Regolament dwar l-Aċċess għas-Suq (MAR)

Il-kumpanija tiegħek timporta prodotti mill-Komunità tal-Afrika tal-Punent, mill-Komunità tal-Afrika tal-Lvant jew mill-Kamerun? Jekk iva, din it-taqsima tgħinek tifhem ir-Regolament tal-UE dwar l-Aċċess għas-Suq

Daqqa t’għajn lejn

Ir-Regolament dwar l-Aċċess għas-Suq (MAR) jipprovdi aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għas-suq tal-UE għal prodotti li joriġinaw fil-pajjiżi Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku li

 • ma jibbenefikawx mill-iskema Kollox ħlief Armi (EBA) tal-UE 
 • ikkonkludew, iżda għadhom ma rratifikawx, Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) mal-UE 

Dawn il-pajjiżi jinkludu dawk fil-Komunità tal-Afrika tal-Punent, il-Komunità tal-Afrika tal-Lvant u l-Kamerun. Hawnhekk issir referenza għalihom bħala pajjiżi tal-MAR.

Tariffi

Skont il-MAR, dawn il-pajjiżi jibbenefikaw minn

 • aċċess mingħajr dazju u mingħajr kwoti għas-suq tal-UE għal prodotti li joriġinaw minn pajjiżi AKP eliġibbli

Regoli ta’ oriġini

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek se jkollu jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l- “Għodda ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini hija disponibbli hawn taħt.

Tista’ ssib dispożizzjonijiet dettaljati fl-Appendiċi 1 tar-Regolament dwar l-Aċċess għas-Suq (MAR) (2016/1076)

L-oriġini hija n- “nazzjonalità ekonomika” tal-prodotti nnegozjati.  Jekk inti ġdid għas-suġġett, tista’ ssib introduzzjoni għall-kunċetti ewlenin fit-taqsima dwar l-oġġetti.

Tolleranza

It-tolleranzi inklużi fil-MAR huma aktar laxki minn dawk standard. Dawn jammontaw għal 15 % tal-prezz tal-prodott mill-fabbrika minflok 10 %. Tolleranzi speċifiċi japplikaw għal tessuti u ħwejjeġ.

Kumulazzjoni

Il-MAR jipprevedi l-modi li ġejjin ta’ akkumulazzjoni tal-oriġini

 • kumulazzjoni bilaterali mal-UE
 • akkumulazzjoni dijagonali u sħiħa mal-PTEE u l-istati AKP li huma parti mill-MAR. F’dan il-każ, l-oriġini tal-inputs importati minn PTEE jew pajjiż MAR wieħed għal pajjiż ieħor tal-MAR għandha tiġi stabbilita abbażi tar-regoli tal-oriġini inklużi fl-MAR.
 • tipi oħra ta’ akkumulazzjoni, inkluż mal-Afrika t’Isfel u mal-pajjiżi ġirien li qed jiżviluppaw

Trasport dirett

Għandha tiġi ppreżentata evidenza tat-trasport dirett lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Rifużjoni tad-dazju

Tippermetti rifużjoni għal dazji mħallsa fuq materjali li inizjalment jiġu importati minn pajjiż tal-MAR għall-ipproċessar u mbagħad esportati lejn l-UE.

Kundizzjonijiet tal-bastimenti

Ħut maqbud lil hinn mill-ibħra territorjali ta’ pajjiż tal-MAR jista’ jitqies li joriġina fil-pajjiż tal-MAR biss jekk jinqabad minn bastimenti li jissodisfaw ċerti kriterji fir-rigward ta’

 1. fejn il-bastiment huwa rreġistrat
 2. il-bandiera li taħtha tbaħħar
 3. is-sjieda tagħha

Ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ jew tal-uffiċjali.

Regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott

 • regoli speċifiċi għall-prodott 
 • regoli aktar faċli speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli

Derogi

Fuq talba ta’ pajjiż tal-MAR, taħt kundizzjonijiet speċifiċi tista’ tingħata deroga li tippermetti li r-regoli tal-oriġini ffaċilitati japplikaw għal prodotti speċifiċi li joriġinaw f’pajjiżi speċifiċi. Il-lista tad-deroga attwalment mogħtija skont dawn id-dispożizzjonijiet hija din li ġejja:

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

Uża L-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-oġġetti importati fl-Unjoni Ewropea jridu jissodisfaw
 • fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu

Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek, l-ewwel identifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittex għalih bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix integrata.

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza, saħħa tal-annimali u tal-pjanti u iġjene

Uża L-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex

 • tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa u tas-saħħa tal-annimali u tal-pjanti u tal-iġjene (sanitarji u fitosanitarji — SPS) li l-oġġetti importati fl-Unjoni Ewropea jridu jissodisfaw 
 • fittex ir-regoli tas-saħħa, tas-sikurezza u tal-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u għall-pajjiż ta’ oriġini tiegħu 

Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek, l-ewwel identifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittex għalih bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix integrata.

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

Prova ta’ oriġini

Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, prodotti li joriġinaw f’pajjiżi MAR għandhom ikunu akkumpanjati minn prova ta’ oriġini.
Dan jista’ jkun wieħed minn dawn li ġejjin:

 • Ċertifikat ta’ Moviment EUR 1 — maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur. L-esportatur (jew ir-rappreżentant awtorizzat) li japplika għal ċertifikat irid ikun ippreparat li jissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati fuq talba, u li jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħra tal-protokoll tar-regoli tal-oriġini.

  jew

 • Dikjarazzjoni ta’ fattura maħruġa minn
  • kwalunkwe esportatur għal kunsinni ta’ EUR 6,000 jew inqas
  • esportaturi approvati għal kunsinni ta’ kwalunkwe valur

Għall-kumulazzjoni, il-prova tal-oriġini għall-materjali importati minn

 • pajjiżi oħra tal-MAR
 • l-UE
 • Territorji Doganali Extra-Ewropej 

huwa pprovdut minn

 • ċertifikat ta’ moviment EUR 1 (kumulazzjoni djagonali)

  jew

 • dikjarazzjoni tal-fornitur (kumulazzjoni djagonali u sħiħa)

Proċeduri għal kumulazzjoni

 • il-prova tal-oriġini hija valida għal 10-il xahar

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

 • informazzjoni speċifika dwar il-liġijiet tal-UE dwar
  • Drittijiet ta’ Proprjetà Intellettwali
  • Indikazzjonijiet Ġeografiċi

rigward il-pajjiżi l-anqas żviluppati u dawk li qed jiżviluppaw

Kummerċ f’Servizzi

Akkwist Pubbliku

Investiment

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr