kuntrattwali, għandek toqgħod attenta li tassumi biss ir-responsabbiltà għar-rekwiżiti li tista’ tissodisfa fir-rwol tiegħek ta’ esportatur. L-allinjament mal-importatur mhux biss huwa rakkomandabbli iżda normalment meħtieġ. L-informazzjoni fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħise tgħinek tiddifferenzja r-rekwiżiti oġġettivi mill-interessi individwali tax-xerrej tiegħek.

Ir-rekwiżiti jiddependu fuq is-suq tal-esportazzjoni tiegħek.

Għal Eżempju:

Jista’ jkollok tippreżenta ċertifikati li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza tal-pajjiż. Dawn jistgħu jkunu differenti minn dawk fl-UE.

Il-biċċa l-kbira tal-prodotti jridu jikkonformaw mar-rekwiżiti tekniċi jew tas-saħħa u tal-iġjene (spiss imsejħa rekwiżiti sanitarji u fitosanitarji) fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek. Dawn jistgħu jeħtieġu tipi differenti ta’ ttestjar u ċertifikazzjoni.

Dan spiss ikun il-każ għar-rekwiżiti tekniċi għall-prodotti industrijali, kif ukoll għar-rekwiżiti tas-saħħa u tal-iġjene għall-ikel u l-prodotti agrikoli.

Il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi jeħtieġu ċertifikati tas-saħħa għal:

 • pjanti
 • annimali ħajjin
 • prodotti ta’ l-annimali
 • materjali ġenetiċi

L-apparat mediku, pereżempju, normalment ukoll irid ikun akkumpanjat minn ċertifikat.

Kif tiċċertifika l-prodott tiegħek?

Għandek tiċċekkja fit-taqsima Proċeduri u Formalitajiet tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi u, skont il-każ, sussegwentement tiċċara mal-klijent tiegħek dan li ġej:

 • Liema huma r-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek.
 • Liema ċertifikati huma aċċettati mill-awtoritajiet kompetenti.
 • Jekk l-ittestjar jistax jitwettaq minn laboratorju jew istituzzjoni akkreditata fl-UE
 • jew jekk iċ-ċertifikazzjoni għandhiex issir fil-pajjiż tad-destinazzjoni.

X’inhuma r-rekwiżiti tal-imballaġġ u tat-tikkettar għall-prodott tiegħek?

Il-pajjiżi spiss ikollhom rekwiżiti dettaljati għall-imballaġġ u t-tikkettar tal-prodotti.

Dawn ir-rekwiżiti jistgħu jkunu obbligatorji jew volontarji.

 • Il-marki u t-tikketti obbligatorji fuq il-prodotti tal-konsumatur u l-imballaġġ tagħhom normalment ikunu relatati ma’ tħassib dwar is-sikurezza pubblika, is-saħħa u/jew l-ambjent. Huma jistgħu jipprovdu informazzjoni bħall-ingredjenti jew id-data “uża sa”.

Normalment ikun hemm aġenziji differenti responsabbli għal industriji differenti, eż. l-industrija medika, elettrika, tal-ikel u tal-kimika, li kollha għandhom rekwiżiti differenti ħafna.

Għal ħarsa ġenerali tar-rekwiżiti relatati applikati minn pajjiż speċifiku tal-importazzjoni, agħti ħarsa lejn it-taqsima tal-Proċeduri u l-Formalitajiet tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Il-prodott tiegħek jeħtieġ protezzjoni tal-proprjetà intellettwali?

Huwa importanti li tiċċekkja kif il-proprjetà intellettwali tal-prodott tiegħek hija protetta fil-pajjiż fejn tixtieq tesporta.

 

 • Iċċekkja jekk għandekx bżonn tapplika għal privattivi ġodda jew kif id-disinn, id-drittijiet tal-awtur jew l-indikazzjoni ġeografika tiegħek huma protetti fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek

Jekk l-UE għandha ftehim kummerċjali mal-pajjiż li tixtieq tesporta lejh, il-ftehim jista’ jagħti protezzjoni addizzjonali.

 

3

Ħejji l-bejgħ u organizza t-trasport

Kif jinqasmu l-obbligazzjonijiet bejnek u bejn ix-xerrej tiegħek?

Kif diġà ssemma hawn fuq, ir-responsabbiltà tal-partijiet għal tranżazzjoni ta’ esportazzjoni/importazzjoni hija stabbilita fil-ftehim kuntrattwali. Sakemm ma jkunx hemm raġunijiet speċjali, ir-responsabbiltà għall-importazzjoni, l-użu jew il-kummerċjalizzazzjoni tal-prodott tiegħek għandha tittieħed mix-xerrej bħala l-importatur. In-negozjanti bl-esperjenza biss għandhom jiddevjaw minn din ir-regola. Skont ir-regolamenti legali fil-pajjiż tal-importazzjoni jista’ jkun li ma tkunx f’pożizzjoni li tikkonforma ma’ ċerti rekwiżiti hemmhekk, u għalhekk dawk għandhom jibqgħu f’idejn ix-xerrej.

Tista’ tuża l-Incoterms ® biex tiddefinixxi l-obbligazzjonijiet kuntrattwali tal-partijiet.

L-Incoterms ® jistabbilixxi r-responsabbiltajiet tal-bejjiegħa u x-xerrejja għall-konsenja, l-assigurazzjoni u t-trasport ta’ oġġetti b’kuntratti ta’ bejgħ u jiddetermina min huwa responsabbli għall-formalitajiet doganali tal-esportazzjoni fl-UE u l-formalitajiet tal-importazzjoni fil-pajjiż tad-destinazzjoni.

Eżempji:

 • “Liberu Abbord” (FOB): tfisser li hija r-responsabbiltà tal-esportatur jew tal-bejjiegħ li jħallas għall-ispejjeż lokali kollha:
 • trasport tal-merkanzija lejn il-port tat-tagħbija
 • spejjeż tat-tagħbija
 • proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija fil-pajjiż esportatur.

 

Il-klijent tiegħek huwa responsabbli għall-ispiża ta’:

 • trasport mill-port tat-tagħbija ‘l quddiem
 • assigurazzjoni
 • ħatt
 • trasport mill-port tal-wasla sad-destinazzjoni finali.
 • “Kost, Assigurazzjoni u Merkanzija” (CIF)tfisser li l-esportatur huwa responsabbli għall-ispejjeż lokali taħt FOB, flimkien ma’:
 • spejjeż ta’ ġarr ta’ merkanzija
 • assigurazzjoni

Skont CIF l-esportatur huwa responsabbli għall-ispejjeż kollha sakemm il-prodotti jaslu fil-port tad-destinazzjoni tiegħu.

Wieħed għandu jżomm f’moħħu li l-Incoterm ® EXW jista’ ma jibdilx ir-responsabbiltà tiegħek bħala esportatur lejn l-awtoritajiet f’pajjiżek filwaqt li d-DDP tinvolvi r-riskju li tassumi responsabbiltajiet fil-pajjiż tal-importazzjoni li ma jistgħux jiġu ssodisfati mill-esportatur.

Min jista’ jgħinek fil-proċess tal-esportazzjoni u tat-trasport?

Aġent ta’ spedizzjoni jista’ jgħin

 • l-organizzazzjoni tal-ġbir u l-kunsinna tal-prodotti tiegħek
 • negozjar tar-rati tal-merkanzija mat-trasportaturi
 • spazju tal-ibbukkjar tal-merkanzija
 • ippakkjar
 • assigurazzjoni
 • tħejjija ta’ dokumenti doganali f’ismek

Tfittex finanzjament għall-esportazzjoni u programmi ta’ appoġġ għall-esportazzjoni li l-gvernijiet spiss jipprovdu f’kooperazzjoni ma’ banek jew kumpaniji tal-assigurazzjoni.

 • Ikkunsidra l-assigurazzjoni tal-esportazzjoni li hija offruta jew minn partijiet privati jew minn istituzzjonijiet nazzjonali ta’ finanzjament għall-esportazzjoni u l-importazzjoni.

 

4

Tħejjija tad-dokumenti għall-approvazzjoni tal-esportazzjoni fl-UE

Id-dokumenti mħejjija għall-esportazzjoni jservu wkoll, għall-inqas parzjalment, għall-importazzjoni fil-pajjiż tad-destinazzjoni. Għalhekk, il-preparazzjoni tagħhom għandha tqis ir-rekwiżiti korrispondenti u, skont il-każ, għandha tkun allinjata max-xerrej tiegħek bħala l-importatur.

Liema dokumenti għandhom jitħejjew għad-dwana?

 

L-ewwel trid tissottometti dikjarazzjoni elettronika tal-esportazzjoni lill-awtorità doganali nazzjonali tiegħek.

Kull pajjiż tal-UE għandu s-sistema ta’ pproċessar elettroniku tiegħu stess. Għal kunsinni żgħar ta’ valur inqas minn EUR 1.000, dikjarazzjoni bil-fomm appoġġjata minn dokument tat-trasport jew fattura tista’ tkun biżżejjed.

Id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tipprovdi l-informazzjoni meħtieġa dwar il-merkanzija nnifisha u t-trasport. Dan jinkludi:

 • l-oriġini tal-merkanzija,
 • il-pajjiż ta’ destinazzjoni,
 • kodiċi ta’ komodità,
 • il-kodiċijiet tal-proċedura doganali, u
 • il-valur tal-merkanzija.

Id-dokumenti li trid tħejji jinkludu:

 • Fattura u dokumenti tat-trasport u lista tal-ippakkjar: Għandek iżżomm id-dokumenti kollha għal mill-inqas tliet snin f’każ ta’ kwalunkwe verifika wara l-approvazzjoni tal-esportazzjoni (il-leġiżlazzjoni nazzjonali kummerċjali u fiskali spiss tipprevedi perjodi itwal).
 • VAT u rekords tal-esportazzjoni: Meta tesporta barra mill-UE, il-prodott tiegħek huwa eżentat mit-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) fl-UE, indipendentement minn jekk intix qed tbigħ lil negozju jew lil konsumatur individwali, sakemm iżżomm rekords tal-esportazzjoni u l-prova tal-esportazzjoni maħruġa mill-awtorità doganali.
 • Ċertifikati jew liċenzji: bħal ċertifikati fitosanitarji jew liċenzji tal-esportazzjoni għal skopijiet ta’ esportazzjoni jistgħu jkunu meħtieġa wkoll.

Min jippreżenta d-dikjarazzjoni doganali?

Tista’ tippreżenta d-dikjarazzjoni doganali inti stess jew tista’ ssir minn fornitur ta’ servizz li huwa r-rappreżentant doganali tiegħek. Jekk timpjega kumpanija ta’ trażmissjoni jew sensar doganali jistgħu jaġixxu f’ismek.

Kif tippreżenta d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni u l-merkanzija għall-esportazzjoni?

Il-proċedura ta’ esportazzjoni għandha żewġ stadji:

 • il-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni u l-preżentazzjoni tal-merkanzija fl-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni, u
 • il-preżentazzjoni tal-merkanzija u l-indikazzjoni tan-Numru Prinċipali ta’ Referenza (MRN) tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni fl-uffiċċju doganali tal-ħruġ, segwita minn rilaxx għall-ħruġ.

 

Id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tiġi ppreżentata bl-użu tas-sistema elettronika tal-awtorità doganali tiegħek.

B’mod ġenerali, jeħtieġlek tippreżenta d-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tiegħek fl-uffiċċju doganali responsabbli għall-post fejn il-kumpanija tiegħek hija stabbilita jew, skont il-każ, fl-uffiċċju doganali fejn il-merkanzija tiegħek hija ppakkjata jew mgħobbija għall-vjeġġ tal-esportazzjoni barra mill-UE.

Jekk il-valur tal-merkanzija f’kunsinna waħda tal-esportazzjoni ma jaqbiżx l-EUR 3,000 u l-merkanzija ma tkunx soġġetta għal projbizzjonijiet jew restrizzjonijiet, id-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tista’ tiġi ppreżentata lill-uffiċċju doganali fil-post tal-ħruġ.

 

Żomm f’moħħok li dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni jeħtieġ li tiġi ppreżentata qabel il-mument attwali meta l-merkanzija tkun se titlaq mill-UE. Iħalli biżżejjed żmien għall-uffiċċju doganali tal-esportazzjoni biex iwettaq l-analiżi tar-riskju meħtieġa qabel ma jagħti r-rilaxx tan-negozjar.

X’jiġri wara s-sottomissjoni tad-dikjarazzjoni tal-esportazzjoni tiegħek?

Hemm tliet każijiet possibbli:

 • Il-merkanzija tiegħek tista’ tiġi rilaxxata għall-esportazzjoni abbażi tad-dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni ppreżentata minnek, jew
 • L-oġġetti tiegħek jistgħu jintgħażlu għal verifika tad-dokument u tista’ tintalab tissottometti aktar dokumenti qabel ma l-oġġetti tiegħek ikunu jistgħu jiġu żdoganati, jew
 • L-esportazzjoni tiegħek tista’ tintgħażel għal dokument kif ukoll għal verifika fiżika.

Għal esportazzjonijiet aktar regolari, jenħtieġ li jiġu kkunsidrati dikjarazzjonijiet doganali simplifikati kif previst fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (KDU).

Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ara:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /siti/tassazzjoni/fajls/riżorsa/ dokumenti/dwana/klijentela/ guidance_export_en.pdf

 

5

Iħejji d-dokumenti għall-iżdoganar doganali fuq l-importazzjoni fil-pajjiż tad-destinazzjoni.

Meta l-oġġetti tiegħek jaslu fil-pajjiż tad-destinazzjoni, ir-rekwiżiti u l-proċessi tal-importazzjoni lokali japplikaw għall-esportazzjonijiet tiegħek. Uża L-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tistabbilixxi dawk ir-rekwiżiti u biex tkun f’pożizzjoni li tallinjahom max-xerrej tiegħek.

Tip ta’ ponta:

 • Xi drabi l-ipproċessar ta’ qabel il-wasla huwa possibbli, jiġifieri tista’ tissottometti d-dokumenti rilevanti qabel il-wasla tal-merkanzija fil-pajjiż fejn qed tesporta.
 • Trid taqbel max-xerrej dwar liema dokumenti jridu jitħejjew mill-esportatur u liema mix-xerrej, li bħala importatur normalment ikun responsabbli mill-iżdoganar u d-dazji doganali kif ukoll it-taxxi u d-dazji addizzjonali. Ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-esportatur u l-importatur huma definiti mill-ftehim kuntrattwali li għandu jiġi nnegozjat bir-reqqa f’dan ir-rigward.

Dokumenti li l-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż tad-destinazzjoni jistgħu jeħtieġu

 • Fattura kummerċjali (b’rekwiżiti speċifiċi dwar il-forma u l-kontenut tagħha).
 • Lista tal-ippakkjar
 • Liċenzji ta’ importazzjoni (awtomatiċi jew mhux awtomatiċi) għal ċerta merkanzija.
 • Ċertifikati li juru li l-prodott tiegħek jikkonforma mar-regolamenti obbligatorji dwar il-prodotti, bħar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza, it-tikkettar u l-imballaġġ.
 • Prova tal-oriġini preferenzjali (jiġifieri EUR.1, EUR-MED, Dikjarazzjoni tal-Oriġini jew Dikjarazzjoni dwar l-Oriġini), sakemm ikun hemm Ftehim Kummerċjali preferenzjali applikat bejn l-UE u l-pajjiż tad-destinazzjoni u l-prodotti tiegħek jissodisfaw ir-regoli tal-oriġini rilevanti.
 • Ċertifikat tal-oriġini li jagħti prova tal-oriġini mhux preferenzjali tal-prodott tiegħek:
  • Ċertifikat ta’ oriġini (mhux preferenzjali) jista’ jkun meħtieġ f’każ ta’ restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni lejn (ċerti) prodotti minn pajjiżi speċifiċi, l-applikazzjoni ta’ miżuri għad-difiża tal-kummerċ jew il-monitoraġġ ta’ importazzjonijiet dedikati. Madankollu, l-importatur jista’ wkoll jitlob tali ċertifikat għall-finijiet tiegħu.
  • Iċ-ċertifikati tal-oriġini normalment jinħarġu mill-kamra tal-kummerċ lokali tiegħek. F’xi pajjiżi, din ir-responsabbiltà tista’ tiġi assenjata wkoll lill-ministeri jew lill-awtoritajiet doganali.

Fejn tista’ ssib iktar informazzjoni?

 

Il-lista ta’ kontroll tiegħek: 5 passi għall-Esportazzjoni ta’ Prodott

Qabel ma tibda

 • Ikkonsulta l-lista ta’ kontroll tal-mistoqsijiet għall-valutazzjoni tal-prontezza tal-esportazzjoni tal-kumpanija tiegħek.
 • Iddiskuti u ddeċiedi jekk il-kumpanija tiegħek hijiex lesta tinnegozja ma’ pajjiżi mhux tal-UE, jew liema passi jeħtieġ li jittieħdu bi tħejjija għal attivitajiet kummerċjali futuri barra mill-UE.

Pass 1: Sib suq u xerrej

 • Agħżel is-suq tal-esportazzjoni l-ġdid tiegħek.
 • Ivvaluta l-potenzjal tan-negozju u kemm huwa kompetittiv il-prodott tiegħek.
 • Inkludi l-kostijiet relatati mal-esportazzjoni fil-kalkoli tal-prezzijiet bħat-tariffi, il-kostijiet tat-trasport, il-kost għall-aġenti, eċċ
 • Identifika xerrejja potenzjali.
 • Identifika aġenzija/istituzzjoni/sieħeb għall-appoġġ dwar il-formalitajiet tal-proċessi tal-esportazzjoni. Pereżempju biex jitħejjew il-kuntratti, biex jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet tal-ħlas, biex tiġi vverifikata l-affidabbiltà kreditizja tax-xerrej u jekk hemmx xi restrizzjonijiet fuq it-trasferiment tal-flus fil-pajjiż tal-importazzjoni.
 • Jiddefinixxu bir-reqqa u jaqsmu r-responsabbiltajiet bejn il-bejjiegħ/esportatur u x-xerrej/l-importatur, sabiex dawk biss jiġu assunti li tabilħaqq jistgħu jiġu ssodisfati.

Pass 2: Iċċekkja l-kundizzjonijiet tal-esportazzjoni fl-UE u vvaluta r-rekwiżiti fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek

 • Identifika r-rekwiżiti legali għal negozju tal-esportazzjoni.
 • Ikseb numru tar-Reġistrazzjoni u tal-Identifikazzjoni tal-Operaturi Ekonomiċi (EORI) (applika ħafna minn qabel).
 • Jekk l-UE għandha ftehim kummerċjali mal-pajjiż fejn tixtieq tesporta, iċċekkja d-dazji regolari u preferenzjali biex tistabbilixxi l-marġni preferenzjali. Skont il-każ, ivvaluta jekk il-prodott tiegħek jikkonformax mar-regoli rilevanti tal-oriġini u identifika r-rata tariffarja (preferenzjali) applikabbli.
 • Applika għall-awtorizzazzjoni ta’ Esportatur Awtorizzat jew irreġistra mas-sistema REX, jekk tixtieq tesporta lejn pajjiż li miegħu l-UE għandha ftehim kummerċjali u tixtieq titlob tariffi preferenzjali.
 • Ivvaluta jekk xi restrizzjonijiet jew projbizzjonijiet fuq l-esportazzjoni japplikawx fl-UE għal esportazzjonijiet lejn il-pajjiż fil-mira tiegħek jew għall-esportazzjonijiet tal-prodott tiegħek.
 • Investiga liema taxxi u dazji addizzjonali japplikaw fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek.
 • Iċċekkja jekk xi miżuri potenzjali għad-difiża tal-kummerċ jistgħux japplikaw għall-prodott tiegħek.
 • Ivverifika jekk tridx tikseb numru tat-taxxa biex tbigħ il-prodott tiegħek fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek (jekk qed tbigħ direttament lill-konsumaturi).
 • Identifika r-rekwiżiti tas-saħħa, tas-sikurezza u tekniċi applikabbli fis-suq tal-esportazzjoni tiegħek.
 • Jivvaluta l-proċess ta’ ċertifikazzjoni u d-dokumentazzjoni meħtieġa fil-pajjiż tad-destinazzjoni (inkluż il-kontroll tal-laboratorji meħtieġa għat-testijiet u ċ-ċertifikazzjonijiet).
 • Iċċekkja r-regoli dwar l-imballaġġ u t-tikkettar fis-suq tal-esportazzjoni.
 • Iċċekkja jekk għandekx bżonn tipproteġi l-proprjetà intellettwali għall-prodott tiegħek fis-suq tal-esportazzjoni.

Pass 3: Ħejji l-bejgħ u organizza t-trasport

 • Iħejji u jiffirma l-kuntratt max-xerrej, inkluż ftehim dwar min huwa responsabbli għal xiex u l-organizzazzjoni tal-proċess tat-trasport.
 • Kunsiderazzjoni tal-assigurazzjoni tal-esportazzjoni
 • Identifika l-istituzzjonijiet li jistgħu jgħinuk torganizza l-proċess tal-esportazzjoni u programmi possibbli ta’ appoġġ għall-esportazzjoni (jekk meħtieġ).

Pass 4: Tħejjija tad-dokumenti għall-approvazzjoni tal-esportazzjoni fl-UE

 • Imla u ssottometti d-dikjarazzjoni ta’ esportazzjoni.
 • Identifika kwalunkwe dokument addizzjonali li jista’ jkun meħtieġ u ppjana għall-possibbiltà li l-awtoritajiet doganali jeħtieġu aktar dokumentazzjoni jew iwettqu kontrolli fiżiċi.
 • Ippreżenta l-merkanzija tiegħek għall-esportazzjoni fl-uffiċċji doganali għall-esportazzjoni u l-ħruġ.

Pass 5: Tħejjija tad-dokumenti għall-iżdoganar doganali fuq l-importazzjoni fil-pajjiż tad-destinazzjoni

 • Ikkoordina max-xerrej tiegħek liema dokumenti huma meħtieġa mill-awtoritajiet kompetenti fil-pajjiż tad-destinazzjoni.

Ftiehem max-xerrej dwar min huwa responsabbli biex jipprovdi liema dokumenti u min huwa inkarigat mill-approvazzjoni tal-importazzjoni u min iħallas id-dazji doganali kif ukoll it-taxxi u d-dazji addizzjonali. Tassumi biss ir-responsabbiltajiet li tista’ tissodisfa.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr