Regolament dwar l-Aċċess għas-Suq (MAR)

Il-kumpanija tiegħek timporta prodotti mill-Komunità tal-Afrika tal-Punent, mill-Komunità tal-Afrika tal-Lvant jew mill-Kamerun? Jekk iva, din it-taqsima tgħinek tifhem ir-Regolament tal-UE dwar l-Aċċess għas-Suq

F’daqqa t’għajn

Ir-Regolament dwar l-Aċċess għas-Suq (MAR) jipprovdi aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għas-suq tal-UE għal prodotti li joriġinaw f’pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku li

Dawn il-pajjiżi jinkludu dawk fil-Komunità tal-Afrika tal-Punent, fil-Komunità tal-Afrika tal-Lvant u fil-Kamerun. Hawnhekk issir referenza għalihom bħala pajjiżi tal-MAR.

It-tariffi

Taħt il-MAR, dawn il-pajjiżi jibbenefikaw minn

 • aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għas-suq tal-UE għal prodotti li joriġinaw minn pajjiżi AKP eliġibbli

Regoli ta’ l-oriġini

L-oriġini hija ċ- “nazzjonalità ekonomika” tal-oġġetti kkummerċjati. Jekk int ġdid dwar is-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima tal-oġġetti.

Il-prodott tiegħek jeħtieġ li jikkonforma ma’ ċerti regoli li jagħtu prova tal-oriġini tiegħu sabiex jikkwalifika għar-rata preferenzjali.

Tista’ ssib dispożizzjonijiet dettaljati fl-Appendiċi 1 tar-Regolament dwar l-Aċċess għas-Suq (MAR) (2016/1076)

Tolleranza

It-tolleranzi inklużi fil-MAR huma aktar laxki minn dawk standard. Dawn jammontaw għal 15 % tal-prezz mill-fabbrika ta’ prodott minflok 10 %. Japplikaw tolleranzi speċifiċi għat-tessuti u l-ilbies.

Akkumulazzjoni

Il-MAR jipprevedi l-modi li ġejjin ta’ akkumulazzjoni tal-oriġini

 • kumulazzjoni bilaterali mal-UE
 • akkumulazzjoni djagonali u sħiħa ma’ PTEE u stati tal-AKP li huma parti mill-MAR. F’dan il-każ, l-oriġini tal-inputs importati minn PTEE wieħed jew pajjiż MAR lejn pajjiż ieħor tal-MAR għandha tiġi stabbilita fuq il-bażi tar-regoli tal-oriġini inklużi fil-MAR.
 • tipi oħra ta’ kumulazzjoni, inkluż mal-Afrika t’Isfel u ma’ pajjiżi ġirien li qed jiżviluppaw

Trasport dirett

Trid tiġi ppreżentata evidenza tat-trasport dirett lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Rifużjoni tad-dazju

Tippermetti rifużjoni għad-dazji mħallsa fuq materjali li inizjalment jiġu importati minn pajjiż MAR għall-ipproċessar u mbagħad esportati lejn l-UE.

Kundizzjonijiet tal-bastimenti

Ħut maqbud lil hinn mill-ibħra territorjali ta’ pajjiż MAR jista’ jitqies li joriġina fil-pajjiż tal-MAR biss jekk jinqabad minn bastimenti li jissodisfaw ċerti kriterji fir-rigward ta’

 1. fejn il-bastiment huwa rreġistrat
 2. il-bandiera li biha jsalpa
 3. is-sjieda tiegħu

Ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ jew tal-uffiċjali.

Regoli TAL-ORIĠINI speċifiċi għall-prodott

 • regoli speċifiċi għall-prodott
 • regoli speċifiċi eħfef għal ċerti prodotti agrikoli

Derogi

Fuq talba ta’ pajjiż MAR, taħt kundizzjonijiet speċifiċi tista’ tingħata deroga biex tippermetti regoli ta’ oriġini eħfef biex japplikaw għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f’pajjiżi speċifiċi. Il-lista tad-deroga attwalment mogħtija skont dawn id-dispożizzjonijiet hija din li ġejja:

Rekwiżiti tal-prodotti

Regoli u rekwiżiti tekniċi

Uża l-Assistent Kummerċjali Tiegħi biex

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-prodotti importati fl-Unjoni Ewropea jridu jissodisfaw
 • fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu

Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek, l-ewwel identifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixh bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza, saħħa u iġjene tal-annimali u tal-pjanti

Uża l-Assistent Kummerċjali Tiegħi biex

 • tgħallem dwar is-saħħa u l-istandards tas-saħħa u tal-iġjene tal-annimali u tal-pjanti (sanitarji u fitosanitarji — SPS) li l-prodotti importati fl-Unjoni Ewropea jridu jissodisfaw
 • fittex ir-regoli tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u għall-pajjiż ta’ oriġini tiegħu

Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek, l-ewwel identifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixh bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata.

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar

Prova tal-oriġini

Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, il-prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi MAR iridu jkunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini.
Din tista’ tkun waħda minn dawn li ġejjin

 • Ċertifikat ta’ Moviment EUR 1 — maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur. L-esportatur (jew ir-rappreżentant awtorizzat) li japplika għal ċertifikat irid ikun lest li jippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati fuq talba, u li jissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tar-regoli tal-protokoll tal-oriġini.

  jew

 • Dikjarazzjoni tal-fattura maħruġa minn
  • kwalunkwe esportatur għal kunsinni ta’ EUR 6,000 jew inqas
  • esportaturi approvati għal kunsinni ta’ kwalunkwe valur

Għall-kumulazzjoni, il-prova tal-oriġini għal materjali importati minn

 • pajjiżi oħra tal-MAR
 • l-UE
 • Territorji Doganali Extra-Ewropej

huwa pprovdut minn

 • ċertifikat ta’ moviment EUR 1 (kumulazzjoni dijagonali)

  jew

 • dikjarazzjoni tal-fornitur (kumulazzjoni djagonali u sħiħa)

Proċeduri għall-kumulazzjoni

 • il-prova tal-oriġini hija valida għal 10-il xahar

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

 • Informazzjoni speċifika dwar il-liġijiet tal-UE dwar
  • Drittijiet ta’ Proprjetà Intellettwali
  • L-indikazzjonijiet Ġeografiċi

rigward il-pajjiżi l-anqas żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw

Il-kummerċ tas-Servizzi

L-akkwist Pubbliku

L-investiment

Links u dokumenti siewja

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr