Regolament dwar l-Aċċess għas-Suq (MAR)

Il-kumpanija tiegħek timporta prodotti mill-Komunità tal-Afrika tal-Punent, mill-Komunità tal-Afrika tal-Lvant jew mill-Kamerun? Jekk iva, din it-taqsima tgħinek tifhem ir-Regolament tal-UE dwar l-Aċċess għas-Suq

F’daqqa t’għajn

Ir-Regolament dwar l-Aċċess għas-Suq (MAR) jipprovdi aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għas-suq tal-UE għal prodotti li joriġinaw f’pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku li

 • ma jibbenefikawx mill-iskema tal-UE Kollox Ħlief Armi (EBA) 
 • ikkonkludew, iżda għadhom ma rratifikawx, Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) mal-UE 

Dawn il-pajjiżi jinkludu dawk fil-Komunità tal-Afrika tal-Punent, il-Komunità tal-Afrika tal-Lvant u l-Kamerun. Hawnhekk issir referenza għalihom bħala pajjiżi MAR.

Tariffi

Skont il-MAR, dawn il-pajjiżi jibbenefikaw minn

 • aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għas-suq tal-UE għal prodotti li joriġinaw minn pajjiżi eliġibbli tal-AKP

Regoli tal-oriġini

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini hija disponibbli hawn taħt.

Tista’ ssib dispożizzjonijiet dettaljati fl-Appendiċi 1 tar-Regolament dwar l-Aċċess għas-Suq (MAR) (2016/1076)

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti nnegozjati.  Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Tolleranza

It-tolleranzi inklużi fil-MAR huma aktar laxki minn dawk standard. Dawn jammontaw għal 15 % tal-prezz mill-fabbrika ta’ prodott minflok 10 %. Tolleranzi speċifiċi japplikaw għat-tessuti u l-ħwejjeġ.

Kumulazzjoni

Il-MAR jipprevedi l-modi li ġejjin ta’ kumulazzjoni tal-oriġini

 • akkumulazzjoni bilaterali mal-UE
 • akkumulazzjoni djagonali u sħiħa mal-PTEE u l-istati AKP li huma parti mill-MAR. F’dan il-każ, l-oriġini tal-inputs importati minn PTEE wieħed jew pajjiż MAR wieħed lejn pajjiż MAR ieħor għandha tiġi stabbilita fuq il-bażi tar-regoli tal-oriġini inklużi fil-MAR.
 • tipi oħra ta’ akkumulazzjoni, inkluż mal-Afrika t’Isfel u ma’ pajjiżi ġirien li qed jiżviluppaw

Trasport dirett

Għandha tiġi ppreżentata evidenza tat-trasport dirett lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Restituzzjoni tad-dazji

Tippermetti rifużjoni għad-dazji mħallsa fuq materjali li inizjalment jiġu importati minn pajjiż tal-MAR għall-ipproċessar u mbagħad jiġu esportati lejn l-UE.

Kundizzjonijiet tal-bastimenti

Ħut maqbud lil hinn mill-ibħra territorjali ta’ pajjiż MAR jista’ jitqies li joriġina fil-pajjiż MAR biss jekk jinqabad minn bastimenti li jissodisfaw ċerti kriterji fir-rigward ta’

 1. fejn il-bastiment huwa rreġistrat
 2. il-bandiera li taħtha jbaħħar
 3. is-sjieda tagħha

Ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ jew tal-uffiċjali.

Regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott

 • regoli speċifiċi għall-prodott 
 • regoli speċifiċi eħfef għal ċerti prodotti agrikoli

Derogi

Fuq talba ta’ pajjiż MAR, taħt kundizzjonijiet speċifiċi tista’ tingħata deroga biex tippermetti li regoli tal-oriġini ffaċilitati japplikaw għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f’pajjiżi speċifiċi. Il-lista tad-deroga attwalment mogħtija skont dawn id-dispożizzjonijiet hija din li ġejja

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

Uża l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-oġġetti importati fl-Unjoni Ewropea jridu jissodisfaw
 • fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu

Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek, l-ewwel identifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittex għalih bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix integrata.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza, saħħa u iġjene tal-annimali u tal-pjanti

Uża l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex

 • tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa u tas-saħħa u l-iġjene tal-annimali u tal-pjanti (sanitarji u fitosanitarji — SPS) li l-oġġetti importati fl-Unjoni Ewropea jridu jissodisfaw 
 • fittex ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu 

Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek, l-ewwel identifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittex għalih bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix integrata.

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Prova tal-oriġini

Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, il-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi MAR iridu jkunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini.
Dan jista’ jkun wieħed minn dawn li ġejjin

 • Ċertifikat ta’ Moviment EUR 1 — maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur. L-esportatur (jew ir-rappreżentant awtorizzat) li japplika għal ċertifikat irid ikun lest li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati fuq talba, u jissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tal-protokoll tar-regoli tal-oriġini.

  jew

 • Dikjarazzjoni tal-fattura maħruġa minn
  • kwalunkwe esportatur għal kunsinni ta’ EUR 6,000 jew inqas
  • esportaturi approvati għal kunsinni ta’ kwalunkwe valur

Għall-kumulazzjoni, il-prova tal-oriġini għal materjali importati minn

 • pajjiżi oħra tal-MAR
 • l-UE
 • Territorji Doganali extra-Ewropej 

huwa pprovdut minn

 • ċertifikat tal-moviment EUR 1 (akkumulazzjoni djagonali)

  jew

 • dikjarazzjoni tal-fornitur (akkumulazzjoni djagonali u sħiħa)

Proċeduri għall-akkumulazzjoni

 • il-prova tal-oriġini hija valida għal 10-il xahar

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

 • informazzjoni speċifika dwar il-liġijiet tal-UE dwar
  • Drittijiet ta’ Proprjetà Intellettwali
  • L-indikazzjonijiet Ġeografiċi

rigward il-pajjiżi l-anqas żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw

Kummerċ fis-Servizzi

Akkwist Pubbliku

Investiment

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr